Diskuterte aldri smittetiltakene før fest på hotellrom: – Rett og slett flaut

Da Bjørnar Skjæran gjestet Dagsnytt 18 i kveld ba han om unnskyldning sju ganger. Tanken om at festligheter på et hotellrom i Bodø kunne være i strid med lokale smitteverntiltak, streifet ikke Ap-nestlederen.

Espen Aas intervjuer Bjørnar Skjæran i kveldens Dagsnytt 18. Se intervjuet her.

Kritikken har ikke latt vente på seg etter at NRK kunne fortelle om helgens festligheter der blant andre nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran og lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen deltok.

Sosiale medier fylles opp med kommentarer, og både Jonas Gahr Støre og Bodø-ordfører Ida Pinnerød mener hendelsen var svært uheldig.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran gjestet Dagsnytt 18 i kveld, og ga her en uforbeholden unnskyldning. Opptil flere ganger.

– Jeg beklager for det første at jeg valgte å gå inn på hotellrom, der det ikke var ikke plass til å overholde gjeldende smittevernkrav.

Han sier også at smitteverntiltak Bodø hadde innført, ikke ble diskutert før de gikk inn på suiten.

– Rett og slett flaut, sier Skjæran.

Suite til mange tusen kroner

NRK har sjekket døgnprisen på den aktuelle suiten, som på bookingsiden til hotellet på nett ligger på 14-15.000 kroner døgnet.

Rommet var booket fra fredag til søndag. Prisen er antakelig noe lavere, siden rommet var leid som en del av en pakkepris.

– Hvem betalte for dette gildet?

– Det kjenner jeg ikke til. Det var fylkessekretæren som disponerte den suiten. Jeg har for så vidt ikke noe med arrangementet. Så det har jeg ikke sjekket ut.

– Men jeg skulle selvsagt ikke ha gått innom der, og jeg skulle ha sørget for at heller ingen andre var på en plass der man ikke kunne overholde nødvendig smittevernavstand.

– Tenkte du selv tanken, at nå bryter jeg faktisk lokale smitteverntiltak?

– Nei, og det er det aller flaueste. At jeg tenkte faktisk ikke den tanken. Det skulle jeg selvsagt ha gjort. Det ber jeg uforbeholdent om unnskyldning for.

NRK har senere mandag kveld fått kjennskap til at tilstelningen fant sted lørdag kveld, og ikke fredag som tidligere meldt.

Fest Scandic

Mange tomme øl- og ciderbokser sto pent oppstilt mandag formiddag.

Foto: Ola Helness / NRK
Sprit og vin

I søpla var det rester etter både sprit og vin.

Foto: Ola Helness / NRK
Suite

I denne suiten festet Ap-toppene.

Foto: Ola Helness / NRK
Øl og cider

Åtte personer skal ha vært til stede i suiten.

Klar til å ta straffen

Totalt var åtte stykker samlet på en hotellsuite for å fortsette festlighetene etter middagen. Deriblant:

  • Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran.
  • Lederen av Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen.
  • Tredjekandidat i Nordland Arbeiderparti, Øystein Mathisen.
  • Fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, Tor Arne Bell Ljunggren.

I en SMS til NRK opplyser Tor Arne Bell Ljunggren, fylkessekretær i Nordland Arbeiderparti, at rommene – herunder suiten, var bestilt av Nordland Ap.

Han skriver videre at når det gjelder hvilke andre personer som var til stede på hotellrommet, så har han ikke anledning til å gi ut de navnene.

– Det var personal som var nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet, skriver han.

Møte mandag kveld

Nordland Ap har et ekstraordinært styremøte om saken mandag kveld. Møtet startet 18.30.

– Jeg oppfatter at man skal snakke gjennom denne situasjonen. Det er greit for alle i styret å bli orientert om det, sier Skjæran.

– Har du vurdert om du bør bli sittende?

– Jeg tok i går kveld kontakt med både min leder og partisekretær, og orienterte om situasjonen, sier Skjæran, og legger til at det får være opp til andre å vurdere hvordan denne saken påvirker tilliten fra folket.

– Jeg har aldri påberopt meg å være feilfri. Dette er en lærepenge og jeg er lei meg. Jeg ber alle om unnskyldning.

Regler

Men hvilke regler er egentlig brutt?

Påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt opplyser at Bodø kommunes koronaforskrift trådte i kraft 12. mars ved midnatt.

– Det vil si at hele fredag 12. mars 2021 var disse reglene gjeldende, og følgelig hele helgen, skriver Løkkebakken til NRK.

Årsmøtet i seg selv var i henhold til lokal forskrift. Man kan ha inntil fem personer fysisk til stede, i tillegg til utøver og nødvendig produksjonspersonale.

Politiadvokat Stig Morten Løkkebakken

Stig Morten Løkkebakken i Nordland politidistrikt.

Foto: Ola Helness / NRK

Løkkebakken skriver videre at «sammenkomst i leid lokale, herunder hotell vil anses som et arrangement». Ved slike arrangementer er det fastsatt at det kan maksimalt være 10 personer til stede. Dette er nasjonale bestemmelser.

– I Bodø kommunes midlertidige forskrift av 12. mars er det nedfelt et generelt forbud mot arrangementer.

Unntaket er begravelser/bisettelser og arrangørcrew for digitale møter (maksimalt 5 stykker), skriver han videre.

– Under forutsetning av at faktum er korrekt angitt, vil derved denne sammenkomsten være i strid med Bodø kommunes smittevernbestemmelser og derved straffbar. Normalstraff for dette vil i henhold til Riksadvokatens bøtedirektiv være kroner 20 000 for arrangør og kroner 10 000 for hver av deltakerne.

Vil betale eventuell bot

Løkkebakken opplyser at de har opprettet sak og vil iverksette etterforskning.

– Avhengig av hva som framkommer i denne etterforskningen vil det bli foretatt en påtalemessig vurdering av forholdet. Kommer en til at vilkårene for straff er oppfylt, vil saken bli sendt til statsadvokatene i Nordland for endelig påtalemessig behandling og avgjørelse.

Skjæran sier han er klar til å betale en eventuell bot.

– Jeg er selvsagt klar til å ta den reaksjonen som måtte komme. Slik skal det være i et samfunn. Har man gjort noe galt, får man stå til ansvar det.