Hurtigruten legger ned i Narvik og flytter til Tromsø

Etter 120 år er Hurtigruten ferdig i Nordland. Hurtigruten effektiviserer og etablerer konsernsenter i Tromsø.

Hurtigruten - MS Midnatsol og MS Polarlys i Harstad

FLYTTER TIL TROMSØ: Hurtigruten flytter hovedkontor fra Narvik til Tromsø.

Foto: Atle Markeng / NRK

– Det er ingen hyggelig dag for de ansatte. Nedleggingen betyr at flere av de 60 ansatte i Narvik vil miste jobben, men vi må gjøre det som gagner selskapet for framtida, sier konsernsjef Daniel Skjeldam til NRK.no.

Årsaken til nedlegginga av hovedadministrasjonen i Narvik er det svake markedet. Derfor må Hurtigruten effektivisere og spare penger.

– Vi opplever en økt konkurranse fra utenlandske cruiseskip langs kysten, som både har tax free og utenlandske arbeidstakere. Derfor må vi være så effektive som vi kan på vår landbaserte organisasjon, sier Skjeldam.

Det var etter en fusjon mellom Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) og Ofotens og Vesteraalens Dampskipsselskab (OVDS) at Hurtigruten Group AS etablert 1. mars 2006 med hovedkontor i Narvik.

Flytter før påske 2013

Det er totalt 120 arbeidsplasser knyttet til administrasjonen i Hurtigruten. 60 av disse ligger i Narvik og 40 i Tromsø.

Hurtigruten tar sikte på å være ute av byen før påske til neste år. Selskapet skal selge forretningsbygget i Narvik og direktørboligen.

Selskapet skal også flytte ut av sine nåværende lokaler i Tromsø, og er nå på jakt etter helt nye lokaler til det nye konsernsenteret.

For Narvik-ordfører Tore Nysæther (H) var det en trist beskjed å få denne desemberdagen – og bare måneder etter at REC la ned Scancell- fabrikken, og gjorde nær 200 personer arbeidsløse.

– Dette er viktige kompetansearbeidsplasser for kommunen, skriver Nysæther i en SMS fra formannskapsmøte i Narvik.

Daniel Skjeldam

Konsernsjef Daniel Skjeldam.

Foto: Norwegian

– En ventet avgjørelse

Selv om styreleder og hovedeier Trygve Hegnar flere ganger har sagt at det ikke er aktuelt å flytte fra Narvik, har det vært klart at Tromsø har utviklet seg til å bli det administrative senteret for selskapet de siste årene.

– Derfor var dette en ventet avgjørelse. Gjennom de siste årene har Tromsø blitt stadig mer viktig. De store møtene i selskapet holdes der og kvartalsrapportene blir presentert i Tromsø. Spenningen er om også generalforsamlingene blir holdt der. Skjer det, har Hurtigruten fått et nytt hovedkvarter rent formelt, juridisk og økonomisk, sier økonomikommentator Knut Eirik Olsen i NRK Nordland.

Jubel i Tromsø

Tromsø jubler over at hovedkontoret til Hurtigruten flyttes fra Narvik til Tromsø.

– Jeg håper hele Nord-Norge fortsatt føler tilhørighet til Hurtigruten, sier ordfører Jens Johan Hjort.

– Krevende marked

Flyttingen er en del av en effektiviseringsprosess, som skal gjøre virksomheten mer lønnsom. I en pressemelding skriver Hurtigruten at selskapet opplever et krevende marked, særlig som følge av internasjonale lavkonjunkturer.

– Samtidig må vi erkjenne at vi har et for høyt kostnadsnivå tilknyttet våre landbaserte stabs- og støttefunksjoner. Disse er ikke optimalt organisert, og dagens geografiske løsning er kostnadsdrivende, sier konsernsjef Daniel Skjeldam om bakgrunnen for de tiltakene som nå iverksettes.

Hurtigruten har levert svake resultater eller gått med underskudd i ti år.

– De internasjonale lavkonjunkturene legger fornyet press på reiselivsaktører som oss. Vi må bli lønnsomme og sterke slik at vi har overskudd til å gå seirende ut av konkurransen om kundene også i framtiden, sier konsernsjefen.

Hurtigruten Hovedkontor Narvik

Hovedkontoret i Narvik legges ned.

Foto: NRK

Hurtigrutens landbaserte stabs- og støttefunksjoner drives i dag for dyrt og den geografiske organiseringen er ikke optimal, utdyper han.

Effektiviseringsprogram

Hurtigruten skal derfor etablere et effektiviseringsprogram for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet.

Programmet skal sikre at det etableres en ny og mer kostnadsoptimal struktur for stabs- og støttefunksjoner, inkludert salgs- og markedsorganisasjonen i Norden. Som ledd i dette vil Hurtigruten flytte sitt hovedkontor fra Narvik og etablere et nytt reorganisert konsernsenter i nye lokaler i Tromsø.

Konkrete tiltak planlegges gjennomført i løpet av første kvartal 2013.

Programmet skal også tilrettelegge for salg av ikke strategiske aktiva, med særlig fokus på eiendomsmasse i Narvik og Tromsø.

– Noen vil nok føle usikkerhet med det som nå skjer, men det er dessverre ingen vei utenom. Vi skal jobbe oss gjennom dette sammen og finne gode løsninger, slik at Hurtigruten i framtiden fortsatt kan være en viktig ressurs for reiselivet og en god arbeidsgiver langs kysten, avslutter Skjeldam.