Den lille kommunen troner øverst med en halv milliard i skattekroner

Kommuner i distriktene sliter. Men det finnes unntak. Lurøy har under 2000 innbyggere og en samlet skatteinngang på nesten en halv milliard.

Lovund på Helgelandskysten

Lovund, som er en av øyene i kommunen er hjem for to av oppdretterne. De 500 innbyggerne på Lovund deler en flerbrukshall, svømmebasseng, squashhall, hotell og pub.

Foto: Helle Andresen / Den Norske Turistforening

Hvert år kommer Kommunal Rapport med Økonomibarometeret. Dette er en omfattende måling av den økonomiske tilstanden til alle landets kommuner.

Årets tabell viser at du ikke trenger mange innbyggere for å gjøre det godt.

Kommunen Lurøy på Helgeland, med under 2000 innbyggere, havner helt i topps med en samlet skatteinngang på 478 millioner kroner.

– Jeg syns jo det er helt fantastisk at en så liten kommune kan ha en så god skatteinngang, sier rådmann i Lurøy, Karl-Anton Swensen.

Bidrar lokalt

For Lurøys strålende resultater henger sammen med at kommunen er hjem for tre oppdrettsselskaper: Nova Sea, Lovundlaks og Kvarøy Fiskeoppdrett.

Tidligere har NRK skrevet om Nova Sea som i år delte ut hele 203.000 kroner til hver av sine 280 ansatte.

De tilhørende bedriftene omsatte i 2018 for cirka 4,5 milliarder kroner. Alle har hovedkontor og eiere bosatt i kommunen.

Kveldsol over Lovund

Kveldssol over Lovund i Lurøy kommune. Av nærmere 2000 innbyggere i Lurøy, er rundt 30 prosent direkte ansatt i oppdrettsnæringa.

Foto: Hermann Aasnes Mindrum

Hele 30 prosent av innbyggerne er direkte ansatt i oppdrettsnæringa. Kommunen får om lag 60 av de 478 millionene direkte inn i budsjettet.

Det nyter kommunen naturlig nok svært godt av.

Jacob Palmer meland, lovundlaks

Jacob Palmer Meland, daglig leder i Lovundlaks.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Det er veldig positivt og sunt med stor verdiskapning. Utbyttet eierne tar ut får ringvirkninger. Det er en stor verdi for selvforsterkende sysselsetting, sier rådmann Swensen.

Daglig leder i Lovundlaks, Jacob Palmer Meland, sier at de ikke kunne tenkt seg å satse noe annet sted, siden de er født og oppvokst i kommunen.

– Vi trives her, og vi er en del av et veldig sterkt oppdrettsmiljø. Vi har et stort fokus på å skape solide arbeidsplasser der de ansatte også bor i lokalsamfunnet. Så forsøker vi å bidra så godt som mulig å skape bolyst her ute.

Varer ikke evig

Men det er lett å bli for selvtilfreds med egne resultater.

For fem år siden lå Lurøy under landsgjennomsnittet i samme måling. Swensen er klar på at kommunen på ingen måte tar seg vann over hodet.

– Ja, vi har en nøktern drift i kommunen, og bruker aldri penger vi ikke har. Vi prøver å ha en soliditet og en handlefrihet som gjør at vi kan delta i utviklingen og kan også være med på nedturer. Vi vil tåle en del svingninger.

Jacob Palmer Meland sier på sin side at de kommer til å jobbe hardt for å opprettholde de gode resultatene.

– Jeg har tiltro på at Lurøy kommune kommer til å bruke de pengene på en fornuftig måte. Vi må være forberedt på at denne næringa også kan svinge, så det er viktig å tenke langsiktig så man er bedre rustet hvis lakseprisene faller.