NRK Meny
Normal

Lover å kontrollere 25.000 flere bilister i nord neste år

Utrykningspolitiet flytter 32 stillinger fra Øst- og Sørlandet til øvrige deler av landet. Det vil øke aktiviteten i Nord-Norge og Vestlandet.

UP-patrulje på jobb i Nordland

STYGGE FORBIKJØRINGER: Syn som dette er blitt stadig mer vanlig blant bilister som ferdes i sommertrafikken.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det fører til at UP i Nordland, Troms og Finnmark i høst styrkes med åtte nye ansatte, og går fra 36 til 44.

– Det betyr at 25.000 flere vil bli kontrollert neste år. Men vi har mye geogafi og lange avstander og det betyr at vi dessverre ikke klarer å rekke over alt, som vi ønsker, forteller UP-sjef Geir Martinsen.

Årsaken til flyttingen er en skjevfordeling fra 70- og 80-tallet hvor det var mange partuljer konsentrert på Østlandet.

Har allerede økt innsatsen

Politiet har allerede i sommer økt innsatsen på nordnorske veier. Totalt 12.061 førere ble kontrollert i de tre nordliste fylkene i juni og juli i år, mot 11.360 i fjor. Altså en økning på 701, ifølge ny statistikk fra UP. Den økte kontrollvirksomheten har gitt resultater:

  • Totalt 2.619 fartsbøter ble utstedt mot 2.359 i fjor.
  • Antall førere som kjørte for fort økte fra 2.402 i fjor til 2.677 i år. En økning på 275.
  • I tillegg ble 55 tatt for ruspåvirket kjøring. En økning på 19 i forhold til i fjor, hvor 36 ble tatt for kjøring med promille eller narko.

Av de kontrollerte i Nordland, Troms og Finnmark var det 268 bilister som mistet lappen. Det er noen færre enn året før. Distriktsleder Geir Martinsen i UP-distrikt 5 forklarer nedgangen med at det er tatt flere rusførere.

Tar flere rusførere

– Det er gledelig. Å få rusen vekk fra veiene er noe av det viktigste vi kan gjøre. Disse sjåførene utgjør en stor risiko i trafikken. Men det er en tidkrevende jobb, som går på bekostning av fartssynderne, sier Martinsen.

Han forklarer økningen med at politiet har tatt i bruk en ny spytt-test i jakten på rusjåførene.

– Takket være det nye instrumentet kan vi avsløre pillebruk og illegale stoffer. Samtidig vet vi at mørketallene er store. Folkehelseinstituttet har antydet at det kjøres 50.000 bilturer hver dag med en ruspåvirket sjåfør bak rattet.

UP tar ferie

Martinsen er også klar på at ferieavviklingen i Utrykningspolitiet har innvirkning på Up-tallene i sommermånedene.

– Hadde vi klart å avvikle ferie i november-desember, og vært på veien hele sommeren, ville tallene sett helt annerledes ut. Det kan hende at vi ikke har vært like flink i år som i fjor. En ferieavvikling hos UP fører til at vi kanskje ikke har samme bemanning i juni-juli som vi hadde i fjor. Slike forskjeller kan gi utslag.

Flere døde

Dødsulykke Laksforsen

En mannlig MC-fører omkom etter en møteulykke mellom MC og personbil på E6 Laksforsen i Grane 19. juni år.

Foto: Rune Stabbforsmo

Samtidig som politiet har kontrollert og tatt flere for overtredelser i trafikken, har flere omkommet på nordnorske veier. I juni og juli i fjor omkom fem: Én i Troms og fire i Nordland. I år er tallet syv: Tre i Finnmark, tre i Troms og én i Nordland, ifølge tall fra SSB.

– Det er trist å registrere, og tragisk for dem som rammes. Vi registrerte en nasjonal nedgang i 2015, men får en beklagelig økning i år. Likevel må disse tallene ses over en periode på ti år, og da peker kurven i riktig retning.

Får fire nye patruljer

Utrykningspolitiet flytter 32 stillinger fra Øst- og Sørlandet til øvrige deler av landet. Det fører til at UP i Nordland, Troms og Finnmark i høst styrkes med åtte nye ansatte, og går fra 36 til 44.

– Det betyr at 25.000 flere vil bli kontrollert neste år. Men vi har mye geogafi og lange avstander og det betyr at vi dessverre ikke klarer å rekke over alt, som vi ønsker, avslutter UPsjef Geir Martinsen.

Up-tall juni-juli Nordland, Troms og Finnmark

Kontrollerte totalt

12.061

Anmeldte

390

Forenklet forelegg

2.619

Førerkortbeslag, fart

225

Førerkortbeslag, rus

33

Førerkortbeslag, annet

1

Førerkortbeslag, atferd

9

Brøt fartsgrense

2.677

Ruspåvirket

55

Feil ved atferd, eks mobilbruk

262

Feil ved dokument

35