Hopp til innhold

Bjørn fikk ingen erstatning etter å ha fått varige mén i politiøvelse

Politioverbetjent Bjørn Rist fikk nerve- og ryggskader etter obligatorisk politiøvelse – men ingen erstatning. Ulykken oppfylte ikke kravene for å kalles en yrkesskade. Nå krever Politiets Fellesforbund endringer i regelverket.

bjornrist4

Politioverbetjent Bjørn Rist sliter fremdeles med skadene han pådro seg under en øvelse i arrestasjonsteknikk for flere år siden.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Den 25. mai 2016 ble en dag som forandret livet til politioverbetjent Bjørn Rist. Den erfarne politimannen skulle være markør under en øvelse, men ikke alt gikk som det skulle.

– Det var på håret at jeg ikke ble lam fra nakken og ned.

Politiet trener på flere realistiske hendelser i det daglige. Denne gangen var det frigjøring fra halsgrep som stod for tur. Rist forteller at han ikke var forberedt på at demonstrasjonen skulle komme så brått på.

Plutselig ligger han i bakken. Alt gikk så fort. Smertene stråler fra nakken og ut i den venstre armen.

– Etter ei uke begynte det å prikke i nedre del av armen og ut i fingertuppene. Da skjønte jeg at her var det noe som ikke stemte.

Han ble sendt rett til legen. Etter en MR-undersøkelse ble det klart at øvelsen hadde ført til to større prolapser i nakken hans, den ene var så stor at den gikk inn i ryggmargen.

bjornrist2

Året etter hendelsen gikk legene inn i nakken på Bjørn Rist og satte inn et stålbur for å forsterke ryggmargsskivene i nakken. Han var bare millimeter fra å bli lam fra nakken og ned, forteller han.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Kan ikke lenger jobbe mot publikum

Øvelsen den maidagen endte med varige ryggmargs- og nerveskader. Ha minnes stadig på skaden gjennom en konstant prikking i tuppen av fingrene, stivhet i nakken og nummenhet i den venstre armen.

– Jeg fått varige mén i form av en skade i ryggmargen, skader i den venstre armen, prikking og nummenhet hele tiden. Det er mest sannsynlig noe som ikke kommer til å gi seg. Det får en del konsekvenser i jobben, men også for mitt sosiale liv utenom jobb,

bjornrist1

Med skadene etter hendelsen i 2016 forsvant også drømmen om operativ tjeneste i utlandet for politimannen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

forteller han.

I dag er han «stand by» for administrative stillinger i politiet, som han selv sier.

– Jeg kan ikke regne med å gjøre så mye mer enn det jeg gjør nå, enten sitte på et kontor eller i en bil. Jeg kan ikke lenger jobbe operativt mot publikum.

Økende antall skader i politiet

En fersk HMS-rapport fra Politidirektoratet viser at det i 2018 ble registrert 594 personskader i politiet, en økning fra 442 personskader året før.

201 av disse skadene oppstod under ransakelse og pågripelser. Den posten som står for nest flest av skaden er derimot trening.

– Økningen i antallet skader er på 33 prosent fra året før. Vi mener at det er en betydelig økning. Hovedvekten av skadene skjer under pågripelser eller trening, herunder de pålagte øvelses og treningsprogrammene, forteller forbundssekretær Linda Verdal i Politiets Fellesforbund.

Politidirektoratet har en målsetting om å innrette aktivitetene i politiet slik at de i størst mulig grad kan unngå skader. Dette gjør de blant annet gjennom risikovurderinger, forberedelser og oppvarming.

– Erfaringsmessig vil likevel noen skader oppstå, og vi ønsker ordninger som ivaretar den ansattes økonomiske interesser som følge av skaden, sier fungerende seksjonssjef Carsten Busch i Politidirektoratet.

«Kan ikke anses som en uforutsett og uventet hendelse»

Skaden har i Bjørn Rist sitt tilfelle gitt begrensninger i hva han kan gjøre på jobb. På bakgrunn av dette sendte han inn skademelding til arbeidsgiver, Nav og Statens Pensjonskasse.

