Nå har familien fått oppholdstillatelse

To ganger har politiet på oppdrag fra myndighetene forsøkt å sende familien Petrosjan ut landet. Nå har hele familien, med unntak av faren, fått permanent oppholdstillatelse.

Familien Petrosjan sendes ut av landet

FÅR BLI: Dette bildet viser familien da de ble sendt til Oslo via Bodø i april. Nå skal fire av fem i familien ha fått permanent oppholdstillatelse.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Det er mor Bella Abrahamyan som forteller dette på telefon til Saltenposten.

– De tre barna og jeg har fått oppholdstillatelse, men ikke mannen min. Det er mest glede. Det viktigste for oss er at barna har det bra, men de trenger også faren sin.

Trebarnsfamilien Petrosjan fra Armenia har de siste åtte årene bodd på asylmottaket på Rognan. De to yngste barna er født i Norge, mens eldstedatteren på 15 år kom til landet da hun var seks.

– Stor belastning

Advokat Terje Stifjell bekrefter overfor NRK at alle de tre barna samt moren har fått opphold.

– Dette ble kjent i går. Jeg har vært i kontakt med familien i formiddag, og de er lettet over at barna får bli, samtidig som det er en stor belastning for dem at faren må reise ut innen tre uker, sier han.

Advokaten forteller at spesielt barna tar det tungt at familien nå kan risikere å bli splittet.

– Familien får sikkert den hjelpa de trenger nå for å etablere seg. Men jeg vil be Utlendingsnemnda om å se på saken på nytt med tanke på faren.

Han forteller at det er et tidligere forhold som ligger til grunn for at faren ikke får bli. Konkret gjelder dette en sak der familiefaren ble dømt for å ha smuglet 800 sigaretter til Norge, noe han fikk 6000 kroner i bot for.

Familien har opplevd mye dramatikk i 2014.

Utsendelsen stoppet to ganger

28. april år ble hele familien hentet av politiet på mottaket for å sendes ut av Norge etter at familien hadde fått avslag på asylsøknaden.

Men utsendelsen skjedde kun to måneder før den nye forskriften som kunne ha sikret barna opphold i Norge, trådte i kraft.

Familien ble sendt til Oslo via Bodø, men Oslo byfogdembete satte foten ned, og stanset utsendelsen til Armenia inntil videre.

I juni troppet politiet på nytt opp ved asylmottaket på Rognan. Denne gangen kom ikke familien lenger enn til Bodø før utsendelsen ble stoppet. Denne gangen var det Justisdepartementet som grep inn og gjorde en hasteavgjørelse.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange fortalte at familien nå skulle få saken sin vurdert i tråd med kriteriene for den nye forskriften.

Mener foreldrene løy

Forskriftsendringen, som trådte i kraft 1. juli, er en del av regjeringsavtalen, og skal kunne gi barn som har oppholdt seg lenge i Norge rett til opphold.

Det er den forskriften som skal ha reddet familien.

UNE har tidligere konkludert med at barna har en så sterk tilhørighet til Norge at de innfrir kravene til oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Familien har likevel ikke fått innvilget opphold, ettersom UNE mener foreldrene løy om sin identitet da de først kom til landet. Det avviser familiens advokat, som sier det hele beror på en misforståelse og er et spørsmål om definisjon.

Striden dreier seg nemlig om hvorvidt foreldrene bevisst løy da de oppga at de var borgere av Aserbajdsjan. Foreldrene har forklart at den politiske situasjonen på det tidspunktet tilsa at personer fra Nagarno Karabakh ble ansett som borger av Aserbajdsjan og ikke av Armenia. Foreldreparet opplyste videre at morsmålet er armensk og at søker var etnisk armensk.

– Jobber videre

Advokat Terje Stifjell forteller at han nå jobber for at også faren skal få opphold.

– Jeg mener at det er urimelig dersom det blir slik at faren blir sendt ut, sier han.