Har gitt de ansatte over en halv million hver i bonus på tre år

Oppdrettsnæringen går så det griner. Det nyter de ansatte hos Nova Sea godt av.

Nova Sea på Lovund

Oppdrettsmillionene renner inn i kassen til Nova Sea på Helgeland. Deler av det havner hos de ansatte.

Foto: Nova Sea

2018 ble et nytt rekordår for norsk sjømatnæring, som eksporterte sjømat for 99 milliarder kroner.

Laks alene står for 68 prosent av eksportverdien. Et av selskapene som kjenner på de gode tidene er Nova Sea, med hovedkontor på Lovund i Nordland.

Odd Strøm

Daglig leder Odd Strøm i Nova Sea sier høye laksepriser gjorde 2018 til et godt år for selskapet.

Foto: Nova Sea

Til tross for en liten nedgang i omsetningen i 2018, gikk selskapet med én milliard i overskudd før skatt. Det nyter de ansatte godt av.

– Nova Sea AS har de siste tre årene utbetalt 159 millioner i overskuddsdeling og bonus til sine ansatte, sier daglig leder Odd Strøm i Nova Sea i en pressemelding gjengitt i Helgelands Blad.

– Utfordrende år

I år endte bonusen på 203.000 til hver av de 280 ansatte.

Ordningen har pågått i flere år. De siste tre årene har hver av de ansatte i snitt fått utbetalt til sammen 634.000 kroner i bonus.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Fordi eierskapet og styret er samstemt at vi som jobber i selskapet på alle nivå er sterkt medvirkende til resultatene som skapes. Når det da blir overskudd så får vi vår definerte del, sier Strøm til NRK. Han legger til at overskuddsdelingen også måles etter prestasjoner.

– Praksisen bidrar da til at selskapet presterer kanskje bedre enn andre i samme bransje og at vi som jobber er godt motivert og har litt ekstra å strekke oss etter.

Prisfest på laks

I årets første tre måneder lå lakseprisen på i overkant av 60 kroner. Det er en liten økning sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig økte mengden fisk som ble solgt.

– Volumet er én prosent høyere i år og det viser at markedet aksepterer prisnivået, sier sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Prisen på laks har steget voldsomt de siste årene og forklaringen er ikke overraskende økt etterspørsel.

– Det viktigste for lakseprisen er rekruttering av nye konsumenter slik at markedet vokser. Sammenlignet med 2014 selges det ti prosent mer laks i dag til 50 prosent høyere pris. Det er én grunn til høy pris og det er at etterspørselen vokser raskere enn tilbudsveksten.

Vekst krever store investeringer

Oppdrettsnæringen er omstridt og har fått kritikk for å ta for lett på miljø og bærekraft.

Både næringen selv og regjeringen ønsker vekst, uten at det skal gå på bekostning av miljøet.

Sjømat Norge har et mål om at den marine næringen skal dobles frem mot 2030, og femdobles i årene fremover. Dette krever investeringer på 500 milliarder kroner, der en stor del går til ny oppdrettsteknologi.

– Det må investeres så vi får en volumvekst i havbruk som er bærekraftig, og det må investeres innen fiske og fangst, sa administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til NRK tidligere denne uken.