NRK Meny
Normal

Lakseanemi i Nordland og Troms

Mattilsynet har mistanke om infeksiøs lakseanemi ved et oppdrettsanlegg i Øksnes i Nordland.

Fisk med ILA-virus

Slik ser en fisk som har fått påvist infeksiøs lakseanemi ut.

Foto: Trygve Thomas Poppe/Veterinær / NRK

Samtidig er sykdommen stadfestet ved en anlegg i Salangen kommune i Troms.

Mistanken mot anlegget i Øksnes baserer seg blant annet på kliniske funn, obduksjonsfunn og påvisning av ILA-virus på sju av sju innsendte prøver fra to merder.

Det er også påvist økt dødelighet i anlegget, skriver Mattilsynet på sin hjemmeside.

Sterk mistanke

Mattilsynet har en sterk mistanke om at anlegget er smittet av ILA-viruset, sier distriktssjef Otte Løkse hos Mattilsynet i Vesterålen.

Flere prøver er nå sendt til Veterinærinstituttet i Oslo. Svar på prøvene vil komme i begynnelsen av neste uke.

- Om prøvene fra Veterinærinstituttet er positive vil Mattilsynet kreve full nedslakting av anlegget, sier Økse til NRK.

Store tap

Lakseanemien i Salangen ble stadfestet i forrige uke, og anlegget er underlagt restriksjoner.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er at samme familie som influensavirus.

Viruset fører til alvorlig sykdom hos laks, men er ikke farlig for mennesker. Oppdretterne kan bli påført store tap.

ILA.

Et konstant funn ved infeksiøs lakseanemi er at fisken blir blodfattig. I glass til venstre vises tynt blod fra en fisk med alvorlig ILA. Til høyre vises normalt blod.

Foto: Trygve Thomas Poppe/Veterinær / NRK

(NRK/NTB)