Jenter i flertall på politiutdanningen: – En bevisst strategi

Samme år som politiutdanningen feirer 100, er jentene i flertall for første gang. – Utdanningen skal speile Norge, sier rektor.

Politistudent Charlotte Stormo fra Tromsø Politihøgskolen

SPENT: Denne uka hadde politistudent Charlotte Stormo sin første dag på Politihøgskolen, avdeling Bodø.

Foto: Ole Dalen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Når 400 ferske politistudenter denne uka starter på sin treårige utdanning ved Politihøgskolen er 51 prosent kvinner.

Det er historisk. Faktisk er det første gang at kvinner er i flertall ved de tre studiestedene i Bodø, Oslo og Stavern.

– Det er utrolig bra at så mange jenter har lyst til å jobbe i politiet, sier sylfersk politistudent Charlotte Stormo fra Tromsø.

– En bevisst strategi

I år fyller Politiutdanningen 100 år. Den 10. januar 1920 var kjønnsfordelingen en helt annen.

24 menn møtte da opp i Schwensensgate 6 på St. Hanshaugen i Oslo.

De var Norges første politistudenter, eller elever, som det het den gang.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen forteller at det i nyere tid har vært en bevisst strategi å øke antall kvinnelige studenter.

I år bikket antallet til 51 prosent.

– Det er en politisk målsetting at norsk politi skal speile befolkningen. Da er det viktig at begge kjønn er likt representert, sier Skarpenes.

Nina Skarpenes

FORNØYD REKTOR: Rektor Nina Skarpenes gleder seg over utviklingen.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I fjor var 49 prosent av de nye studentene kvinner.

Også politistudent Charlotte Stormo mener at jenter har en viktig plass i politiet.

– Kvinner har helt andre synspunkter, tilnærmingsmetoder og væremåter enn menn ofte har. Det er viktig med flere synspunkt for å ha et mest mulig folkelig politi som har stor tiltro i folket.

Skepsis til kvinner

INGEN KVINNER: Svømmetrening på det som den gang het Statens politiskole i 1933.

INGEN KVINNER: Svømmetrening på det som den gang het Statens politiskole i 1933.

Foto: POLITIHØGSKOLEN

Slik tenkte man ikke i første halvdel av forrige århundre.

Først i 1959 ble de første kvinnene tatt opp som politiaspiranter. Året etter kom de til Politiskolen i Oslo for å ta den teoretiske delen.

Mange i etaten var skeptisk til kvinner i politiet, og mente at de ikke var skikket til å utføre alle oppgaver i politiet. Særlig ordenstjeneste.

Helt fram til 1972 fikk ikke de kvinnelige studentene lov til å delta på kurset som handlet om utrykning og skyting.

Derfor ble de satt til spesialoppgaver som etterforskning av sedelighetssaker, avhør av barn, transport og framstilling av kvinner som skulle i retten.

Politiutdanningen har endret seg mye gjennom hundre år. Her fra undervisning i signalement i 1933. Foto: Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.

LANG HISTORIE: Politiutdanningen har endret seg mye gjennom hundre år. Her fra undervisning i signalement i 1933.

Foto: Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.

Spennende jobb

Mangelen på fysisk styrke ble brukt som et eget argument for hvorfor kvinner ikke passet.

I dag har kvinnene gode forutsetninger til å utøve den fysiske makten som trengs, i tillegg til egen beskyttelse, ifølge rektoren.

Menn og kvinner har nøyaktig lik utdanning. Kvinner får opplæring i skyting, taktikk og utrykning på samme måte som de mannlige.

– For å komme inn må alle studentene gjennom fysiske opptaksprøver. Eksamenene i fysisk trening viser at alle har den kapasiteten de trenger for å utøve yrket, sier Skarpenes.

Første dag på Politihøgskolen i Bodø

GOD AVSTAND: Da politistudentene i Bodø startet studieåret, skjedde det i en konferansesal på et hotell. Ingen av auditoriene ved utdanningen oppfylte krav om enmetersregelen.

Foto: Ole Dalen / NRK

Student Charlotte Stormo forteller at hun alltid har hadde lyst til å bli politi.

Derfor startet hun med jusstudier. Men valgte å hoppe av.

– Det virket mer riktig å treffe folk, og hjelpe dem direkte enn fra et kontor.

Og det er en spennende jobb som venter etter endt utdanning.

– De får en hverdag hvor de har mulighet til å bety noe. Både for enkeltmennesker og samfunnet, sier rektoren.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 25.10.2021
4 250
Smittede siste 7 dager
125
Innlagte
894
Døde
4 198 845
Vaksinerte