NRK Meny
Normal

UPs nye spytt-test skal ta flere ruskjørere

Politiet skal nå ta i bruk narkometer – som kan måle om folk kjører bil med narkotika i blodet. – Hver fjerde tapte liv i trafikken skyldes rus, sier UP-sjefen i Nordland.

UP-sjef Knut Danielsen i Nordland

– Hver fjerde tapte liv i trafikken skyldes rus. Dersom vi klarer å avdekke og forebygge at noen kjører i ruspåvirket tilstand, har vi gjort et godt stykke trafikksikkerhetsarbeid, sier Danielsen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I dag er det lett å påvise om en sjåfør kjører i alkoholpåvirket tilstand, men nå kommer også det såkalte narkometeret. Politiet skal nå kurses i å ta folk med dop i kroppen.

– Disse sjåførene utsetter andre som ferdes i trafikken for enorm stor fare. UP og politiet er etter hvert blitt flinke til å ta sjåfører som er påvirket av alkohol. Det har vært verre å ta ruskjørere som er påvirket av medikamenter eller narkotika, sier distriktssjef Knut Danielsen i Utrykningspolitiet i Nordland.

Instrumentet som nå tas i bruk påviser bruk av narkotiske stoffer ved hjelp av spyttprøver.

Narkometer skal testes ut av UP

Etter at sjåføren har avgitt spyttprøve, settes prøvepinnen inn i apparatet som analyserer prøven.

Foto: Bente H Johansen / NRK

– Dette er en spyttest, og dersom testen gir en positiv indikasjon blir vedkommende fraktet til legevakt og framstille personen for blodprøve, sier Danielsen.

140.000 rus-turer

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 140.000 bilturer gjennomføres hver dag i Norge med en ruspåvirket fører bak rattet. Derfor haster det med å skjerpe innsatsen med doptester i trafikken, mener UP-sjefen.

– Hver fjerde tapte liv i trafikken skyldes rus. Dersom vi klarer å avdekke og forebygge at noen kjører i ruspåvirket tilstand, har vi gjort et godt stykke trafikksikkerhetsarbeid og spart mange liv, sier Danielsen.

Skrotet upålitelig apparat

Narkometer testes ut i Salten politidistrikt

Inntak av cannabis ble påvist da det nye apparatet ble testet i Salten politidistrikt onsdag.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Politiet innførte i 2013 et narkometer for å ta spyttprøver og dermed avsløre bilførerne som er påvirket av medikamenter og narkotika. Analyseinstrumentet skulle tas i bruk i 170 UP-biler, men testing i noen få enheter satte en stopper for utrullingen.

– Problemet var at dette apparatet kunne gi falske resultater, både positive og negative. Det vil si at en som var påvirket av et av disse stoffene denne testen skulle avdekke, faktisk kunne få et negativt svar, sier Danielsen.

Apparatet som nå tas i bruk har vært testet og utprøvd at Folkehelseinstituttet.

– Det er godt utprøvd, og vi har stor tiltro på dette instrumentet. Vi skal imidlertid følge nøye med på dem som blir framstilt for blodprøve dersom vårt testresultat ute i trafikken, samsvarer med resultatet av blodprøven, sier Danielsen til NRK.

Han understreker at apparatet opererer med ulike grenser på ulike typer narkotiske stoffer og medikamenter og analyserer verdien føreren har i kroppen på kontrolltidspunktet.

– Det er Veitrafikkloven som kommer til anvendelse her. Har du mengder i kroppen som tilsier at du ikke skal kjøre bil, kommer dette fram, sier Danielsen.

Ett apparat per distrikt

Knut Danielsen og Politioverbetjent Josef Reng er leder av Teknologi- og materiellavdelingen.

Distriktleder i UP Knut Danielsen og politioverbetjent Josef Reng, som er leder av teknologi- og materiellavdelingen i UP under opplæringen i det nye utstyret onsdag.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Foreløpig har hvert UP-distrikt bare fått ett instrument dis disposisjon. Men det kommer flere.

Apparatet skal først testes ut, og vi starter opplæringen i dag. Jeg håper at det blir lagt midler på bordet slik at vi kan kjøpe inn flere etterhvert.

Idag får UP i Bodø opplæring i det nye narkotestapparatet som skal avsløre ruskjørere.

Idag får UP i Salten opplæring i det nye narkotestapparatet som skal avsløre ruskjørere.

Foto: Bente H. Johansen / NRK