Hopp til innhold

Henlegger saken mot Ap-toppene etter fest i Bodø

Politiet kommer ikke til å straffeforfølge Ap-toppene etter festen på Scandic Havet i Bodø. De slipper unna fordi den nasjonale og den lokale forskriften er motstridende.

Fest Scandic

Det var ved hotellet Scandic Havet i Bodø at Ap-toppene hadde seg en fest på en hotellsuite etter årsmøtet. Dette bildet er tatt fra suiten de brukte.

Foto: Ola Helness / NRK

Det melder Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Mandag 15. mars 2021 ble det kjent at det hadde vært holdt en fest med åtte personer på Scandic Havet i Bodø, i løpet av helgen.

Som følge av NRKs avsløring, besluttet politiet å opprette straffesak, og etterforske saken for å avdekke om det hadde skjedd noe ulovlig.

Nå har politiet kommet fram til at det ikke er grunnlag for å straffe de som var involvert i hendelsen, sier påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken til NRK.

En av festdeltagerne, Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, sier han tar henleggelsen til etterretning.

– Men det endrer ikke mitt syn. Vi burde ikke møttes på denne måten, og jeg burde stoppet det da jeg var innom. Min sterke beklagelse står fast, sier han til NRK.

Motstridende forskrifter

Konklusjonen er at Ap-politikerne har brutt med den nasjonale forskriften som forbyr arrangementer, men ikke med den lokale forskriften i Bodø.

Ettersom disse to forskriftene var motstridende, mener politiet har festen ikke kan medføre straffereaksjoner.

– Slik politiet vurderer denne saken er det direkte motstrid mellom nasjonale og lokale regler for regulering av arrangementer, sier Løkkebakken.

– For å kunne straffes for en handling er det i norsk rett et klarhetskrav, som innebærer at det må framgå tydelig i loven hvilke handlinger som kan føre til sanksjon ved overtredelsen, fortsetter han.

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken

Påtaleleder i Nordland, Stig Morgen Løkkebakken.

Foto: Ola Helness / NRK

Løkkebakken forklarer nærmere:

– Av den nasjonale covid-19 forskriften kapittel 5a som var gjeldende for Bodø på det tidspunktet festen fant sted, framkommer det et generelt forbud mot arrangementer, med noen ikke relevante unntak. Imidlertid var det også på samme tidspunkt innført en lokal forskrift i Bodø kommune, med hjemmel i smittevernloven. Av denne framkommer det at det kan gjennomføres arrangementer med inntil 10 personer på innendørs arrangement.

Politiet har vurdert om denne festen var en privat sammenkomst eller et arrangement. De har konkludert med det sistnevnte.

– Det var Arbeiderpartiet som har stått for leien av dette rommet, og det hadde såpass nær sammenheng med årsmøtet. Derfor fremsto ikke dette som en privat sammenkomst.

Bjørnar Skjæran, Ap-nestleder, nestleder i Arbeiderpartiet.

Bjørnar Skjæran, som er nestleder i Ap, var en av dem som var på hotellsuiten i helgen. Han har gjentatte ganger beklaget at sammenkomsten skjedde.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Et smutthull i loven

Dette betyr samtidig at den lokale forskriften som Bodø har innført, som egentlig skulle gjøre tiltakene strengere, nå åpner for et smutthull i loven.

Løkkebakken sier at dette gjør at hvem som helst kan samle inntil ti personer på et hotellrom, uten at de gjør noe ulovlig.

– Dersom man i en privat sammenheng leier seg hotellrom så vil man kunne gjennomføre en samling med inntil 10 stykker. Sånn som forskriften er utformet nå.

– Det høres ut som et smutthull i loven?

– Det fremstår som et smutthull, men politiet må forholde seg til det lovverket som er.

Glad nestleder

Odd Arne Skogsholm, nestleder i Nordland Ap, sier at han er glad for at politiet utførte etterforskningen sin.

Han understreker imidlertid at festen ikke burde skjedd.

Odd Arne Skogsholm

Odd Arne Skogsholm, nestleder i Nordland Arbeiderparti.

Foto: Thor-Wiggo Skille / Thor-Wiggo Skille

– Jeg er glad for at politiet gikk inn og gjorde en etterforskning, det er de som må vurdere om det er brutt noen regelverk her. Jeg er også veldig glad for at deltakerne har bedt om unnskyldning. Vi er alle enige om at dette ikke skulle skjedd.

Han forsikrer om at medlemmer i Arbeiderpartiet skal passe ekstra godt på i fremtiden.

– Du kan være helt sikker på at vi kommer til å være bevisst på å følge det regelverket som gjelder til enhver tid. Som politikere skal vi være ekstra gode forbilder. Vi kommer til å være enda mer tydelig fremover.