Hopp til innhold

Kommunen mistenkte overgrep, men søstrene ble likevel flyttet hjem igjen

To søstre har trukket Tysfjord kommune for retten. I stevninga kommer det fram at de skal ha blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt og overgrep som skal ha fått pågå over år.

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

Ifølge et brev fra helsesøster som ble lagt frem i retten, levde søstrene i et isolert voksenmiljø med manglende kontakt med jevnaldrende og ytre stimuli.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

I rettssaken som startet i Ofoten tingrett i dag, saksøker to kvinner Tysfjord kommune for i alt 16 millioner kroner. Bakgrunnen er at de skal ha vokst opp i et hjem med omfattende omsorgssvikt uten at barnevernet hentet dem ut.

I den 16 sider lange stevninga, som NRK har fått tilgang til, gjennomgås de fornærmedes livshistorie.

Her kommer det fram at barnevernet var kjent med at mor kom fra en vanskelig hjemmesituasjon, og at de derfor var koblet inn alt før søstrene var født.

  • En sosialkonsulent beskrev tidlig hjemmeforholdene som «meget vanskelige».
  • Også helsesøster uttrykte tidlig bekymring for barnas oppvekstmiljø, og at elementære behov ikke ble dekt.
  • En psykolograpport fant «klare tegn på at barna var utrygge, og levde under uegnede oppvekstvilkår».
  • Mistanke om overgrep fra nærstående familiemedlemmer fører til at barna blir midlertidig tatt ut av hjemmet, men blir senere flyttet hjem igjen.
  • Distriktslegen konkluderer med at barna må plasseres i fosterhjem som permanent ordning for å hindre varig skade.

Søstrene ble i flere omganger midlertidig hentet ut, men det skjer ingen varig omsorgsovertakelse.

– Jeg måtte tidlig ta ansvar for meg sjøl. Jeg sto opp hver morgen og laga matpakke, hvis det var mat i huset, og dro på skolen. Ikke alltid mamma klarte å stå opp, forteller den ene av søstrene til NRK.

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

Rettssaken mot Tysfjord kommune startet i dag, og det er satt av syv dager til saken.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Behandlet omsorgsovertakelse

I stevninga anføres det at overgrep skal ha startet i svært tidlig alder, og ha vedvart til langt ut i voksen alder. Det uten at nødvendige tiltak ble gjort.

På et tidspunkt behandlet fylkesnemnda spørsmålet om mor skulle fratas omsorgen. Bakgrunnen var melding om overgrep. Flertallet endte likevel på at det ikke skulle bli omsorgsovertakelse for hele søskenflokken.

I stevninga anføres det at sosialtjenesten ikke hadde sørget for å utrede saken slik at nemnda hadde et forsvarlig grunnlag å basere avgjørelsen på.

Og at sosialtjenesten tidlig skal ha visst om at barna levde i et oppvekstmiljø som kunne føre til alvorlig skade på både fysisk og psykisk helse.

– Vi barna måtte alltid passe oss for voksne mannlige slektninger. De var fulle, og de ville klemme oss. Når de kom, så sprang vi og gjemte oss, de kom springende etter. De jaktet på oss til de ble lei av å springe, forteller søsteren NRK har snakket med.

Alvorlige helseplager

De alvorlige helseproblemene kvinnene i 30-årene sliter med per i dag, mener de kan knyttes til alvorlig omsorgssvikt og gjentatte overgrep.

Det har vært vanskelig å gjennomføre utdannelse, og erstatningssummen på 16 millioner knytter seg blant annet til tapt inntekt.

– Jeg var en jente som prøvde å virke normal og ikke ha problemer for jeg ville ikke være til bry. Mamma hadde nok med seg selv.

Ingenting endret for kommunen

Under rettens første dag gikk kvinnenes advokat gjennom deler av det skriftlige materialet som foreligger, blant annet journaler fra barnevernet og bekymringsmeldinger fra ulike instanser.

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

Advokat Roald Angell representerer Tysfjord kommune. Han sier rettens første dag ikke bød på noe nytt som endrer kommunens vurderinger av ansvarsspørsmålet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det er absolutt en trist sak, og det er ikke noe spesielt hyggelig å få høre alt det som blir dokumentert, sier advokat Roald Angell til NRK.

Han representerer Tysfjord kommune.

Men kommunen står fast på at de ikke kan gis ansvar for kvinnenes oppvekstsituasjon og at en rekke tiltak ble satt inn, understreker Angell.

– Det kan være riktig at ikke alle tiltak har virket like tilfredsstillende, men det gir i seg selv ikke grunnlag for at kommunen skulle ha vurdert andre og mer alvorlige tiltak tidligere, sier han.

– Gjentatte og kraftige advarsler ble gitt

Ofoten tingrett Tysfjord-saken

– Jeg mener absolutt at kommunen har et ansvar for den skaden som min klienter er påført., sier advokat Sicilie Kanebog. Hun representerer de to kvinnene som saksøker Tysfjord kommune.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Det er en mengde tiltak som er satt inn, det er helt riktig, men når de ikke fører til noen bedring av situasjonen, er det på tide å si stopp og overta omsorgen og sørge for at de får et trygt og godt oppvekstmiljø, sier kvinnenes advokat, Sicilie Kanebog.

– Vi mener at det her er dokumentert at man hadde all mulig grunn til å reagere med kraftigere skyts og overta omsorgen til disse jentene, sier hun.

Kanebog forteller at første dag har vært krevende for kvinnene, men at de er lettet over at saken er i gang.