Ingen sykehus er fredet

Fremtidas sykehusstruktur kan bli seende helt annerledes ut enn den gjør i dag. Hvis antallet skal reduseres, er det Helgeland pekefingeren rettes mot.

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

I FARE: Sykehuset i Sandnessjøen står i fare for å bli lagt ned, hvis styrelederen i Helse Nord får det som han vil.

Foto: Arkivfoto: Susanne Lysvold / NRK

Det er den langsiktige tankegangen til styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol. I går tok den tidligere profilerte helsepolitikeren for SV, Olav Gunnar Ballo, til orde for å redusere antall sykehus i nord fra elleve til seks. Det mener Kaldhol er å gå for langt.

– Jeg synes nok at han tar godt i. Men antallet sykehus på Helgeland bør reduseres fra tre til ett. Hvis vi tenker oss 30 år fram i tid, sier Bjørn Kaldhol.

Styrelederen i Helse Nord vil derimot frede de to nordligste fylkene, Troms og Finnmark.

– Der bør sykehusstrukturen beholdes som nå, sier Bjørn Kaldhol.

Ingen fredet

Og dermed er verken Lofoten, Vesterålen eller Narvik freda for framtida, slik styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord ser det.

Men igjen er det altså Helgeland pekefingeren rettes mot når det snakkes om sykehusstruktur i nord. Også mangeårig styreleder i Helgelandssykehuset, Frode Mellemvik, har tidligere sagt at det på sikt bør bli bare ett stort sykehus i regionen.

Sykehusaksjoner

Utspillene om at vi har for mange lokalsykehus i nord kommer samtidig som sykehusaksjonister jobber i høygir for å hindre nedbygging.
Og aksjonistene har rett i at nærhet også er kvalitet- men forandringer må komme, sier Kaldhol.

– Jeg tror at Ballo må fortsette å utfordre lokalpolitikere og folkeaksjonen som jobber for en gammeldags struktur. Vi tenker nok litt annerledes.