– Naturlig at Skatteetaten lager egne skjemaløsninger

Manglende midler til modernisering av Altinn gjorde at Altinn-direktør Cathrine Holten uttrykte bekymring for at flere samarbeidspartnere har utviklet egne datasystemer. Men for selvangivelsen er dette er uproblematisk, mener direktøren for Brønnøysundregistrene.

Lars Peder Brekk
Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

I går fortalte NRK hvordan Norges kanskje viktigste offentlige nettportal, Altinn, er i ferd med å gå ut på dato. Kjernen i datasystemet er basert på programvare som ble lansert første gang tilbake i 2003. Men flere år på rad har ikke Altinn fått midler til å oppdatere kjernesystemene sine.

Altinn-direktør Cathrine Holten uttalte i den sammenheng at hun var bekymret over at flere samarbeidspartnere, deriblant Skatteetaten, har utviklet egne skjemaløsninger som en konsekvens av manglende utvikling av Altinn-plattformen.

– De har begynt å utvikle egne skjemaløsninger som møter brukerne, men Altinn blir fortsatt motoren i bunn, sa Holten til NRK.

– Skatteetaten og Brønnøysundregistrene samarbeider nært

Men det er helt naturlig at Skatteetaten utvikler egne løsninger, mener Lars Peder Brekk, som er direktør for Brønnøysundregistrene. Og det er de som drifter Altinn-plattformen.

– Skatteetaten har aldri kunnet benytte den vanlige tjenesteutviklingsløsningen i Altinn til selvangivelsen. De har alltid måttet bygge egen presentasjon av selvangivelsen fordi denne har hatt helt spesifikke krav til funksjonalitet og utforming. Dette har kostet noen titalls millioner, uansett om presentasjonen har blitt bygd innenfor Altinn-kontraktene eller på Skatteetaten.no, men samfunnsmessige gevinstene har alltid vært langt større enn investeringene, sier han til NRK i dag.

– Brønnøysundregistrene er fullstendig komfortable med at Skatteetaten bygger egen presentasjon av selvangivelsen på Skatteetaten.no – på toppen av Altinn sine tekniske grensesnitt. Det er nettopp derfor vi har bygd disse grensesnittene og oppfordret tjenesteeierne til å bruke dem. Skatteetaten og Brønnøysundregistrene samarbeider nært om videreutvikling av Altinn.

Heller ikke Skattetaten mener det ligger noe dramatikk i at de har utviklet egne løsninger.

– Selvangivelse for næringsdrivende er en digital selvbetjeningløsning, en tjeneste som alltid har vært på Altinn. Forenklet selvangivelse for næringsdrivende er en utvidelse av denne tjenesten og er fullt ut integrert med Altinn, sier virksomhetsarkitekt Hans Erik Gravdahl Sørensen i Skattetaten.

Trekkes fram som motor i stortingsmelding

Men Altinn trenger uansett mer penger. Det mener interesseorganisasjonen Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

De reagerer kraftig på at regjeringen ikke har bevilget penger til å modernisere nettportalen.

Denne måneden behandler Stortinget den såkalte Digital Agenda, regjeringens digitaliseringsstrategi for fremtiden. Her trekkes Altinn fram som en av motorene i arbeidet med å digitalisere landet.

– Mange har gjort seg avhengige av å bruke Altinn, og vi kan ikke la denne motoren i norsk digitalisering dø, sier fagsjef Kjetil Brun i Abelia.

Får ikke mer penger i 2017

NRK vet at Brønnøysundregistrene har bedt regjeringen om 230 millioner kroner i midler til modernisering av plattformen for 2017 og 2018. Men pengene kom altså ikke.

– Altinn er sentral i digitaliseringen av Norge. Denne satsingen kan derimot ikke være slik at det bygges opp felleskomponenter til et nivå hvor mange er avhengig av tjenesten, for så å holde seg for ørene når behovet for vedlikehold melder seg, sier Brun.

Prioriterte nytt registersystem

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er ansvarlig for finansieringen av Altinn. De bevilget i år 172 millioner kroner til utviklingen av et nytt registersystem for Brønnøysundregistrene (BRsys), men ingenting av dette tilfaller Altinn.

– Vi ser at det er behov for oppdatering av portalen, men det er mange datasystemer som har behov for modernisering. Vi prioriterte i år penger til et nytt registersystem. Det var også Brønnøysundregistrenes egen prioritering, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H).