Hopp til innhold

FrP: – Tafatt nordområdesatsing å utelate Ofotbanen

– Det kom ikke som noe sjokk, men jeg er veldig skuffet på vegne av både Norge, Sverige og Finland, som er avhengig av å få dette på plass, sier stortingsrepresentant Torgeir Trældal (Frp)

Passasjertog på Ofotbanen i Norddalen

Forlengelse av krysningsspor på Bjørnfjell og Rombakk blir først vurdert i forbindelse med Nasjonal Transportplan.

Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

– Sverige har bevilget de pengene som skal til. Den svenske regjeringa har sagt at nå er det opp til Norge. Den norske regjeringen svarer i forslaget til statsbudsjett at de vil komme tilbake til dette i Nasjonale transportplan fra 2014 til 2023. Det er ikke det jeg kaller satsing, sier Trældal, som har vært saksordfører for denne saken i Nordisk råd.

Dobbeltsporene på Ofotbanen er ikke inne i neste års budsjett, men stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) sier man ikke kommer unna dobbeltspor i framtiden.

LKAB tatt første skritt

LKAB har tilbudt seg å forskuttere utbygging, og det er fremforhandlet avtale mellom selskapet og Jernbaneverket om anleggsbidrag for å forberede forlengning av Bjørnefjell krysningsspor. Bidraget er på 20 millioner kroner.

– Vi er inne i en god prosess med LKAB for å finne løsninger på litt kortere sikt. Jeg har god tro på at byggingen starter allerede til sommeren i 2013.

Statsbudsjettet fokuserer på at prioriteringen og finansieringen av prosjektet vil bli vurdert nærmere når detaljplanen er ferdig. Økning av kapasiteten på Ofotbanen vil bli vurdert i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014–2023.

– Det som er helt klart er at strømkablingen opp til Bjørnfjell blir gjort noe med slik at vi kan kjøre større og tyngre tog på Ofotbanen. I tillegg må det sikres krysningsspor på Bjørnfjell, sier Sjelmo Nordås.

Dette sier statsbudsjettet om Ofotbanen:

  • Jernbaneverket har avtalt med malmselskapet Northland Resources AB at selskapet skal yte anleggsbidrag på i alt 231 millioner kroner for å oppgraderer Fagerneslinja i Narvik til 30 tonns aksellast.
  • Framskyndet vedlikehold av Fagerneslinja er også en del av oppgraderingen. Utgiftene til dette vedlikeholdsarbeidet dekkes av Jernbaneverket og koster 161 millioner kroner.
  • Tiltaket omfatter også nødvendige tilpasninger på Narvik containerterminal i forbindelse med at selskapet fra 2013/2014 skal starte ny malmtransport, med utskipning fra containerterminalen. Over statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 100 millioner til oppgraderingen av Fagernslinja.
  • Det er planlagt å skifte ut fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell, og det planlegges å anskaffe en mobil strømomformer for kjørestrøm. Prosjektet har nå en kostnadsramme på 139 millioner kroner. Byggestart er i 2013, og ny fjernledning skal etter planen tas i bruk i 2014.

– Det tar tid å bygge

Torgeir Trældal

– Samferdsel har fått smuler, mens bistandsbudsjettet har fått en økning på 2,3 milliarder, sier Torgeir Trældal.

Foto: Thor Thrane / NRK

LKAB og Northern Resources satser tungt på Narvik Ofotbanen. Trældal frykter nå at man ikke klarer å møte satsingen fø dobbeltspor på den viktige jernbanestrekningen er på plass.

– Det tar tid å bygge. Derfor haster det med å komme i gang. Det skal prosjekteres og bygges. I utgangspunktet burde jobben vært startet for to år siden. Denne tafatte politikken står i grell kontrast til regjeringens påståtte satsing på nordområdene. Dette viser at det er et spill for galleriet, sier Trældal til NRK.no.

35,7 milliarder kroner til samferdsel

Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i 2013 over hele landet. Dette er en økning på om lag 3,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent fra 2012.

– 1,1 milliarder til veisida viser at de tunge investeringene er i gang. Dette har nordlendingene ventet lenge på, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet i Nordland, Janne Sjelmo Nordås til NRK.no.

Hun sier det betyr penger også i årene fremover.

– 40 millioner er en god start til å ruste opp E6 over Kråkmofjellet. I første omgang snakker vi om en parsell på fem kilometer. Til sammen skal vi ruste opp 17, 5 kilometer. Det betyr en helt annen framtid for dem som skal ferdes fra sør til nord og fra nord til sør. Hele parsellen skal være ferdig i 2015, sier Sjelmo Nordås.

  • Til riksveg 80 Løding – Vikan er det avsatt 184 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter.
  • Det legges opp til å fullfinansiere utbedringen av E6 i Dunderlandsdalen.
  • 690 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10 Trældal–Leirvik.
  • 40 millioner kroner er foreslått til E6 Kråkmofjellet. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 17,5 kilometer lang strekning.
  • Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset–Hamnøy er det foreslått 210 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller.

Helgeland utsettes

Janne sjelmo Nordås

Dobbeltsporene på Ofotbanen er ikke inne i neste års budsjett, men stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp) sier man ikke kommer unna dobbeltspor i framtiden.

Foto: Ingrid Danielsen

Helgelandspakken ble utsatt etter høylytte protestene mot bompenger, det beklager Janne Sjelmo Nordås.

– Ideelt sett burde vi vært kommet i gang med utbyggingen. Vi blir nok en del måneder forsinket, men det som er viktig er at prosessen nå er i gang igjen. Det ligger fortsatt en forutsetning for bompengefinansieringen. Det skal fortsette være en helhetlig pakke, selv om den er delt opp i ulike kontrakter. Dette er viktig for at det skal bli den gode løsningen som vi ble enige om. Når den eksterne kvalitetssikringen er gjort, kan man skrive en Stortingsproposisjon som vil føre til et stortingsvedtak.

Gassfergene

På fergesiden vil nordlendingene oppleve en revolusjon over Vestfjorden og i Ofoten med de nye gassfergene.

– Gassfergene vil gi økt kvalitet på tjenestene. Vi får 75 prosents kapasitetsøkning om sommeren, og 45 prosent på vinteren. Det betyr mye bedre regularitet og tilbud for dem som reiser. I i tillegg kommer de reduserte NOX-utslipp, så dette er vinn-vinn-situasjon, sier hun.