Hopp til innhold

Politioverbetjent ble skadet for livet uten erstatning. Nå vil justisministeren endre loven

Justisministeren vil ha en lovendring som vil sikrer ansatte i politiet rett til full erstatning for skader under trening.

Bjørn Rist, politioverbetjent, politiets felesforbund, yrkesskadeerstatning

Politioverbetjent Bjørn Rist ble skadet for livet da han var markør under en obligatorisk øvelse i politiet.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Det er fem år siden politioverbetjent Bjørn Rist sitt liv ble snudd på hodet. Den erfarne politimannen skulle være markør under en øvelse, men ikke alt gikk som det skulle.

Politioverbetjenten endte opp med varige nerve- og ryggskader etter en obligatorisk politiøvelse – men ingen erstatning.

I dag presenterer Justis- og beredskapsminister Monica Mæland en lovendring som skal sikre politifolk som skades under trening i fremtiden.

– Regjeringen vil gi ansatte og andre som gjør tjeneste for politiet rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt operativ trening, sier hun i en pressemelding.

– En stor seier, mener forbundssekretær Linda Verdal i Politiets Fellesforbund.

– Når du blir skadet i arbeidstiden under pålagte øvelser skulle det bare mangel at du var sikret. Slik har det ikke vært. Mange har utsatt seg for risiko gjennom mange år, sier hun.

Verdal sier at de fleste av øvelsene i politiet er helt essensielle for samfunnsoppdraget og beskyttelsen av befolkningen.

– Hvis vi ikke hadde fått dette på plass, ville det vært grunn til bekymring for om vi kunne løse samfunnsoppdraget, mener Verdal.

Mæland: – Dagens regelverk skaper usikkerhet

Statsråden sier det har vært viktig for dem å ta tak i utfordringene enkelte i politiet opplever med å få yrkesskadedekning for skader som skyldes operativ trening.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at dagens regelverk skaper usikkerhet for politifolk. Derfor ønsker de nå å endre loven.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Etaten og organisasjonene har lenge etterlyst en mer forutsigbar dekning gjennom en erstatningsordning som er bedre tilpasset, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland videre.

Den foreslåtte særordningen i politiloven skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

– Politiets personell er utsatt for risiko under trening i politioperative disipliner, og dagens regelverk skaper usikkerhet. Det kan påvirke innsatsen på trening som er nødvendig for å sette politiet i stand til å håndtere risikofylte redningsoppdrag og maktutøvelse i form av for eksempel pågripelse, sier Mæland.

Har jobbet med saken i flere år

I 2018 startet Politiets Fellesforbund et politisk arbeid for å trekke frem at dette var et problem de mente var utstrakt blant medlemmene.

– Vi er veldig fornøyde med at denne saken ble lagt frem i statsråd i dag og som skal behandles i Stortinget om kort tid.

Verdal kjenner godt til historien til Bjørn Rist og flere andre som har fått alvorlige skader under trening som de må leve med.

Men lovendringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at for Bjørn Rist vil situasjonen forbli uendret. Likevel har hans historie skapt endring.

– For dem som har pådratt seg alvorlige skader før dette lovforslaget må PF vurdere rettslige skritt i enkeltsaker. Vi forventet ikke tilbakevirkende kraft. Til sommeren vil vi gå gjennom om det er noen saker som faller utenom.