Kommunesammenslåing skaper hodebry for Kartverket

Nye kommunegrenser gjør blant annet at alle eiendommer og adresser i sammenslåtte kommuner må ses på.

Tjeldsundbrua

Tjeldsundbrua krysser Tjeldsundet mellom Hinnøya og fastlandet. I dette området er det flere kommuner som utreder kommunesammenslåing.

Foto: Wikipedia commons

Så langt har elleve kommuner sagt ja til å slå seg sammen med nabokommuner, og flere andre vurderer det.

Totalt utredes det over 180 ulike kommunesammenslåinger på kryss og tvers av kommune- og fylkesgrenser. Bare i Nordland er de 44 kommunene med i 19 utredninger. Mange av kommunene er med i flere utredninger.

Ola Petter Aarrestad
Foto: Kartverket / Morten Brun

Men da myndighetene vedtok kommunereformen var de antageligvis ikke klar over hvor komplisert sammenslåing av kommuner er, mener IT-direktør, Olav Petter Aarrestad i Kartverket.

– Vi har nok vært litt tettere på dette enn andre statlige etater, men vi ser at flere har fokusert på utfordringene i arbeidet med sammenslåing det siste halve året, sier Aarrestad til NRK.

Adressekluss

Det er Statens Kartverk som har fått rollen som teknisk koordinator for kommunereformen. Ifølge IT-direktøren er det den tekniske biten, som gjør det hele svært komplisert og Aarrestad trekker blant annet fram det offisielle eiendomsregisteret.

For når kommuner slår seg sammen får de et nytt kommunenummer og det er med på å gi utfordringer.

– Det må gjøres en jobb med alle eiendommer og adresser i alle kommunene som er involvert i en sammenslåing. I tillegg må det gjøres noe med alle andre saksbehandlingssystemer som de ulike kommunene har, sier han.

– Nødvendig

Kristiansen
Foto: Øystein Nygård / NRK

En av kommunene som ser på mulighetene for å endre på grensene er Evenes i Nordland.

Kommunen har fire alternativer til vurdering og ordfører Svein Erik Kristiansen mener en sammenslåing er nødvendig for hans kommune.

– Kommunegrensene har omtrent stått i ro siden 60-tallet, men samfunnet har utviklet seg vanvittig mye siden da. Det er en god ting at kommunene tilpasser seg den virkeligheten vi lever i, sier Kristiansen.

Oppretter hjelpeside

For å veilede kommunene oppretter Kartverket nå en nettside med en punktliste som skal hjelpe i prosessen.

– Her kan de se på dokumentasjon på hva andre kommuner har gjort, og hvilke utfordringer de har møtt på underveis, sier Ola Petter Aarrestad.

Han innrømmer at det er utfordrene å få alle IKT-systemene til de forskjellige etatene til å snakke sammen.

– En typisk kommune har mellom 200 og 600 ulike systemer, så det er mye jobb før en sammenslåing er helt ferdig.