Har ikke funnet bevis for ulovlige piratsendinger på FM

Områdene der NRK har fått tips om piratsendinger av NRK-kanaler, er Vesterålen, Mo i Rana og Steinkjer. Men foreløpig finnes det ingen bevis.

Mo i Rana

Nkom har blant annet vært i Mo i Rana for å lete etter ulovlige sendere, uten å finne noe.

Foto: NRK

Det skriver Klassekampen.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har undersøkt saken uten å finne noe konkret, men utelukker ikke at det foregår piratsendinger.

I mars skrev NRK om mistanken om ulovlige radiosendinger på FM-nettet, hvor noen sender programmer fra NRK og kommersielle radiokanaler ved å tappe signal fra et DAB+-apparat.

Kan forstyrre flytrafikk

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har brukt målebil til å undersøke mistanken i Steinkjer, men uten resultat. Nkom har også vært i Mo i Rana og i Vesterålen for å lete etter ulovlige sendere, uten å finne noe.

De sier at forklaringen kan være at signaler fra enkelte biladaptere kan oppfanges lenger unna enn forventet.

Seksjonssjef Per Eirik Heimdal i frekvensavdelingen i Nkom, forteller til avisen at det er vanskelig å finne ut om det faktisk har foregått noe ulovlig.

Morgenrøden i øst, flytårnet i Brønnøysund i forgrunnen.

Kommunikasjonen mellom fly og flytårn bli forstyrret av piratsendinger.

Foto: Gunnar Nordberg

– Skulle det være snakk om at ulovlige FM-piratsendere er i bruk, er vi avhengige av at det pågår en sending for at vi skal finne dem når vi er ute og sjekker. Det kan også hende at noen har lest noe om saken i mediene og slått av eventuelle ulovlige sendere, sier Heimdal.

Heimdal sier at piratsendinger i verste fall kan forstyrre andre tjenester eller lovlige FM-nærradioer.

– Hvis det er en dårlig installasjon, eller feil på senderutstyret, kan det forekomme utstråling i andre frekvensbånd enn det som er beregnet for FM-radio. Vi har opplevd at feilinstallasjoner i nærradioer har strålt ut signaler i flybåndet. Da kan kommunikasjonen mellom fly og flytårn bli forstyrret. Det er veldig sjelden at det skjer, men potensialet er der.

Slokkingen godt i gang

NRK har ikke hørt om flere tilfeller av mulige ulovlige FM-sendinger enn de som er meldt inn til Nkom.

– Nkom har ikke funnet konkrete bevis på at det var piratsendinger, så vi er fortsatt usikre på hva det er, sier Bjarne Andre Myklebust, distribusjonssjef i NRK.

FM-nettet ble slukket i Nordland i januar, og deretter i Trøndelag og Møre og Romsdal. 26. april fortsetter slukkingen av det riksdekkende FM-nettet, i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland.