Her sier halvparten ja til ny gigantkommune

I en meningsmåling svarer halvparten av innbyggerne i Bodø at de er for sammenslåing med Steigen, Værøy, Røst, Gildeskål, Saltdal og Rødøy.

Bodø by

Bodø blir kommunesenteret for en eventuell storkommune.

Foto: (CC) ANNECN / FLICKR.COM

Kommunereform opinionsundersøkelse
Foto: Skjermdump fra undersøkelsen

48 prosent sier ja, 34 prosent sier nei, mens 18 prosent er usikre. Flere svarer altså ja enn nei blant dem som tar et aktivt standpunkt.

Meningsmålingen er gjennomført av Opinion på oppdrag fra Bodø kommune, og viser at det i alle aldersgrupper over 30 år er et flertall for sammenslåing. En overvekt av både menn og kvinner sier ja, viser undersøkelsen.

Videre sier 37 prosent at en sammenslåing vil gjøre regionen mer attraktiv. Omtrent like mange sier verken eller, mens 18 prosent mener tror regionen vil bli mindre attraktiv.

Ikke overrasket

Resultatene byr på få overraskelser for Bodøs ordfører, Ida Pinnerød (Ap). Tidligere denne måneden underskrev hun, sammen med de andre ordførerne, en intensjonsavtale om å slå seg sammen.

– Resultatene er i tråd med det jeg har opplevd har vært oppfatninga blant folk i Bodø. Ganske mange er positiv til kommunesammenslåing. Det vi ser, er at en stor andel fortsatt ikke vet, sier Pinnerød til NRK.

– Det handler nok om at det fremdeles er noen ubesvarte spørsmål knyttet til det å drive en såpass geografisk stor kommune, som man fortsatt trenger gode svar på. Utfordringer som jeg håper og tror regjeringen vil følge opp.

Ønsker lokalt styre

Ida Pinnerød på vei til Oslo

Ordfører Ida Pinnerød (Ap) studerer resultatene med interesse.

Foto: Sigurd Steinum

Samtidig mener 41 prosent av lokaldemokratiet vil bli dårligere ved en sammenslåing, mens 23 prosent tror det blir bedre. 25 prosent tror det blir som i dag.

– Jeg tror folk tenker at det blir større avstander til sentrum. Samtidig er det sånn at vi har jobbet grundig med dette i intensjonsavtalen, hvor det kommer fram at vi ønsker lokalstyrer med stor grad av myndighet, sier ordføreren.

Folk er også ganske delt i oppfatningen av hvorvidt de kommunale tjenestene vil bli dårligere eller bedre ved en ny storkommune i Nordland. En tredel tror tjenestene blir bedre, en tredel tror de blir dårligere og en tredel tror de blir sånn som i dag.

Nest størst

Blir kommunesammenslåingen en realitet vil det bli landets nest største kommune med et areal på 6000 kvadratkilometer, kun slått av Kautokeino i størrelse. Det vil dermed bli langt mellom ytterpunktene.

– Det ser jeg ikke som noe problem. Mange av våre innbyggere har allerede nesten en dagsreise for å komme seg til Rødøys kommunesenter, så å komme seg til Bodø ser vi ikke som noen utfordring, sier ordfører Olav Terje Hoff (Sp) i Rødøy.

I Rødøy vil opinionsundersøkelsen bli gjennomført 31. mai.

Laster kart, vennligst vent...

En fremtidig storkommune i Salten kan komme til å ta stor plass på Norgeskartet. Slår de syv aktuelle kommunene seg sammen vil de bli en av Norges største kommuner.