Hopp til innhold

Konkurser truer suksessnæring

Laksenæringa kommer også i år til å selge rekordmye laks til hele verden. Likevel er det igjen krise i denne vinnernæringen.

Oppdrettslaks

TRUET: Laksenæringen er truet av konkurser.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Kjell Lorentzen

KONKURSER: Fiskeoppdretter Kjell Lorentsen frykter for flere konkurser i laksenæringen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK
DnB

MULIG Å DOBLE: Sjeføkonom Øystein Dørum tror det lar seg gjøre å doble lakseproduksjonen.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK
Verden vil ha mer laks, men i flere måneder har fisken blitt solgt med tap. Ingen vet hvor lenge denne situasjonen vil vare, og nå er det frykt for konkurser.

Da sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund Djuve, i går på et hotell i Bodø leste lista over de bedriftene i Nordland som vokser raskest, inneholdt den flere oppdrettsbedrifter.

Presser pris

Men da fiskeoppdretter Kjell Lorentsen fra Bodø entret talerstolen, ble det presentert et helt annet bilde av oppdrettssuksessen.

De fikk høre at norske oppdrettere har levd med kriser nesten så lenge oppdrett har eksistert. Og i høst har krisen handlet om at laksen selges med tap.

Etterspørselen er fortsatt stor, men kjøperne der ute vil ikke betale like mye for fisken. Lorentsen tror konkursene kommer hvis ikke prisene blir bærekraftige innen to år.

– Selger vi med tap også om to år, vil vi se konkurser og store endringer i antall oppdrettsbedrifter, sier han.

Ikke bærekraftig

Laksen ble i forrige uke solgt for rundt 22 kroner kiloet fra oppdretterne. For svært mange betyr dette tap.

Denne situasjonen kan vare lenge, ikke minst fordi konkurransen fra Chile blir hardere, og at krisa i EU forsterkes. Likevel tror Lorentsen at vekst i etterspørselen etter laks kan drive prisene opp igjen.

Og sjeføkonom i DnB Nor, Øystein Dørum har også sterk tro på laksen. Han mener næringen vil klare en dobling av produksjonen i Norge, fra en million tonn laks i året – til to millioner.

Økte kostnader

Samtidig vil han være optimist på vegne av oppdretterne.

– Prisene kan gå opp på økt etterspørsel, sier han.

– Næringen har alltid kommet tilbake etter kriser, og vi har lært at kriser ikke er så farlig, sier Lorentsen.

Det er også et faktum at kostnadene ved å produsere laks har gått opp. For det første har fiskefôret blitt dyrere, og påført oppdretterne to kroner ekstra per kilo i økte produksjonskostnader. I tillegg kommer andre kostnadsøkninger som utgjør to kroner kiloet.

Det er etter mange oppdretteres mening årsaken til at den svært etterspurte laksen selges med tap, det vil si under produksjonskostnad.

Verden trenger mat

Sjeføkonom Øysten Dørum i DnB er blant dem i Norge som oftest blir bedt om å forklare hvorfor finans og næring ikke alltid opptrer rasjonelt. Han sier det finnes en laksesyklus der overproduksjon følger reduksjon i bølgetopper og bunner.

Han tror det er mulig for oppdrettsnæringen å doble produksjonen av laks i Norge fra en million tonn fisk i fjor til to millioner om noen år.

– Det som er sikkert, er at verden trenger mat, sier Dørum.

Video Russland vil ikke kjøpe laks

Russland vil ikke kjøpe laks