NRK Meny
Normal

Jervebestanden øker i Norden

I år er det registrert 160 jervekull i Skandinavia: – Det er en økning på 16 prosent fra fjoråret, sier leder i Rovdata. Men antall jerv i Sverige er fortsatt for lav for deres bestandsmål.

Jerv i Engerdal

I Norge skal det være 39 jervekull i året, mens det i Sverige er 600 individer som er bestandsmålet.

Foto: Knut Holmseth

Etter to år med nedgang i antall jerv i Skandinavia, øker bestanden igjen. I en rapport fra Rovdata og svenske Viltskadecenter presenteres det nemlig en oppgang i antall jervekull.

Feltpersonell fra Länsstyrelsene og Statens naturoppsyn har i år registrert 95 jervekull i Sverige og 65 i Norge, noe som er en økning i begge land.

– Tallene i Norge viser en oppgang på 25 prosent fra i fjor, sier leder i Rovdata, Jonas Kindberg.

Må skyte flere valper

Jonas Kindberg

Jonas Kindberg har tidligere vært nasjonalt ansvarlig for viltovervåking og analyse i Svenska Jägareförbundet. Nå er han leder i Rovdata.

Foto: Fredrik Widemo / Rovdata

Siden det varierer hvor stor andel av tispene som føder valper hvert år brukes det, ifølge Rovdata, et treårssnitt for å redusere effektene av store årlige variasjoner i antall registrerte kull.

Stortinget har bestemt at det nasjonale bestandsmålet i Norge skal ligge på 39 jervekull i året. Årets 65 registrerte kull er dermed 26 kull over dette målet.

– Forvaltningen og avgjørelsene blir tatt av Miljødirektoratet, og det er allerede blitt gjort 17 hiuttak i år, opplyser Kindberg.

Bestandstallet for voksne jerv ser ifølge Rovdata stabilt ut, men antall kull varierer hvert år.

– For to år siden var det et lavt antall jervekull i Norge, mens i år er det veldig høyt, sier Kindberg.

For få jerv i Sverige

Den norske jervebestanden har vært høy de siste årene, men den totale bestanden i Skandinavia har vært lav.

Jervekull registrert i Norge og Sverige.

Kartet viser jervekullene som er registrert i Norge og Sverige under årets registreringssesong.

Foto: Rovdata

Norge skiller seg fra Sverige da vi setter bestandsmålet ut fra antall valpekull. I Sverige regner de ikke på samme måte, og ser heller på antall individer.

– I år er Sverige litt under sitt bestandsmål på 600 jerv, da de har i år beregnet at det er 585 jerver i landet, opplyser Kindberg.

Kartet som Rovdata har publisert viser tydelig flere jervekull på svensk grense enn på Norsk. Men på svensk side jaktes det ikke på jerv.

– I Norge har man et større problem med jerv som dreper husdyr, det problemet ser man ikke i Sverige, sier Kindberg.

Lisensjakta på jerv startet i september i år og varer fram til 15. februar. De regionale rovviltnemndene har åpnet for at det kan felles tilsammen 141 jerv i år.