Hopp til innhold

Henningsvær fredet etter årelang debatt: – Det har vært høy temperatur

Opphetede debatter, mye uenighet og hårfine marginer har preget Henningsværs vei mot fredning.

fredning Henningsvær

Henningsvær i Lofoten er fredet, og i dag ble det markert i fiskeværet.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Nå må vi bare omfavne vedtaket og se på hva dette kan gi oss, sier ordfører Frank Johnsen (Sp).

Ordføreren har nettopp vært med på ei vandring i fiskeværet sammen med representanter fra departementet, fylkeskommune og Riksantikvaren.

Selv har han vært mot fredningen. Da kommunestyret skulle si sin mening, delte politikerne seg i to. Én stemme avgjorde at de skulle gå for å frede Henningsvær.

Mange innbyggere fryktet at det skulle bli satt en bevaringsgrad over fiskeværet som ville bli til hinder for utvikling.

– Det har vært stort engasjement og høy temperatur, sier riksantikvar Hanna Geiran.

– Hvis kommunestyret ikke sa ja, så ville det ikke blitt fredning.

Les også Henningsvær er fredet: – Må gjøre det beste ut av det

Henningsvær i Vågan i Lofoten

Gleder seg til fortsettelsen

Men nå er det avgjort.

Kongen i statsråd bestemte i oktober at Henningsvær og det unike miljøet på tettstedet skulle fredes. Dermed kom Nordlands første fredning, og Henningsvær er på ei eksklusiv liste med 12 andre i Norge.

– Vern gjennom bruk, er stikkordet her sier Cecilie Haaland.

fredning Henningsvær

Cecilie Haaland til høyre, gir en guidet tur til Riksantikvar Hanna Geiran, statssekretær Aleksander Øren Heen og ordfører Frank Johnsen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Hun har vært næringsutøver i Henningsvær i 30 år. Hun har hele tiden hatt tro på at bevaring for framtidige generasjoner handler om at man må ta noen valg.

– Valgene som nå er tatt sikrer at det unike med hele Henningsvær og historien om fiskeriene nå er ivaretatt. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier hun.

Riksantikvaren selv sier at alle stemmer har vært like viktige. Samtidig har målet vært å lage ei fredning som også legger vekt på videre utvikling.

Vi har hatt mye kontakt med de som bor her. Alle som har ønsket har kunnet ta kontakt med oss. Det har mange gjort. Vi har hatt folkemøter, møter med næringsliv, innbyggerforeningen og 60 én-til-én-samtaler.

Plakett fra departementet

Ordfører Frank Johnsen i Vågan får fredningsplakett fra statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp).

Foto: John Inge Johansen / NRK

Og innspillene har vært viktig. For uten dem hadde nok vedtaket om fredning sett annerledes ut enn hva det gjør i dag.

– Vi skal ikke legge noen osteklokke over Henningsvær og la alt stå urørt, sier riksantikvaren.

Lang prosess

Det er nå åtte år siden daværende riksantikvar Jørn Holme beskrev fiskeværet i Vågan i Lofoten som det mest verneverdige i hele Norge. Og han foreslo derfor at Henningsvær skulle få vernestatus.

Siden skjedde det lite.

Men i 2018 startet Riksantikvaren prosessen på nytt og anbefalte kulturmiljøfredning av Henningsvær.

Og i oktober i år ble fredningen vedtatt.

Småhusbebyggelse og næringsvirksomhet side om side

Småhusbebyggelse og næringsvirksomhet side om side i Henningsvær.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Fredningen omfatter deler av Heimøya og Hellandsøya, samt Heimsundet. Kulturmiljøet er omtrent 226 dekar, hvor sjø utgjør 67,6 dekar.

Les også Én stemme avgjorde etter årelang debatt – nå blir dette fiskeværet fredet

Henningsvær i Vågan i Lofoten

Henningsvær har en lang historie, men først på 1700-tallet begynte innbyggertallet å vokse. På 1950-tallet blomstret Henningsvær under rekordstore torskefangster. I perioder oppholdt mer enn 6000 fiskere fra hele landet seg i det lille været.

Henningsvær er fremdeles et aktivt fiskevær, men reiseliv har blitt en vel så viktig inntektskilde, spesielt om sommeren.