Hopp til innhold

Leger i fem byer tas ut i streik: – Jeg håper streiken blir kortvarig

Legeforeningen tar ut 23 leger i streik i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger fra mandag.

Kommuneoverlege i Narvik, Sverre Håkon Evju

Sverre Håkon Evju, som er kommuneoverlege i Narvik, opplyser at fem leger i kommunen blir tatt ut fra mandag.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Sist uke ble det brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen.

Dermed ble det klart at et stort antall fastleger over hele landet tas ut i streik fra mandag 26. oktober.

Om partene ikke blir enige om en avtale før det, varsler legene at streiken vil trappes opp i begynnelsen av neste uke.

Kjernen i konflikten går på særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin.

Marit Hermansen, som er president i Legeforeningen sier det tatt ut mellom fire og fem leger i hver kommune som rammes av streiken.

– Vi tar et ansvarlig streikeuttak ved store legevakter. Dette er aktive legevaktleger som har full fastlegepraksis ved siden av. Men det er som ansatt ved legevaktene de tas ut i streik, sier hun til NRK.

Marit Hermansen

– Vi vil strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten.

Hermansen sier det første uttaket skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken.

Vi er opptatt av at uttaket ikke skal ramme pasientene eller beredskapen slik at det er fare for liv og helse. Vi vil ikke skape vansker for kommunenes håndtering av pandemien. Derfor har vi valgt fem store bykommuner.

– Håper streiken blir kortvarig

Narvik er et av stedene som rammes av legestreiken. Sverre Håkon Evju, som er kommuneoverlege i Narvik, opplyser at fem leger ved den koomunale legevakten blir tatt ut fra mandag.

– Det er Legeforeningen som bestemmer hvilke leger som skal tas ut. Jeg har tillit til at uttaket gjøres slik at legevakten kan ivareta sin akuttfunksjon.

Selv skal Evju på jobb på legevakten i dag. Han understreker at streiken ikke er ønskelig.

– Jeg håper streiken blir kortvarig, og at vi kommer til enighet.

I dag har fastlegene ansvaret for egne pasienter, legevakt, sykehjem, helsestasjon og andre allmennlegeoppgaver i kommunen.

Legeforeningen mener at legevaktleger blir pålagt en uforsvarlig arbeidsbelastning som svekker rekrutteringen til både fastlegeordningen og legevakten.

Legeforeningen viser til en undersøkelse fra Helsedirektoratet som fant at en fjerdedel av legene i små kommuner hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken.

Nå ønsker de en ytre ramme for hvor mye ansvar disse fastlegene skal ha.

– Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier Hermansen.

KS: – Fare for liv og helse

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS sier til NRK at det foreløpig ikke er grunnlag for ny kontakt mellom partene.

– Vi beklager at legeforeningen velger å gå til konflikt på et spørsmål som handler om at vi burde sittet rundt bordet for å finne en løsning sammen med staten.

At legevaktene rammes betyr at det kan bli fare for liv og helse, mener han.

– Streiken vil først og fremst ramme innbyggerne som virkelig har bruk for kritisk helsehjelp der og da. Dersom det oppstår slik fare vil kommunene måtte rapportere det til nasjonale myndigheter, sier Gangsø.

Hermansen har full forståelse for at både pasienter og kommuner er bekymret.

– Derfor har vi i første omgang et beskjedent uttak av leger, som foreløpig ikke er satt opp på vaktlistene. At vi velger å ta ut større bykommuner betyr at disse har kapasitet til å kunne sette inn flere leger. Dermed vil uttaket ikke utgjør fare for liv og helse.

Lege: – Forsvarlig

Lege Peter Christersson

Peter Christersson er lege i Stavanger. På større steder er det flere leger til å fylle legevaktvaktene, så han er ikke blant legene som må jobbe over 100 timer i uka. – Det er for mye, sier han.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Peter Christerson er talsperson for de streikende legene i Stavanger og styremedlem i Allmennlegeforeningen.

Han forteller at det er fire leger i Stavanger kommune som blir tatt ut i første omgang .

Han mener det er forsvarlig, selv midt i en pandemi.

– Ja, i første omgang har vi tatt ut leger som ikke vil påvirke pandemiberedskapen. Slik at vi i stor grad skåner pasientene og befolkningen for konsekvensene av streiken.

Men streiken vil merkes, understreker han.

– Det vil merkes i legenes kommunale bistillinger, som for eksempel helsestasjoner, sykehjemslege og legevakten. Fastlegevirksomheten vil ikke være påvirket av streiken.

Dersom det ikke blir dialog mellom partene, varsler Legeforeningen en opptrapping av streiken i begynnelsen av neste uke.

– Vi inviterer KS å finne en løsning før konflikten blir for krevende, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

– Tar en for laget

Fire leger blir tatt ut i streik i Trondheim. Styremedlem Finn Høivik i Sør-Trøndelag legeforening synes konflikten er helt unødvendig.

At KS ikke er med på å kunne gi en vernebestemmelse som sier at de kan si nei takk til mer enn syv timer aktiv overtid i uka, eller 24 timers beredskapsvakt i uka, mener han viser at man ikke tar de ansattes helse på alvor.

– Dette er ikke et stort problem i Trondheim. Men nå tar vi en for laget. Både for befolkninga og kvaliteten på legevakten, og for å ivareta kolleger, sier Høivik.