Hjertesyke pasienter venter i månedsvis på sykehustime - fylkeslegen oppretter tilsynssak

1300 hjertepasientene står i kø for behandling ved Nordlandssykehuset. En hjertesyk mann har ventet i et halvt år på å bli fulgt opp av sykehuset.

Inger-Marie Sommerset

Pasient- og brukerombud Inger Marie Sommerseth forventer at det kommer en redegjørelse fra ansvarlig hold.

Foto: Emil Indsetviken/NRK

– Han ble alvorlig hjertesyk i mars, og fikk beskjed om at dette måtte følges opp med en kontroll i løpet en av de to første ukene av juni, forteller pasient- og brukerombud Inger Marie Sommerseth

Forrige uke fortalte NRK at så mange som 1300 hjertepasienter står i kø for oppfølging og behandling ved Nordlandssykehuset. Til tross for at mannen fikk beskjed av fastlegen om at saken måtte følges opp, har han enda ikke hørt noe fra sykehuset.

– Han har ringt dem, og fastlegen har purret flere ganger, men de får ikke svar fra medisinsk poliklinikk på sykehuset.

Nå har fylkeslegen opprettet tilsynssak på forholdet.

Lange køer

Avdelingsoverlege Hanne Bjørnstad ved Nordlandssykehuset medgir i et brev til Pasientombudet, datert 21. juli, at de har problemer med lange køer:

Nordlandssjukehuset

1300 hjertepasienter står i kø ved Nordlandssykehuset.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

«Man har et sterkt fokus på nyhenviste pasienter for å unngå såkalt fristbrudd. Det betyr da at pasienter som står til kontroller og til videre behandling blir skjøvet bak i køen, og dette er uheldig, hvilket undertegnede og kollegaer har poengtert i lengre tid.
Vi har dessverre ikke de ressursene vi trenger.»

Administrerende direktør ved Nordlandssykehsuet sier de allerede har økt bemanninga ved poliklinikken, og kommenterer tilsynssaken slik.

– Først vil jeg si at vi er glad for at vi har ordningen med fylkeslegen som kan følge opp. Det neste er at vi ikke kan kommentere enkeltsaker. Nå er det opp til fylkesmannen og fylkeslegen å vurdere opplysningene de har fått fra oss.

Forventer redegjørelse

Hos fylkeslegen bekrefter de at de har opprettet en tilsynssak, og skriver i en mail til NRK:

«Vi har en tilsynssak til behandling her. Hvorvidt den avgrenses til denne enkeltsaken, eller om det blir en mer omfattende sak, vil saksbehandlingen avklare. Vi er foreløpig ikke kommet så langt at vi kan si noe om det.»

Sjefen ved Nordlandssykehuset tror likevel ikke granskingen i denne enkeltsaken vil føre til en mer omfattende gransking.

– Jeg har ikke grunn til å tro at de vil finne noen systematisk svikt avdekket som følge av det dem ser i denne saken.

Pasient og brukerombudet forventer likevel en redegjørelse fra sykehuset.

– Jeg forventer en redegjørelse fra ansvarlig hold på hvordan man kan forklare å skyve andre pasientgrupper ut til fordel for fristbruddpasienter.