Hopp til innhold

Én stemme avgjorde etter årelang debatt – nå blir dette fiskeværet fredet

Med 15 mot 14 stemmer gikk kommunestyret i Vågan inn for å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær. Ordfører Frank Johnsen (Sp) var en av dem som kjempet imot.

Henningsvær i Vågan i Lofoten

Henningsvær i Lofoten skal fredes etter flere år med debatt.

Foto: Trond Isaksen / Riksantikvaren

Det er nå syv år siden daværende riksantikvar Jørn Holme beskrev fiskeværet i Vågan i Lofoten som det mest verneverdige i hele Norge. Og han foreslo derfor at Henningsvær skulle få vernestatus.

Siden skjedde det lite.

Men i 2018 startet Riksantikvaren prosessen på nytt og anbefalte kulturmiljøfredning av Henningsvær.

Tre år senere, tidligere i dag, skulle kommunestyret i Vågan si sitt.

Det endte med et stemmedrama hvor 15 representanter sa ja til å gå videre med fredning av fiskeværet. 14 stemte imot.

Dermed blir Henningsvær fredet.

Henningsvær
Fiskeværet Henningsvær skal fredes
Henningsvær
Turistmagneten blir med dermed det andre fiskeværet i Norge som er fredet. Fra før har fiskeværet Sør-Gjæslingan samme status.
Lofoten Henningsvær
Ordføreren stemte nei til forslaget
Henningsvær
Varaordføreren stemte ja
Henningsvær
13 politikere var enig med ordføreren
Trevarefabrikken, Henningsvær
14 var enig med varaordføreren
Henningsvær
Dermed vant forslaget frem

Ordfører stemte nei

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre og MDG utgjorde flertallet.

Høyre, Frp og ordfører Frank Johnsens eget parti, Senterpartiet, gikk mot.

Ifølge Lofotposten var debatten både lang og opphetet.

Under debatten sa ordføreren at man må stole på at framtidens politikere vil ta vare på Henningsvær.

Frank Johnsen, ordfører i Vågan (Sp)

Frank Johnsen er ordfører i Vågan. Han stemte nei til forslaget om å frede Henningsvær.

Foto: John Inge Johansen

– Jeg stemte nei av to grunner. For det første har vi i dag en hensynssone i reguleringsplanen som er rimelig sterk. Så er det slik at når vi gjør en kulturminnefredning så sier Vågan kommune fra oss ansvaret for det området, sier han til NRK og legger til:

– Jeg har tro på at vi i Vågan vet like godt som overordnede myndigheter hva som er bra for oss og Henningsvær. Det har vi klart til nå og det er jeg sikker på at fremtidige politikere ville klart det, sier han til NRK.

– Hvordan opplevde du debatten?

– Det var egentlig en helt normal kommunestyredebatt. Det var en del hoderisting og slike ting som gjorde at jeg måtte påpeke det. Utover det var det en grei debatt.

En stor dag for landet

Til tross for ordføreren ikke fikk det som han ville, er han ikke helt uenig at det kan gi positive ringvirkninger.

– Det blir nok en effekt. Det tror jeg kanskje blir positivt.

– Det er ikke slik at det er helt svart siden det ble vedtatt.

Men om ordføreren var delvis misfornøyd, så var varaordfører Lene Hamnes (Ap) kun blid.

Lena Amalie Hamnes, Varaordfører i Vågan

STOLT: Varaordføreren i Vågan, Lena Hamnes, sier hun er stolt over at Henningsvær nå blir fredet.

Foto: Gry Falch Olsen

– Jeg er så stolt over dette vedtaket. Det er en stor dag for både Henningsvær, Vågan, Lofoten og Norge. Det er en enorm anerkjennelse av hva fiskeriene har betydd for landet.

– Det var jevnt i kommunestyret. Hvordan opplevde du debatten?

– Det var en ryddig debatt, med genuin uenighet. Det var vi klar over på forhånd, og vi visste det ville bli jevnt, sier hun og legger til:

– Det viktigste for meg er at vi fikk gjennomført vedtaket slik at vi får sikret Henningsværs egenart.

Varaordføreren tror i likhet med ordføreren at dette kan gi en positiv effekt for turistmagneten.

– Jeg mener dette vil øke verdien og de næringsmessige interessene – nettopp fordi vi ikke kvitter oss med de viktigste egenskapene som gjør at Henningsvær har vokst frem til et enormt attraktivt sted.

Har tro på riksantikvaren og fylket

Ordføreren pekte på at han mener de lokale politikerne ville klart å regulere Henningsvær like godt som riksantikvaren og fylket.

Hamnes er ikke skeptisk til at andre skal «styre».

– Jeg deler ikke mistilliten mot regionale og statlige myndigheter. Vi kommer aller lengst når vi er i en god dialog med fagmyndighetene. For meg er det en enorm anerkjennelse at riksantikvaren har valgt å anbefale kulturminnefredning for Henningsvær, sier hun og legger til:

– Jeg er ikke bekymret for hva dagens lokalpolitikere vil gjøre, men vi vet ikke hvordan den politiske sammensetningen er i fremtiden. Nå har vi sikret oss mot at politikerne etter oss kan ta dårlige valg og vi har sikret det unike kulturmiljøet i Henningsvær for fremtiden.

Viktig fiskevær

Henningsvær har en lang historie, men først på 1700-tallet begynte innbyggertallet å vokse. På 1950-tallet blomstret Henningsvær under rekordstore torskefangster. I perioder oppholdt mer enn 6000 fiskere fra hele landet seg i det lille været.

Henningsvær er fremdeles et aktivt fiskevær, men reiseliv har blitt en vel så viktig inntektskilde, spesielt om sommeren.

Riksantikvar Hanna Geiran

Riksantikvar Hanna Geiran mener Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet.

Foto: TROND ISAKSEN / Riksantikvaren

– Jeg er glad for at kommunestyret i Vågan kommune vedtok å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær, sier riksantikvar Hanna Geiran,

– Og jeg vil takke lokalmiljøet for et godt og konstruktivt samarbeid. Henningsvær har en historie som er verdt å ta vare på for hele landet.

Ifølge Riksantikvaren er Henningsvær en viktig representant for den store betydningen norsk fiskeri har hatt og fortsatt har i Norge. Historisk sett har Lofotfisket hatt betydning for byggingen av nasjonen, både når det gjelder lovgiving, infrastruktur og sosial utvikling.

Fredningsforslaget gir en god fleksibilitet og balanse mellom vern og utvikling for Henningsvær, mener Geiran.

– Vern gjennom bruk og utvikling har vært viktige mål for oss. Vi mener at fredningen gir gode muligheter til å utvikle det som er unikt for nettopp Henningsvær videre. I tillegg får kommunen også tilbud om tre årsverk for å følge opp arbeidet med fredningen, og eiere kan søke om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren.