Hopp til innhold

Øker trafikken på Ofotbanen

Fra nyttår øker godstransporten på Ofotbanen med 30 prosent når et nytt godstog settes inn i trafikk.

Ofotbanen

MER TRANSPORT: Trafikken på Ofotbanen øker med 30 prosent fra nyttår. Det nye godstoget skal frakte forbuksvarer og fisk.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Togruten vil årlig erstatte 12 500 vogntog på Europaveg 6.

Det er transportselskapet Schenker og CargoLink AS som står bak den nye godstogruten fra sør til nord via Sverige.

Fem dager i uken skal toget frakte forbruksvarer til Narvik og fisk i retur til Oslo og Europa.

– Det innebærer ca. 500 turer i året og vi skal da løfte 25 000 containere noe som tilsvarer 12 500 vogntog-turer, sier viseadministrerende direktør i Schenker AS, Erling Sæther.

Narvik blir viktigere

Dette betyr 30 prosent økning i godstransporten på Ofotbanen. I dag går det ti godstog i uken mellom Oslo og Narvik via Sverige. Det blir nå utvidet til 15.

Narvik blir dermed mer viktig som omlastingssted for varer som skal distribueres ut i nordfylket, og transport av fisk til Oslo og Europa.

Ordfører Karen Margrethe Kuvaas er ikke i tvil om hva det betyr for Ofotbanen.

– Ny trafikk på Ofotbanen vil være til hjelp når vi argumenteter for dobbeltspor. Det er nødt til å komme, for nå er det mange som trykker på, sier hun.

Godsterminalen i Narvik

NARVIK BLIR VIKTIG: Det skal nå fraktes enda mer gods over Narvik når den nye godsruten starter etter jul.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Klarer presset

Foreløpig klarer Ofotbanen presset med 12 malmtog i døgnet og 15 godstog i uken i tillegg til persontrafikken.

Det sier banesjef på Ofotbanen, Thor Brækkan.

– Vi klarer jo denne økingen i den ordinære godstrafikken i første omgang. På sikt er det viktigste for oss å få forlenget alle kryssespor slik at de blir lange nok til å kunne ta de lange togene, sier han.

Utvidelene på Ofotbanen er både miljømessig fornuftig og samfunnsøkonomisk nyttig sier Erling Sæther i Schenker.

– Dette er en av europas lengste jernbanestrekninger på nesten 2000 kilometer. Toget vil bruke mellom 27 og 28 timer, og så raskt lar det seg ikke gjøre å kjøre med bil, sier Sæther.