Hopp til innhold

Bedrifter gir mer blaffen i miljøet på grunn av koronapandemien

I fjor mente «alle» virksomheter i Nord-Norge at det var viktig å bidra til et bærekraftig miljø. Nå ser det ut til at koronapandemien har gått utover miljøengasjementet.

Heisekran og nybygg i Bodø sentrum.

Illustrasjonsfoto: Byggebransjen er blant de som rammes hardest av koronapandemien. Det betyr mindre fokus på miljø for noen bedrifter.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Å tenke miljø er blitt stadig vanligere blant ledende selskaper. Etter at Parisavtalen ble undertegnet i 2015, har både bedrifter og offentlige virksomheter tatt bærekraft inn i sine planer.

Men det siste året har noe skjedd. I hvert fall i Nord-Norge. En undersøkelse fra Sparebank1 Nord-Norge viser at flere bedrifter og offentlige virksomheter mener at bærekraft ikke lenger er viktig når de legger planer for framtida.

I 2019 mente kun én prosent av virksomhetene i nord at det ikke er viktig å bidra til et bærekraft miljø framover. I år har antallet steget til 13 prosent.

Med bærekraft menes her utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.

Ragnhild Dalheim Eriksen

Ragnhild Dalheim Eriksen, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge

Foto: Marius Fiskum / SpareBank 1 Nord-Norge

Ragnhild Dalheim Eriksen er bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Nord-Norge (SNN). Hun er bekymra for utviklinga.

– Det er jo et funn som forundrer oss litt. Vi vet at samfunnet har økte forventninger til bærekraft. Hvis det stemmer at nordnorske bedrifter bryr seg mindre om miljø og bærekraft fremover så er det urovekkende, mener Eriksen.


Korona kan ha skylda

Rapporten er et såkalt forventningsbarometer, som er basert på svar fra det nordnorske næringslivet på ett gitt tidspunkt.

– Det vil bare være spådom å svare nøyaktig på hva grunnen er. Vi vet at nordnorske bedrifter har store utfordringer med korona, og har kanskje måtte nedprioritert bærekraft det siste året, forklarer hun.

Da landet stengte ned på grunn av pandemien ble stort sett alle bedrifter påvirket i mer eller mindre grad.

Leonhard Nilsen og Sønner (LNS) er en stor anleggsentreprenør som kjente på usikkerheten, spesielt i vår.

Kommunikasjonsansvarlig i LNS, Eda Lyngra

Kommunikasjonsansvarlig i LNS, Eda Lyngra.

Foto: LNS AS

– Det er veldig forståelig at bedriftene må spare der de kan i denne krisa. Men det er synd dersom det er miljø det skal gå utover, sier kommunikasjonsansvarlig, Eda Lyngra i LNS.

Under koronapandemien har de valgt å gå motsatt vei. De har valgt å satse mer på miljø blant annet ved å ansette egen miljøleder for å styrke og heve kunnskapen.

– Nå er fokus på grønne løsninger og elektrifisering i vår bransje på toppen av vår agenda, sier Lyngra.

Bygg- og anlegg er verst

I rapporten siterer de en leder i en mellomstor bedrift, som sier følgende:

Det er ikke viktig for oss, men mange er opptatt av det, så man må bare prøve å late som man er veldig miljøvennlig.

Forventnings­barometeret Nord-Norge

Eriksen tror og håper at det ikke er den utbredte holdninga i bransjen.

– Vi vet at mange er flinke, men det er bekymringsverdig hvis et samla næringsliv ikke har tatt høyde for risikoen å ikke jobbe med klimarisiko og bærekraft, sier bærekraftssjefen i SNN.

Eda Lyngra i LNS håper ikke det er en utbredt holdning i bransjen at man ikke tar bærekraft på alvor.

– Det finnes nok enkeltpersoner som tenker sånn, men hvis forbedring innen miljø er noe man driver med kun fordi det er noe «mange er opptatt av», skjønner man kanskje ikke samfunnsansvaret man har? spør hun.

Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 18 prosent av landets klimagassutslipp og genererer om lag 25 prosent av Norges avfall, ifølge rapporten «Bygg- og anleggssektorens klimagassutslipp»).

Lyngra tror det er et holdningsskifte på god vei inn i bransjen.

– Vi har et stort potensial for miljø og bærekraftig forbedring. Vi håper ikke det fokuset blir veldig svekket på grunn av koronakrisa, sier hun.