Hopp til innhold

Vil kutte flypassasjeravgift: – Teller tusenlapper på flyreiser i Nord-Norge

Sentralstyremedlem Bård Ludvig Thorheim i Høyre foreslår at passasjerer på de mest trafikkerte rutene sørpå skal betale for at de i nord skal få lavere flypriser.

Widerøe-fly på Leknes lufthavn i Lofoten.

I Nord-Norge teller man flyprisene på tusenlappene, mener Høyrepolitiker. Nå vil han at folk i sør skal betale for billigere flyreiser i nord.

Foto: Anders Frey Birkmose

Høyre-politiker Bård Ludvig Thorheim har fremmet et forslag som kanskje høres bedre ut i Nord-Norge enn sørpå.

Han vil nemlig kutte flypassasjeravgiften på kortbanenettet og utsatte ruter til og fra Nord-Norge.

Regninga vil han sende sørover.

– Søringene kan betale litt mer, og så kan nordlendinger som ikke har alternativ til fly få slippe flypassasjeravgift, sier han til Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Bortfallet av avgiftsinntekter til staten mener han skal dekkes inn gjennom økt flypassasjeravgift på de mest trafikkerte rutene.

Bård Ludvig Thorheim (H) Høyre, stortingskandidat 2021.

Høyre-politiker Bård Ludvig Thorheim foreslår å kutte flypassasjeravgiften på kortbanenettet og utsatte strekninger i Nord-Norge.

Foto: PRIVAT

– Vi teller tusenlapper på flyreiser i Nord-Norge. På de mest trafikkerte rutene sørpå er det kun hundrelapper, sier han til NRK.

Thorheim mener at klima- og flypassasjeravgiftene har slått helt feil ut for Nord-Norges del.

– Man kan heller se på rutene som faktisk har et miljøvennlig alternativ. For eksempel mellom Oslo-Bergen eller Oslo-Kristiansand kan man faktisk kan ta toget.

Det er heller ikke bare prisnivået folk reagerer på. Enkelte steder går flyet sjelden og det tar ofte lang tid å reise dit man skal:

Vil gjøre Nord-Norge mer attraktivt for konkurranse

Høyre-politikeren mener fordelene er todelte.

Han mener på den ene siden at et bortfall av flyseteavgiften vil kunne gi billigere flybilletter.

I tillegg mener han det vil gjøre det mer attraktivt for andre selskaper om å konkurrere om både kommersielle og subsidierte flyruter (FOT).

– Det er nok ikke nok å kutte flypassasjeravgiften, men det er et godt steg på veien mot at konkurrerende selskap vil se på Nord-Norge som en aktuell region.

Widerøe: – Ikke nok

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe mener det er det totale avgiftsnivået som er den store utfordringen, men ønsker forslaget velkommen.

– Vi er enige i at avgiftene i større grad bør differensieres. Vi er positive til alle forslag som drar i den retningen. Likevel har vi nok kommet forbi at et kutt i flypassasjeravgiften er nok til å berge de kommersielle kortbanerutene.

Brandvoll understreker at det ikke er en utvikling Widerøe ønsker, men at det etterhvert kan bli nødvendig å anbefale at de ulønnsomme kortbanerutene omfattes av FOT.

Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe

Widerøe er glade for å høre et politisk forslag om avgiftsreduksjon, men frykter det ikke er nok.

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi ønsker heller rammebetingelser som gjør at vi kan utvikle disse rutene kommersielt, men det er ikke mulig med dagens betingelser.

Hun presiserer at et kutt i flypassasjeravgiften primært ville hatt effekt på de kommersielle kortbanerutene, mens majoriteten av kortbanerutene i nord er anbudsruter hvor maksprisen er satt av staten.

– Er det for dyrt å fly i dag?

– Ja. Vi skulle gjerne sett at det var billigere å fly. Det er også ei politisk beslutning. Maksprisen som er satt er politisk styrt.

Usikker på effekten

Frode Steen er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole (NHH). Han tror ikke at forslaget fra Høyre-politikeren nødvendigvis vil gi lavere billettpriser.

– Flyseteavgiften er ikke en veldig høy avgift. Det som er mye større drahjelp er å beholde to aktører på rutene, sier han.

Frode Steen

Professor Frode Steen ved NHH tror det må mer konkurranse til på flyrutene i Nord-Norge for å få prisene ned.

Foto: NHH / Hallvard Lyssand

På samme måte som at flyseteavgiften ikke ble påført passasjerene krone for krone, mener han det er vanskelig å se for seg at billettprisene skulle bli tilsvarende billigere.

– Det som driver prisene ned nord-sør viser seg gang på gang å være om du har to selskap på rutene.

Tror du dette forslaget vil gi lavere flypriser for de reisende?

– Jeg tror det er usikkert. Det er ikke gitt hvor mye av avgiftsletten som vil tilfalle passasjerene, det blir fort en politisk nøtt.