Hopp til innhold

Kvinner i flertall på politiutdanningen: – En bevisst strategi

Samme år som politiutdanningen feirer 100, er kvinner i flertall for første gang. – Utdanningen skal speile Norge, sier rektor.

Politistudent Charlotte Stormo fra Tromsø Politihøgskolen

SPENT: Denne uka hadde politistudent Charlotte Stormo sin første dag på Politihøgskolen, avdeling Bodø.

Foto: Ole Dalen / NRK

Når 400 ferske politistudenter denne uka starter på sin treårige utdanning ved Politihøgskolen er 51 prosent kvinner.

Det er historisk. Faktisk er det første gang at kvinner er i flertall ved de tre studiestedene i Bodø, Oslo og Stavern.

– Det er utrolig bra at så mange jenter har lyst til å jobbe i politiet, sier sylfersk politistudent Charlotte Stormo fra Tromsø.

– En bevisst strategi

I år fyller Politiutdanningen 100 år. Den 10. januar 1920 var kjønnsfordelingen en helt annen.

24 menn møtte da opp i Schwensensgate 6 på St. Hanshaugen i Oslo.

De var Norges første politistudenter, eller elever, som det het den gang.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen forteller at det i nyere tid har vært en bevisst strategi å øke antall kvinnelige studenter.

I år bikket antallet til 51 prosent.

– Det er en politisk målsetting at norsk politi skal speile befolkningen. Da er det viktig at begge kjønn er likt representert, sier Skarpenes.

Nina Skarpenes

FORNØYD REKTOR: Rektor Nina Skarpenes gleder seg over utviklingen.

Foto: Helge Carlsen / NRK

I fjor var 49 prosent av de nye studentene kvinner.

Også politistudent Charlotte Stormo mener at jenter har en viktig plass i politiet.

– Kvinner har helt andre synspunkter, tilnærmingsmetoder og væremåter enn menn ofte har. Det er viktig med flere synspunkt for å ha et mest mulig folkelig politi som har stor tiltro i folket.

Skepsis til kvinner

INGEN KVINNER: Svømmetrening på det som den gang het Statens politiskole i 1933.

INGEN KVINNER: Svømmetrening på det som den gang het Statens politiskole i 1933.

Foto: POLITIHØGSKOLEN

Slik tenkte man ikke i første halvdel av forrige århundre.

Først i 1959 ble de første kvinnene tatt opp som politiaspiranter. Året etter kom de til Politiskolen i Oslo for å ta den teoretiske delen.

Mange i etaten var skeptisk til kvinner i politiet, og mente at de ikke var skikket til å utføre alle oppgaver i politiet. Særlig ordenstjeneste.

Helt fram til 1972 fikk ikke de kvinnelige studentene lov til å delta på kurset som handlet om utrykning og skyting.

Derfor ble de satt til spesialoppgaver som etterforskning av sedelighetssaker, avhør av barn, transport og framstilling av kvinner som skulle i retten.

Politiutdanningen har endret seg mye gjennom hundre år. Her fra undervisning i signalement i 1933. Foto: Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.

LANG HISTORIE: Politiutdanningen har endret seg mye gjennom hundre år. Her fra undervisning i signalement i 1933.

Foto: Alf Endsjø, Norsk politihistorisk selskap.

Spennende jobb

Mangelen på fysisk styrke ble brukt som et eget argument for hvorfor kvinner ikke passet.

I dag har kvinnene gode forutsetninger til å utøve den fysiske makten som trengs, i tillegg til egen beskyttelse, ifølge rektoren.

Menn og kvinner har nøyaktig lik utdanning. Kvinner får opplæring i skyting, taktikk og utrykning på samme måte som de mannlige.

– For å komme inn må alle studentene gjennom fysiske opptaksprøver. Eksamenene i fysisk trening viser at alle har den kapasiteten de trenger for å utøve yrket, sier Skarpenes.

Første dag på Politihøgskolen i Bodø

GOD AVSTAND: Da politistudentene i Bodø startet studieåret, skjedde det i en konferansesal på et hotell. Ingen av auditoriene ved utdanningen oppfylte krav om enmetersregelen.

Foto: Ole Dalen / NRK

Student Charlotte Stormo forteller at hun alltid har hadde lyst til å bli politi.

Derfor startet hun med jusstudier. Men valgte å hoppe av.

– Det virket mer riktig å treffe folk, og hjelpe dem direkte enn fra et kontor.

Og det er en spennende jobb som venter etter endt utdanning.

– De får en hverdag hvor de har mulighet til å bety noe. Både for enkeltmennesker og samfunnet, sier rektoren.