Hopp til innhold

Datatilsynet gir mor rett etter ulovlig barnevernssak – personopplysningene skal slettes

Inger Björne-Fagerli vil ikke finne seg i at personopplysninger for sønnen spres etter at skolen meldte dem til barnevernet. – Det oppleves fryktelig.

Inger Björne-Fagerli

Inger Björne-Fagerli i Bærum sier det betyr mye for dem at Datatilsynet nå sier at sensitive personopplysninger om sønnen skal slettes. NRK har i flere artikler vist at foreldre til skolevegrere blir meldt til barnevernet uten at det er noe galt hjemme.

Foto: Privat foto

Sønnen til Inger Björne-Fagerli hadde utvikla skoleangst, og klarte ikke å gå på skolen. Foreldrene kjempa for å få et tilbud han, men det greide ikke skolen å stille opp med. I mer enn ett halvt år sto de uten hjelp.

Så ble familien meldt til barnevernet, som etter ei stund henla saka. Fylkesmannen har gitt foreldrene rett i at meldinga til barnevernet var ulovlig, 

Ligger i elevmappa på skolen

For foreldreparet i Bærum har det vært svært ubehagelig å vite at personopplysninger om sønnen er spredt videre.

– I elevmappa til vårt barn ligger meldinga som skolen sendte til barnevernet. For alle som har tilgang ser det ut som om barneskolen har hatt grunn til å tro at det har pågått alvorlig omsorgssvikt eller mishandling i hjemmet. Det oppleves fryktelig at vi skal bli anklaga for dette.

Derfor vil Björne-Fagerli og mannen at alt dette skal slettes og valgte å klage barnevernet i Bærum inn til Datatilsynet.

I klagen heter det at rektor ved barneskolen leverte ut personopplysninger om familien til barnevernet. Uten at de hadde samtykke.

«De innhenta aldri vår tillatelse eller hadde en lovhjemmel som vi ble meldt etter. Begrunnelsen var blant annet at de var bekymra. », skriver Björne-Fagerli til Datatilsynet.

– Opplysningene er delt ulovlig

Datatilsynet gir nå foreldreparet medhold. I et brev de har sendt til barnevernet i Bærum skriver de at opplysningene er delt ulovlig med barnevernet av skolen:

«Vi mener denne saka er alvorlig fordi vi ikke kan se hvordan barnevernet gir barnet et tilstrekkelig beskyttelsesvern etter personvernforordninga.»

Ifølge Datatilsynet er det spesielle at denne saka har vært hos Statsforvalteren. De slår fast at bekymringsmeldinga som ble sendt ikke oppfylte vilkårene i loven.

– For oss er det viktig at barnevernet forholder seg til Statsforvalterens vedtak. Det samme rettslige grunnlaget ble brukt for å dele sensitive personopplysninger, sier juridisk seniorrådgiver Charlotte Bayegan i Datatilsynet til NRK.

– Ulovlig inngrep i personvernet

Hun etterlyser bedre rutiner i barnevernet når de mottar meldinger fra en annen offentlig instans.

– Denne saka handler om et barn som krever å få sletta sensitive personopplysninger om seg selv som er blitt delt ulovlig mellom to offentlige instanser. Forvaltninga har en plikt til å ivareta rettssikkerheten til den enkelte. Retten til sletting er viktig.

Bayegan ser behovet for et sterkere samarbeid mellom etatene i en kommune.

– Og når man har oppdaga en lovstridig praksis så er det forvaltningas plikt å rette den opp, I denne saka er det gjort ett ulovlig inngrep i personvernet.

Vil løfte opp saka

Hos Datatilsynet har de hatt flere saker som gjelder barnevernet. Nå ser de behov for å løfte en del spørsmål som går på personvern i barnevernet opp til Bufdir.

– I denne saka har Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekka at flere skoler bruker bekymringsmelding til barnevernet i tilfeller der barnet viser skolevegring. Men hvor det ikke foreligger omsorgssvikt. Her har Statsforvalteren konkludert med at dette er ulovlig bruk av bekymringsmelding, i strid med opplæringslovens krav.

Kan andre som har opplevd noe lignende regne med å få sine personopplysninger sletta?

– Det vil jeg være forsiktig med å si. I denne saka har som sagt Statsforvalteren vært svært tydelig. Björne-Fagerli har lagt ned betydelig arbeid å synliggjøre hvilke konsekvenser det har for de berørte når personvernet krenkes.

– Der skal vi være våkne

Bayegan sier de er bekymra for at retten til sletting er veldig lite praktisert i en del offentlige instanser, også barnevernet.

– Vi i Datatilsynet har fokus på personvern, ikke minst på barns spesielle beskyttelsesvern. Og det er klart at der det behandles store mengder sensitive personopplysninger om barn og unge, der skal vi være våkne.

Bærum kommune skal svare

Bærum kommune har fått utsatt frist til 12. mars med å svare på brevet fra Datatilsynet.

Barnevernssjef Mari Hagve sier i kommentar at de per nå ikke sikre på at forhåndsvarselet bygger på en riktig vurdering av det relevante regelverket, og at kommunen er i ferd med å vurdere dette nærmere.

Svart belte i klageskriving

Björne-Fagerli sier til NRK at hun mener en instans som får kritikk må være villig til å rette opp feilene.

– Vår sønn har jo fått en offentlig beskrivelse av en situasjon som ikke er sann, og som mange kan ta del i. Og det kan jo ikke være rett at ansatte bagatelliserer alvoret i at personopplysninger spres rundt i kommunen.

Nå håper hun at det Datatilsynet sier kan få betydning også for andre.

– Nå har jo jeg nesten svart belte i klageskriving, men vi gjør dette fordi vi ser at systemet ikke fungerer. Når en offentlig instans får kritikk så skal man rette opp feilene.