Knallhard kritikk etter sykehusanbefaling: – Useriøst og provoserende

Ressursgruppa som anbefaler å legge ned to sykehus på Helgeland, har basert seg på råd som et samlet storting avviste i 2016, hevder en provosert Kjersti Toppe (Sp).

Ressursgruppa Helgelandssykehuset

3. desember la den eksterne ressursgruppa la fram sin anbefaling; det skal bli ett nytt sykehus på Helgeland, og det skal bygges i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Ressursagruppa for nye Helgelandssykehuset skrev i sin rapport før jul at de anbefaler ett stort sykehus på Helgeland, i stedet for dagens tre.

I rapporten, som nå er ute på høring, har de lagt særlig vekt på at et fullverdig sykehus bør ha et pasientgrunnlag på minst 80.000 pasienter, slik eksperter tidligere har kommet frem til.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet reagerer kraftig på at pasientgrunnlag har fått så stort fokus i ressursgruppas konklusjon.

Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum i Austrheim

Kjersti Toppe sitter i helse- og omsorgskomiteen for Senterpartiet.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Dette er useriøst. Jeg blir rett og slett provosert. At tidligere ekspertråd om pasientgrunnlag har fått en oppstandelse på helgelandskysten er veldig spesielt. Ekspertrådene ble jo parkert i resten av landet, sier Toppe til NRK.

– Ble lagt i en skuff

Da Stortinget i 2016 skulle vedta Nasjonal helse- og sykehusplan, rådet eksperter i en rapport at akuttsykehus måtte ha 80.000 pasienter i sitt nedslagsfelt.

Det valgte et samlet storting å se vekk fra.

Dermed så Stortinget og helseminister Bent Høie (H) bort fra anbefalingene fra to ekspertgrupper. Ressursgruppa som har vurdert framtida på Helgeland bygger derimot mye av sin rapport på nettopp disse ekspertrådene.

– En slik anbefaling ville jo ha ført til at to av tre sykehus i Norge måtte ha lagt ned sin akuttkirurgiske beredskap. Ingen sykehus mistet akuttfunksjonene sine etter behandlingen i Stortinget. Rapporten ble lagt i en skuff og fikk ingen som helst betydning for nasjonal helsepolitikk, påpeker Toppe.

Før jul kom rapporten fra ressursgruppa som har vurdert framtida på Helgeland og konkludert med at ett stort sykehus i Rana vil være det beste.

Begge faggruppene anbefalte altså et befolkningsgrunnlag på 80.000 - 100.000 mennesker som nødvendig for akuttfunksjon i kirurg, men åpnet for at det gjøres unntak. Helgelandssykehuset har et befolkningsgrunnlag på 77 000 mennesker. [...] Ressursgruppens vurdering er at befolkningsgrunnlaget på Helgeland tilsier at foretaket kun skal ha ett stort akuttsykehus. Ethvert forsøk på å splitte opp dette vil gjøre både rekruttering og utvikling av gode behandlingstilbud vanskelig.

Ressursgruppas rapport / Utdrag

– Rapporten er ikke brukbar

Toppe mener rapporten generelt har store mangler. Hun sier det er åpenbart at ekspertgruppa ikke har fokusert på de viktige tingene.

– Rapporten er ikke brukbar. Det er for dårlig. De omtaler ikke fødetilbud og psykiatri. De bagatelliserer reisevei og baserer seg på en ekspertråd som er så svake at Stortinget valgte å se bort fra dem.

NRK har vært i kontakt ressursgruppas leder Helge Torgersen, som viser til rapporten og sier han vil komme med flere kommentarer etter at høringa er ferdig. Den endelige rapporten skal legges frem 18. mars.

Fokuserte på lokale forhold

Høyres Sveinung Stensland i helsekomiteen på Stortinget sier de ikke la vekk rådet fra ekspertene om pasientgrunnlag da de i 2016 vedtok å ikke legge ned sykehus. De bare la det til side.

Sveinung Stensland

Sveinung Stensland er Høyres helsepolitiske talsperson og sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Foto: Erik Waage / NRK

– Mange fagfolk mener fortsatt at det bør være et visst pasientgrunnlag for å ha full drift av et sykehus. Grunnen til at dette ikke ble vektlagt er at man alltid skal se på lokale forhold – og det er nettopp det prosessen på helgelandskysten nå legger opp til, understreker Stensland.

Stensland har selv vært på Helgeland, og der møtte han flere fagfolk som mener ressursgruppas konklusjon er den rette.

– Jeg møtte ingen fagfolk som mente det var riktig å bygge to sykehus. Alle sa det samme, vi trenger ett sykehus som samler fagmiljøene.

At Kjersti Toppe mener det bør være to sykehus, mener Stensland ikke er så rart.

– Senterparti har ingen hemninger og vil ha nye sykehus overalt, men det er det ikke rom til.