Hopp til innhold

Han sørget for at Stavanger ble europeisk kulturhovedstad – og gir Bodø full støtte

Mannen som ledet Stavangers arbeid for å bli europeisk kulturhovedstad reagerer på kulturministerens nei til Bodø før søknaden er sendt. – Det er fullt mulig for Bodø å samle inn nok penger, sier han.

Bodø by

Om Bodø vil bli europeisk kulturhovedstad, skjer det i alle fall uten drahjelp fra regjeringen.

Foto: Kjetil Iversen

I dag ble det kjent at kulturministeren avviser at Bodø kan få 100 millioner i statlig støtte, når Bodø vil søke EU om å bli europeisk kulturhovedstad.

En forbauset ordfører i Bodø kommune sier det aldri har blitt sendt noe søknad, og lurer på hva kulturminister Trine Skei Grande egentlig har sett på.

NRK har spurt kulturdepartementet om å få innsyn i korrespondansen med Bodø kommune, og hvilket grunnlag de har sagt nei til Bodø på.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande (V) mener søknaden til Bodø om å bli europeisk kulturhovedstad er for tynn. Problemet er at det aldri er levert noen søknad.

Foto: Farhad Mangal / NRK

I en e-post tirsdag ettermiddag har NRK fått flere vedlegg som viser saksgangen, og som du kan lese i faktaboksen som er vedlagt denne artikkelen.

Henrik Sand Dagfinrud er innleid konsulent av Bodø kommune, og er direkte involvert i utarbeidelsen av søknaden. Han stusser over rekkefølgen i det hele.

For egentlig er det slik at det skal leveres en søknad i en prekvalifiseringsrunde. Denne skal leveres til EU innen 10. oktober, og så får man svar på denne før nyttår, forteller han.

– Så har man et helt år på seg til å sende selve hovedsøknaden, hvis man godkjennes i første runde. Å levere den komplette søknaden nå, ville vært umulig.

Sendte regjeringen et 32 sider langt dokument

I et brev sendt til kommunen 26. april, skriver departementet at de ønsker å få oversendt et underlag innen 1. juni.

Underlaget må inneholde informasjon om finansieringsplaner, i tillegg til en beskrivelse av «prosjektets kunst- og kulturfaglige innhold», skriver departementet.

Bodø kommune svarer med å sende et 32 sider langt dokument.

– Det er uforståelig for oss at de har lagt dette til grunn. Det ble gjort veldig klart i møtet fra vår side at søknaden til departement ville komme over sommeren i forbindelse med selve søknaden til EU, og at det vi sendte på daværende tidspunkt var svært prematurt, sier Ap-ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune.

Dagfinrud sier at det de sendte vart en redegjørelse for bakgrunnen, i tillegg til en kort oppsummering av status for innholdet i søknaden slik det forelå i mai.

– Dette ga en god begrunnelse ut fra der vi var i prosessen, men det var langt fra det komplette bildet de fikk. Vi oppfattet ikke at de ba om et 60 siders dokument, lik det vi vil sende til EU. Men et underlag.

Mener det ikke foreligger en god nok plan

I en e-post til Bodø kommune 25. juni, skriver departementet at:

«Andelen sponsorinntekter for Bodøs kulturhovedstadsprosjekt er betydelig og heftet med usikkerhet. Det er etter vår oppfatning ikke sannsynliggjort i underlaget hvordan sponsorinntekter i størrelsesorden 100 mill. kroner kan hentes inn.»

Kun to ganger tidligere har Norge vært kulturhovedstad. Det skjedde i Bergen i 2000 og Stavanger i 2008.

Tidligere i dag sa Skrei Grande at bakgrunnen for at Stavanger klarte å få næringslivet til å bidra med 100 millioner inn i kulturprosjektet sitt, hang sammen med at Stavanger ble kulturhovedstad mens oljeeventyret var på topp.

– Det er ikke gitt at Bodø klarer det samme. I hvert fall mener vi det ikke foreligger en god nok plan for hvordan det skulle skjedd, sa hun.

Bodø får støtte fra Stavanger

Men Rolf Norås, tidligere kultursjef i Stavanger og primus motor for at Stavanger fikk status som europeisk kulturhovedstad for ti år siden, reagerer på denne uttalelsen.