I januar 2017 avslo Nav kravet fra Rist om å få skaden godkjent som yrkesskade. Etter dette valgte Rist å anke saken til Trygderetten.

Sakens kjerne ligger i spørsmålet om hvorvidt nakkeprolapsen kan godkjennes som yrkesskade, og for at den skal kunne gjøre det må selve yrkesskaden skyldes en arbeidsulykke.

Her er det visse krav som må oppfylles som at det må skyldes en plutselig og uventet ytre hendelse. I 2019 står også trygderetten fast ved avgjørelsen fra Nav:

«Etter rettens vurdering kan ikke hendelsen anses som en uforutsett og uventet skadehendelse, og retten finner heller ikke at Rist ble utsatt for en usedvanlig påkjenning som politibetjent.»

Krever lovendring

Politiets Fellesforbund sier de har jobbet i lengre tid med saken. I 2017 fattet de et vedtak under landsmøtet hvor de ble enige om å kreve en lovendring.

– Det er en økende uro i politimiljøene etter at Trygderetten har gitt flere avslag på erstatningskrav etter skader i arbeid. Flere spør om de har mulighet til å reservere seg mot øvelser av samme type som den Rist deltok i, sier forbundssekretær Linda Verdal.

Et av holdepunktene fagforeningen bruker er at blant annet Forsvaret har en særskilt dekning gjennom Folketrygdloven. Denne gir den ifølge Verdal en bedre trygghet for skader som har oppstått i arbeidet.

Politiet har i dag samme type dekning som andre arbeidstakere, men nå ønsker de en

Linda Verdal

Forbundssekretær Linda Verdal og Politiets Fellesforbund ønsker en lovendring som sikrer politiet bedre skadedekning i jobben.

Foto: Svein Johnsen / NRK

tilsvarende dekning som det forsvaret har.

Bør man ikke forvente at det er en risiko for skader knyttet til jobben i politiet?

– Alle som går inn i denne jobben vet at det er en risiko, men dette handler ikke om risiko, men om en arbeidsgiver som ikke tar det objektive ansvaret på alvor, svarer hun.

Stortingspolitiker: – Forventer at dette ryddes opp i

Etter at Politiets Fellesforbund og Bjørn Rist har orientert Stortinget om saken har det nå blitt fattet stor politisk interesse for saken – fullstendig urimelig, mener stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

– Jeg ble svært overrasket da jeg ble kjent med at dette ikke var på plass. Jeg forventer at dette ryddes opp i. De gjør en stor og viktig innsats i samfunnet, sier han.

Gjelsvik varsler at de kommer til å ta opp saken på nytt til høsten dersom det ikke kommer en snarlig løsning.

– Politiet er pålagt opplæring i arbeidstid og som de gjør for å være best mulig rustet for å gjøre jobben som politifolk. Her burde man skåret gjennom og sagt at de skal være sikret når de er i tjeneste, enten det er under oppdrag eller øvelse.

Også Høyres stortingsrepresentant Ingunn Foss i justiskomiteen mener det bare skulle mangle at de har krav på erstatning dersom de blir skadet i jobben.

– Det som Politiets Fellesforbund har vært opptatt av er å få en utredning på at politifolk må være omfattet av samme regelverk som Forsvaret. Det er vi helt enige i, sier hun til NRK.

Etter det NRK kjenner til, skal Justis- og beredskapsdepartementet ha bedt om Politidirektoratets syn på saken. I en e-post til NRK skriver Politidirektoratet at de har rettet en henvendelse til departementet hvor de ber om en vurdering av mulighetene for å endre regelverket slik at dette er bedre tilpasset politiets utfordringer.

bjornrist_06

Bjørn Rist har i dag en konstant prikkende følelse og nummenhet i venstre arm. Skaden må han sannsynligvis leve med.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK