Hopp til innhold

Haren som ikke skjønner at den er hvit

Snøfattige vintre gjør det farlig å være hvit hare, som tror den er kamuflert. På sikt kan haren bli grå, tror biolog.

Harene forstår ikke at vinterdrakta kamuflerer dårlig når det er fritt for snø. Denne er fotografert

Harene forstår ikke at vinterdrakta kamuflerer dårlig når det er fritt for snø. Denne er fotografert i Lofoten.

Foto: Jon Olav Larsen

– At den hvite vinterdrakten har mangler som kamuflasje på ei brun og snøfri mark, er ikke noe harene er bevisst. De sitter der i den hvite pelsen sin og tror de er skjult selv om det ikke finnes snø, sier biolog Johan Sirnes til NRK.

Heller ikke rypa har oppdaget denne svakheten i kamuflasjedrakten sin.

Som eksempel nevner biologen en tur han gikk med hunden hjemme i Lofoten nylig. Da skremte de opp en hvit lirype som lå og trykket seg ned på den bare marka.

– Hadde det ikke vært for at hunden nesten tråkket på rypa, ville nok rypa ha blitt liggende, mener Sirnes.

Viktig for overlevelsen

Hva er det som får haren og rypa til å kle på seg vinterdrakten?

Biolog Johan Sirnes hjemme på Sandberg i Lofoten

Biolog Johan Sirnes hjemme på Sandberg i Lofoten.

Foto: Jon Olav Larsen

Svaret er at endringer i lysintensitet og temperatur stimulerer til dannelse av hormoner som setter i gang skifteprosessen. Den hvite fargen er til beskyttelse når landskapet er dekket av snø. Men blir til det motsatte når snøen uteblir.

– Kamuflasje er viktig for overlevelsen hos disse byttedyrene, sier Sirnes.

Hare, lirype og fjellrype er rødlistede fordi det i siste 10-15 års periode er registrert betydelig nedgang i bestandene.

Sirnes tror snøfattige vintre kan bidra til å forverre situasjonen for disse artene. Både jegere, rovfugler og rovdyr, oppdager lett en hvit hare eller rype i den brune lyngen.

Kortere snøsesong

Og snøfattige vintre blir det mer av.

Forsker ved Meteorologisk Institutt, Dagrun Vikhamar-Schuler, opplyser at det store bildet over de siste 100 år i Norge, viser generelt mindre snø og kortere snøsesong.

Lufttemperaturen har økt med opptil 0,8 grader om vinteren og opptil 1,5 grader om våren.

– Det typiske mønsteret vi har sett de siste tiårene er at vintrene blir mildere. Det gjør at nedbør oftere faller som regn i stedet for snø om vinteren, sier Vikhamar-Schuler.

Kongeørna bruker sitt gode syn når den jakter. En hvit hare på bar mark oppdages lett

Kongeørna bruker sitt gode syn når den jakter. En hvit hare på bar mark oppdages lett.

Foto: Jon Olav Larsen

Når det gjelder snøforholdene i fremtiden, viser hun til rapporten «Klima i Norge 2100», skrevet av Norsk Klimaservicesenter (samarbeid mellom MET, NVE, Uni Reserarch og Bjerknessenteret).

– Man forventer at den observerte trenden vil fortsette utover i århundret. Fordi temperaturen øker, øker snøgrensa. De områdene som ligger i lavlandet der dagens vintertemperatur er rundt 0 grader vil bli svært utsatt, sier Vikhamar-Schuler.

Grå vinterpels

På milde Jæren er harene bedre forberedt på vintre uten snø.

Der blir ikke harene helt hvite om vinteren, men grå.

– Dyrene kan tilpasse seg forandringer i naturen, ved at de som greier seg best overlever. Det er mindre snø i Lofoten enn før, og kanskje denne utviklingen vil føre til at vi får grå harer om vinteren også her, sier biolog Johan Sirnes.

Det er enklere å skyte hvite harer når det er snøfritt

Det er enklere å skyte hvite harer når det er snøfritt.

Foto: Jon Olav Larsen