Kultursjef Rolf Norås

Tidligere kultursjef i Stavanger, Rolf Norås.

Foto: NRK Rogaland / NRK

– En av våre sponsorer var oljerelatert. De tre andre var lokale. De cirka 150 bedriftene vi hadde som bidragsytere på lavere nivåer var i all hovedsak små og mellomstore lokale bedrifter.

Norås sier at hvis Bodø legger seg på samme nivå som Stavanger, med samme kommersielle strategi, så burde dette være fullt mulig å få til.

– Med sponsorinntekter menes de totale kommersielle inntektene. Av de er cirka tre-firedeler private, resten er alt fra billettinntekter til lisensprodukter. Målet er altså å nå opp til cirka 75 millioner i private midler.

– Vi hadde fire hovedsponsorer, som hver bidro med 12 millioner i penger og tjenester. Og da er man allerede oppe i nesten 50. Det burde være mulig i Nord-Norge også.

Startet ikke arbeidet før etter de fikk statusen

At departementet i det store og hele mener at Bodø bør ha en plan for de kommersielle midlene nå, synes Norås er merkelig på dette stadiet i prosjektet.

Han sier at Stavanger ikke hadde de private og de kommersielle midlene på plass når de var i søknadsprosessen. Faktisk ikke før etterpå.

– Det arbeidet startet vi med etter at vi fått denne statusen. Det var da vi kunne selge et innhold og et produkt. Før det kunne vi bare selge en idé, sier Norås.

– Den eneste plassen Bodø sammenligner seg med Stavanger er i nominelle kroner. Det har gått 16 år siden Stavanger budsjetterte som europeisk kulturhovedstad, så tar vi hensyn til inflasjonen, har Bodø et betydelig lavere budsjett enn Stavanger.

Norås er faktisk av motsatt oppfatting av kulturministeren. Han mener Bodø så langt har gjort en veldig god jobb, og at det er rart at Skei Grande avviser en søknad hun ikke har sett enda.

– Arbeidet deres er helt på høyde med mange av de beste søknadene jeg har vært borti, og jeg har vært borti veldig mange søknader. Det er åpenbart at det er veldig flinke folk i Bodø og Nordland som har bidratt i denne prosessen. Jeg lurer derfor på hvilke søknader hun sammenligner med, når hun snakker ned Bodø sin søknad.

– Løpet er ikke kjørt for Bodø

Spørsmålet nå er om løpet er kjørt for Bodø.

Henrik Sand Dagfinrud

Henrik Sand Dagfinrud er med på å skrive søknaden på vegne av Bodø kommune.

Foto: Erika Hebbert

Henrik Sand Dagfinrud sier at de fortsetter som planlagt, og at det ikke er noe som tilsier at de må ha støtte fra kulturministeren i denne fasen i prosjektet.

– Det finnes eksempler på land som har hatt kulturhovedstad uten å ha fått statsgaranti, og gjennomført det likevel. Men da med lavere budsjett.

Rolf Norås sier EU i senere år har beveget seg i retning av at det er mindre byer som får denne statusen, og at vurderingen gjøres av en internasjonal jury som EU-kommisjonen har satt ned. En jury uten norske representanter.

– Her kan man komme i den situasjonen at EU sier ja til søknaden, som en norsk kulturminister ikke støtter. Det vil være en paradoksal situasjon.

– En hilsen til Trøndelag

Trøndelag Venstre vedtok i februar i år at de støtter Trondheim i arbeidet med å bli europeisk kulturhovedstad i 2030, og på spørsmål om hvorfor Norås tror ministeren kommer med dette nå, sier han:

– Jeg vet ikke, men kan jo gjøre mine tanker. Det kan være en hilsen hjem til Trøndelag.

Skei Grande skriver i en kommentar til NRK at avgjørelsen om ikke å gi støtte til Bodø «er helt uavhengig av at Trondheim har signalisert et ønske om å søke».

– Nordland Venstre har vært engasjert for Bodø så det vedtaket i Trøndelag Venstre har ikke hatt noe å si.