Hopp til innhold

Klart for anke i Tysfjord-sak

To søstre tapte i 2019 erstatningssøksmålet mot Tysfjord kommune for en barndom med overgrep og omsorgssvikt. Søstrene anket, og nå er det klart at Hålogaland lagmannsrett har satt av 12 dager, fra 31. mai til 17. juni, til ankesaken. I fjor sa Høyesterett ja til å behandle spørsmålet om Sametinget kunne stille som partshjelp. – Det er en seier for alle de 89 ofrene som har stått frem og delt sin historie fra Tysfjord, uttalte søstrenes advokat Sicilie Kanebog til NRK i oktober i fjor. Rettssaken vil foregå både i Tromsø og Bodø.

Prosessfullmektig Sicilie Kristin Kanebog.
Foto: Dag Robert Johansen / NRK