NRK Meny
Normal

Kan bli lenger drift i Bodø

Luftforsvaret varsler at levetiden til Bodø hovedflystasjon kan bli forlenget. De tillitsvalgte liker kursendringen, men vil se det svart på hvitt.

Levetiden til Bodø hovedflystasjon kan bli forlenget.

Generalinspektøren for Luftforsvaret møtte i dag de ansatte ved Bodø hovedflystasjon.

I dag møtte Generalinspektøren for Luftforsvaret de ansatte ved flystasjonen i Bodø. Og Per Egil Rygg hadde med seg nye signaler om Bodøs levetid som flystasjon.

– Når vi nå skal ha beredskapsflyene i Bodø ut F16-flyenes levetid, er det også tilrettelagt for at vi kan ha en viss styrket produksjon i Bodø dersom det blir nødvendig for Luftforsvaret, sier Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) Per Egil Rygg til NRK.

I mars ble det kjent at regjeringen viderefører Bodø som operasjonsbase for F-16, så kalt Quick Reaction Alert (QRA), så lenge flyene skal ha denne rollen.

Det kan bety mer og lenger drift ved Bodø hovedflystasjon, enn det som tidligere har vært signalisert.

– QRA-beslutningen tilsier at det blir aktivitet lenger i Bodø. Det er samtidig lagt til rette for at vi kan styrke produseringen noe. Altså fly noe mer i Bodø alt etter hva det er behov for i Luftforsvaret.

QRA-beredskap er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO. Det innebærer at kampfly skal stå i 15 minutters beredskap 24 timer i døgnet

Ansatte må flytte

Ine Eriksen Søreide

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide utsatte i mars flyttingen av Luftforsvaret.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix
Truls Torsteinsen

Truls Torsteinsen Norges Offisersforbund er fornøyd med de nye signalene.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Planen er at F-16-flyene skal være i Bodø fram til 2022, inkludert tiden med QRA-beredskap.

Det er behovet for å holde F-16-flyene i luften som har bidratt til de nye signalene fra Luftforsvarets ledelse.

De har tidligere varslet at de trenger minst 200 ansatte fra Bodø til Ørland, for å kunne opprettholde ei full drift av jagerflyvåpenet, men siden vedtaket om flytting til Ørland har mange teknikere sluttet.

Bekymret

Personellflukten bekymrer Rygg, som håper de nye signalene kan få de ansatte til å bli værende i Luftforsvaret.

– Vi forsøker å gjøre avbøtende tiltak i forhold til forskjellige måter å lukke de avvikene på. Det viktigste for meg er å gi personellet en viss forutsigbarhet slik at de kan bestemme seg for å bli i Luftforsvaret de årene vi trenger dem, og utover det om de har lyst.

For de tillitsvalgte var signalene som kom fra Generalinspektøren i dag svært viktige.

– At det nå kommer noe og at GIL kommer på banen er kjempeviktig. Da tenker jeg spesielt på å stagnere den personellflukten vi har innenfor teknisk. Folk går og tripper og venter og det mangler ikke på jobbtilbud ute i det sivile, sier Truls Torsteinsen som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund.

Varslet ny plan

Per Egil Rygg varslet også at det kommer en revidert hovedplan for omstillingen i Luftforsvaret når det gjelder kampfly. Ifølge han skal planen være klar innen en måned.

– Det har vært en turbulent vinter med signaler som har gått i forskjellige retninger, inkludert en pressemelding fra forsvarsdepartementet som først ble tolket veldig positivt, før noen oppdaget at det ikke var så positivt likevel, sier Torsteinsen.

Til tross for nye signaler fra ledelsen er han ikke trygg på hva som kommer til å skje i fremtiden.

– Ingenting er sikkert før man har det på papir. Og det kommer sannsynligvis i begynnelsen av juni.

Her kan du se Bodø kommunes reaksjoner til regjeringens endringer i omstillingsplanene for Luftforsvaret.

Her kan du se Bodø kommunes reaksjon til regjeringens endringer i omstillingsplanene for Luftforsvaret.