Hopp til innhold

Her vil det første slaget mellom Hurtigruten og havnene stå

Hurtigruten har saksøkt Bodø havn. Utfallet av rettssaken kan potensielt få store konsekvenser for andre havner langs norskekysten.

Den nye hurtigrutekaia i Bodø er fortsatt ikke ferdig

Bodø havn. På bildet ser vi den nye hurtigrutekaia som er under bygging.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Anne Marit Bjørnflaten

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten.

Foto: Pressefoto

Som NRK skrev tidligere i dag har Hurtigruten sendt forliksklager til havnene i Molde, Brønnøy, Rørvik, Vadsø, Florø og Båtsfjord.

Men det første slaget vil stå mellom Hurtigruten og Bodø havn.

Hurtigruten har sett seg lei på at Bodø tar betalt for 48 timer i kaileie hvert døgn – til tross for at skipene bare ligger til kai fire timer døgnet, og har derfor saksøkt havnen.

Her krever Hurtigruten tilbakebetalt 2,5 millioner kroner for kaivederlag. I tillegg krever selskapet tilbakebetalt det såkalte ISPS-gebyret, som per i dag utgjør 889 691 kroner.

– Denne avgifta skal egentlig bare belegges skip i utenriksfart, hevder kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten, som påpeker at de ikke avkreves gebyret i noen andre havner.

Kan få store konsekvenser

Dersom selskapet vinner fram i Bodø, vil det kunne få store konsekvenser for andre havner langs norskekysten.

Ifølge Bjørnflaten er nemlig overfakturering og feil bruk av havneloven er en gjennomgående utfordring hos de 34 havnene selskapet anløper mellom Bergen og Kirkenes.

Hun tror rettssaken derfor kan gi prinsipielt viktige avklaringer for alle aktører langs kysten.

– Mange andre aktører har opplevd at den nye havneloven, som skulle gjøre ting billigere og enklere, i stedet har resultert i det motsatte.

Praksisen som nå råder blant norske havner, er rett og slett en trussel mot norsk skipsfart.

Anne Marit Bjørnflaten / Hurtigruten

Føler seg forskjellsbehandlet

Siden den nye havneloven trådte i kraft for fem år siden, har selskapet opplevd en kostnadsøkning på over 30 millioner kroner. I fjor betalte Hurtigruten mer enn 100 millioner kroner i havneavgifter.

Samtidig som Hurtigruten avkreves store beløp for å ligge til kai i noen få timer, kan lokalferger og annen rutegående trafikk i Bodø anløpe så mange ganger i døgnet de vil uten at det får konsekvenser for prisen, ifølge Bjørnflaten.

– Det mener vi er forskjellsbehandling, sier hun, og understreker at de har prøvd å løse saken gjennom dialog, uten at det har ført fram.

– Overrasket

Øystein Wik, styreleder for Bodø Havn

Øystein Wiik, styreleder for Bodø Havn.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Øystein Wik, styreleder for Bodø havn, har kjent til saken siden mars, men er likevel litt overrasket over at dette kommer nå.

– Vi har vært i det jeg oppfatter som en konstruktiv prosess for å få avklart disse spørsmålene. Vi konstaterer at det har blitt tatt ut stevning, så håper jeg at vi med rettens hjelp vil få avklart de spørsmålene vi er uenige om.

Han vil ikke kommentere påstandene om urettmessig kaivederlag, men avviser at de forskjellsbehandler Hurtigruten.

– Tvert imot er Hurtigruten den aktøren med mest rabatt av alle.

– Vil en dom i skaen kunne få konsekvenser for andre havner?

– Det får vi se når en eventuell dom foreligger etter dette eller annen rettsbehandling.

Sørgående hurtigrute MS Polarlys med kurs for Sortland, Andøya i bakgrunnen.

Sørgående hurtigrute MS Polarlys med kurs for Sortland. Andøya i bakgrunnen.

Foto: Trond Gansmoe Johnsen