NRK Meny
Normal

Legeforeningen: – Pasientene mangler i praksis retten til behandling i norske sykehus

Overlege Christian Grimsgaard i Den norske legeforening mener at en lovendring må til for å få bukt med triksing med ventelistetallene i sykehusene.

Christian Grimsgaard

Overlege Christian Grimsgaard reagerer på praksisen hvor pasienter blir lidende.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

Forrige uke fortalte NRK at så mange som 1300 hjertepasienter står i kø for oppfølging og behandling ved Nordlandssykehuset.

Legeforeningen mener årsaken til det, er at sykehuset er tvunget til å nedprioritere kontrollen med pasienter som allerede er inne til behandling.

Allerede i mai i fjor, avdekket forskere ved Universitetet i Oslo at norske sykehus manipulerer ventelistene. For dersom sykehusene ikke klarer å gi en time innen fristen, koster det sykehuset dyrt. Dermed prioriteres nye pasienter, mens pasienter som allerede har vært til en første konsultasjon blir nedprioritert, mener Legeforeningen.

– Man burde ha startet arbeidet etter at man fikk avdekket dette problemet, for nå er det slik at man har ikke lenger rett til behandling i praksis, man har rett til en vurdering, sier Grimsgaard.

Han mener Stortingets plan med at lovgivningen skulle sikre pasienten behandling innen en gitt tid, ikke fungerer med dagens lov.

Hjertesyke må vente i månedsvis

NRK har tidligere omtalt saken om at hjertesyke må vente i månedsvis på time, noe som har ført til at fylkeslegen oppretter tilsynssak.

Avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad ved Nordlandssykehuset medgir i et brev til Pasientombudet, datert 21. juli, at de har problemer med lange køer:

«Man har et sterkt fokus på nyhenviste pasienter for å unngå såkalt fristbrudd. Det betyr da at pasienter som står til kontroller og til videre behandling blir skjøvet bak i køen, og dette er uheldig, hvilket undertegnede og kollegaer har poengtert i lengre tid. Vi har dessverre ikke de ressursene vi trenger».

170.000 har forsinkelser i forløpet

Forsker Per-Arne Holman er enig i at loven må endres. Han mener man må fjerne skillet mellom de uavklarte og avklarte tilstandene, slik de gjorde for et par år tilbake med rettighets- og behovspasienter.

– Det er cirka 170.000 som har forsinkelser i det videre forløpet, det er dramatisk. Vi må ikke bare se på tid til første kontakt, men vi må også se på forsinkelser underveis, sier han, Holmann

Dette fører til kødannelse inne i sykehuset som rammer pasientene, men det synes ikke i statistikken.

Nordlandssjukehuset

1300 hjertepasienter er i et ventevakuum ved Nordlandssykehuset.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Man har laget et regime hvor sykehusene får en veldig hard straff hvis de ikke tar unna de nyhenviste pasientene. Dét fører til at sykehusene nedprioriterer kontrollene på de pasientene som allerede er i behandling i sykehuset, sier overlege Christian Grimsgaard.

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Departementet sier at ventelistene har gått ned og at de ikke kjenner seg igjen i kritikken fra Legeforeningen.

– Nei, dette har vært påstander som har vært viktige for oss å undersøke. Det er slik at når du har fått en henvisning til sykehuset, og de har planlagt hva du skal gjøre, betyr ikke det at dét er den eneste kontakten du har med sykehuset, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun mener likevel at man må se på om regelverket må endres slik at de er sikre på å fange opp alt.