Har kun hatt 11 dager på over 100 høringssvar om skjebnesvangert sykehusvalg

I dag kommer den endelige anbefalingen i det som er én av de mest omstridte sakene på Helgeland. Men flere mener ekspertgruppen som skal peke på hvor ett stort sykehus bør ligge, har hatt for kort tid på seg.

3. desember la den eksterne ekspertgruppen frem den foreløpige rapporten. I dag kommer den endelige. Følg direktesendingen fra klokken 14.

På Helgeland i Nordland er det knyttet stor spenning til den endelige rapporten om ny sykehusstruktur i regionen.

Den foreløpige rapporten anbefalte ett stort sykehus – istedenfor dagens tre mellomstore – og at det burde ligge i Mo i Rana.

Lokaliseringen av nytt sykehus vil gi store følger for plassen den legges til. I Sandnessjøen frykter de at én av sju vil forsvinne om deres sykehus legges ned. I Rana håper de at et nytt sykehus hos dem skal gjøre den største helgelandsbyen enda større.

Men til den endelige rapporten som legges frem i dag, har ekspertgruppen bare hatt elleve arbeidsdager på seg fra høringssvarfristen 1. mars. Det vekker reaksjoner.

– Med bakgrunn i alle de innspill som er kommet, så tenker jeg at det er en kort høringsfrist, sier ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug kommune, hvor sykehuset i Sandnessjøen ligger.

– Svært kort tid

I overkant av 100 høringssvar er kommet inn til ekspertgruppe, som vurderer hva Helgelandssykehuset bør gjøre.

Ordførermøte om sykehusstruktur på Helgeland

– Det er klart at det er veldig mange som har pekt på at Mo i Rana ikke er et sentralt punkt på Helgeland det regner jeg med at ekspertgruppen har fått med seg, sier ordfører Bård Anders Langø i Alstahaug kommune.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Det er ganske mye arbeid som skal til bare for å lese gjennom alle høringssvarene som er kommet, sier Langø.

  • Se pressekonferanse der endelig rapport legges frem øverst i saken klokken 14.00.

Styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord skal etter hvert ta stilling til anbefalingen fra ekspertgruppa.

Også daglig leder i Mosjøen og omegn næringsselskap, Espen Isaksen, er kritisk til den korte tida ekspertene har hatt på å gå gjennom alle innspillene.

– Det er svært kort tid, sier Isaksen, men påpeker også at høringssvarene er lagt ut fortløpende. Så de har hatt god tid til å lese dem underveis, sier han.

Margit Steinholt

Styret i Nordland legeforening har blitt beskyldt for å ha blitt påvirket av leder Margit Steinholt, som bor i Sandnessjøen. – Styret er valgt på et årsmøte, og jeg er det eneste medlemmet som er bosatt sør for Saltfjellet. Det er det en nedvurdering av de andre styremedlemmene sin vurderingsevne. 

Foto: Ingar Haug Steinholt

Også Margit Steinholt som er leder i Nordland legeforening, reagerer:

– Det er ganske kort tid. Spesielt med tanke det voldsomme engasjementet denne saken vekker. Det er litt dårlig gjort overfor alle som har jobbet ut høringsuttalelser for å få et best mulig helsetilbud for befolkningen på Helgeland.

Styret i Nordland legeforening håper at ekspertgruppa skal snu og gå for et sykehus sør for Korgfjellet.

– Årsaken til det er tilgjengelighet for alle pasienter på Helgeland, spesielt de som kommer fra Sør-Helgeland og øykommunene. Det er 27 mil mellom Sømna og Mo i Rana, og det viser hvilke avstander vi snakker om. Det er 23 mil mellom Mo i Rana og Bodø, sier Steinholt.

Styret har også påpekt at rapporten i liten grad berører føde- og gynekologitilbudet på det nye sykehuset.

– Dette tilbudet berører halvparten av befolkningen, og det er rart at det ikke er berørt. Det kan være et uttrykk for at de har hatt hastverk, men også at kvinnesykdom og fødselshjelp ikke har status når man diskuterer akuttmedisin.

Ordfører Geir Waage i Rana kommune vil ikke legge seg bort i hvordan ekspertgruppen har jobbet.

Krystallklar Rana-ordfører

De fleste er enige om en ensykehusmodell, som ekspertene også anbefalte i den foreløpige rapporten, men Waage i Rana håper ekspertgruppen fortsatt vil utrede en tosykehusmodell – med ett stort og ett mellomstort sykehus.

Én ting er i alle fall klart:

Ordfører Geir Waage og PLU-leder Henrik Johansen

Ordfører Geir Waage i Rana henviser til ekspertgruppen når NRK spør hva han synes om at det bare er 11 virkedager siden fristen gikk ut.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Jeg greier ikke å se for meg at vi i fremtiden skal ha en sykehusstruktur hvor det ikke er et fullverdig sykehus i Nord-Norges tredje største by, Mo i Rana, sier Waage.

Helgeland er delt i to: seks kommuner nord for Korgfjellet, 12 kommuner sør for fjellet.

Mo i Rana er størst, men ligger på nordsiden. Samtlige 12 kommuner i sør har gått sammen om å få sykehuset til å bli lagt på sørsiden.

– Jeg tror for mange legger for mye vekt på rapporten. Den er et av flere grunnlag som administrerende direktør skal gjøre en beslutning ut av. Det er flere ting som spiller inn enn rapporten fra ekspertgruppen, sier Langø i Alstahaug kommune.

I en mail til NRK sier ekspertgruppens leder, Helge Torgersen, at han ikke vil gi noen kommentarer før pressekonferansen klokken 14 i dag.