NRK Meny
Normal

– Hurtigruten sparket Jon Olaf på usaklig grunnlag

Hurtigruten må ut med nærmere en million kroner etter at de for andre gang tapte i retten mot kaptein Jon Olaf Klodiussen som de ga sparken. Nå er Høyesterett siste utvei for rederiet.

Jon Olaf Klodiussen

Hålogaland lagmannsrett slår fast at kaptein på MS «Trollfjord», Jon Olaf Klodiussen, ble oppsagt på usaklig grunnlag.

Foto: Kita Eilertsen/Altaposten

I desember 2012 slo Hålogaland lagmannsrett fast at Klodiussen, som var kaptein på MS «Trollfjord», i fjor ble usaklig oppsagt av rederiet.

Dermed tapte Hurtigruten for andre gang i retten mot sin tidligere ansatte. Konsekvensen er at rederiet nå må ut med nærmere en million kroner i saksomkostninger og tapt lønn til den tidligere kapteinen.

Men Hurtigruten gir ikke opp.

Mangler tillit

Ragnar Norum, Kommunikasjonssjef i Hurtigruten ASA

Ragnar Norum.

Foto: Art Rent AS

– Dommen er ikke rettskraftige før ankefristen går ut. Vi vil bruke den tiden for å se om det er enkeltpunkter i dommen som vi kan ta inn for Høyesterett, sier kommunikasjonsdirektør Ragnar Norum til NRK.no.

Han forteller at Hurtigruten ble svært overrasket over dommen.

– Vi mener han gjentatte ganger har brutt vårt regelverk og våre retningslinjer. Det har også gjentatte ganger vært kritikkverdig adferd mot de ansatte om bord. Vi mangler tillit til ham som skipets øverst leder, sier Norum.

– Vi mener at kapteinen har en særlig betrodd stilling og forventningen til en ansatt i den stillingen skal være svært høye, fortsetter han.

– Mye ubehag

Konflikten startet i januar 2011. Da sendte en tillitsvalgt om bord en e-post til ledelsen hvor det fremkom sterkt kritiske synspunkter på Klodiussens lederstil.

Ledelsen fikk også et opprop fra besetningsmedlemmer som fortalte om mye ubehag om bord MS «Trollfjord» etter at Klodiussen hadde blitt utnevnt til kaptein i 2010.

Den 9. februar 2011 ble Klodiussen oppsagt.

(artikkelen fortsetter under)

MS Trollfjord

Jon Olaf Klodiussen håper han snart får tilbake jobben som kaptein på MS «Trollfjord».

– Ingen saklig grunn

Imidlertid mente lagmannsretten, i likhet med tingretten, at Hurtigruten ikke kunne bevise at det var hold i anklagene mot kapteinen.

«Bevisførselen for lagmannsretten gir bare i liten grad støtte for karakteristikkene. Ingen av de besetningsmedlemmer på MS Trollfjord som forklarte seg for lagmannsretten, har selv, i sin direkte kontakt med Klodiussen, opplevd å bli trakassert, forulempet eller behandlet på en måte som lagmannsretten finner kritikkverdig eller uforenlig med godt lederskap. Heller ikke har de sett andre bli det», står det i dommen.

«Lagmannsretten er etter en samlet avveining kommet til at Hurtigruten ASA ikke hadde saklig grunn til å si opp kapteinen», lyder konklusjonen.

Vil tilbake i jobb

For Klodiussen selv var dommen en lettelse. Han har vært ansatt i Hurtigruten siden 1975 og lengter tilbake til jobb.

– Jeg savner Hurtigruten og ser frem til å begrave stridsøksen. Hurtigruten er en del av livet mitt og jeg håper til slutt fornuften seirer i denne saken.