Han vil la private overta Altinn

Regjeringa bør bruke mer penger på å utvikle Altinn, eller la private overta, mener næringslivets nest største hovedorganisasjon. – Systemet henger ikke med i tiden, mener Virke.

Alisdair Munro, som er direktør for kunnskap og utvikling i Virke

– Enten må regjeringen bevilge penger til organiseringen av Altinn. Ellers må vi overlate utviklingen av Altinn til private, sier Alisdair Munro, som er direktør for kunnskap og utvikling i Virke.

Foto: Virke

– Enten må regjeringen bevilge penger til organiseringen av Altinn. Ellers må vi overlate utviklingen av Altinn til private, sier Alisdair Munro, som er direktør for kunnskap og utvikling i Virke, som organiserer over 20 000 virksomheter her til lands.

Det finnes ikke en portal som gir oss tilgang til alle offentlige portaler, vi må logge inn flere steder der vi kan sjekke sykemeldinger, melde oss arbeidsledig, sjekke pasientjournal, selvangivelse, digital postkasse og melde endringer om for eksempel bedriften vår.

Utvikler egne systemer

NRK har tidligere fortalt om Altinns datasystem som ble laget for over 13 år siden. Det skulle gjøre et enklere å samle informasjon til og fra Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene.

Men Altinn har ikke fått midler til oppdatering av kjernesystemene sine på flere år, og at Skatteetaten nå har utviklet egne skjemaløsninger. Systemet henger ikke med i tiden, og funker dårlig på for eksempel smarttelefoner.

– I dårlig forfatning

– Den digitale motorveien som Altinn representerer er i så dårlig forfatning at andre offentlige etater er i gang med å bygge sine egne veier ved siden av motorveien. Det er uheldig både i et samfunnsøkonomisk og et samordningsperspektiv, sier Alisdair Munro.

Fagansvarlig Knut Høylie i Regnskap Norge, som organiserer regnskapsførere her til lands, er også misfornøyd.

– Altinn fungerer på samme måte som papirskjemaene har gjort. Det er på mange måter er papirskjemaer på nett istedenfor å utnytte teknologien slik at du får den tjenesten som passer deg.

– Kaster bort tida

KNUT HØYLIE Fagansvarlig skatt ── Regnskap Norge

Fagansvarlig Knut Høylie i Regnskap Norge, som organiserer regnskapsførere her til lands, er misfornøyd med Altinn.

Høylie mener de kaster bort unødvendig tid på et gammeldags system som ikke samordner opplysningene som det offentlige samler inn.

– Selv om de samarbeider på noen områder, kobber alle de store etatene på hver sin front. Vi har god samordning innenfor lønn, arbeidsgivere og arbeidstakere, men på andre måter er det lite.

Høylie mener tiden er moden for å finne en løsning. Det gjør også Alisdair Munro i Virke, som peker på Estland, som bruker et system som heter X-road, som samler og forenkler informasjonsflyten i det offentlige.

– Nå er det ikke sikkert at det er den rette løsningen for Norge, men poenget er at det er en digital ryggrad som kobler sammen privat og offentlig sektor, sier Munroe.

Næringsdepartementet skriver i en e-post til NRK at regjeringen fortsatt vil satse på Altinn – og at en fortsatt utvikling av plattformen er en prioritert oppgave.

– Tjenestene til Altinn er under stadig utvikling og øker jevnlig i omfang. I utviklingen av Altinn samarbeider Brønnøysundregistrene med 44 ulike forvaltningsorganer for å utvikle mest mulig brukervennlige tjenester og for å sikre best mulig samordning, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H).