Kulturministeren ga avslag på en søknad hun ikke har mottatt

Tirsdag meldte kulturministeren at Bodø har fått avslag på søknaden om 100 millioner kroner for å bli Europeisk kulturhovedstad fordi den var for «lite gjennomarbeidet». – Vi har aldri sendt noen søknad, sier ordføreren i Bodø, som lurer på hva ministeren egentlig har sett på.

Trine Skei Grande vil gi mer penger til norsk friluftsliv

Kulturminister Trine Skei Grande mener Bodø hadde en for mangelfull søknad til å få statlig støtte i kampen om å bli Europeisk kulturhovedstad. Men Bodø-miljøet sier de er dypt forvirret og skjønner ikke hvilken søknad ministeren viser til.

Foto: Gunnar Bratthammer

I tre år har Bodø kommune jobbet for å kunne bli Europeisk kulturhovedstad i 2024, slik Bergen var i 2000 og Stavanger i 2008.

Formålet med den roterende ordningen er å bringe sammen Europas befolkning for kulturelle opplevelser.

I fjor godkjente EU-parlamentet Bodø som søkerby og siden har det vært jobbet for å kunne innfri alle de kravene som følger med.

Men prosessen fikk plutselig en brå slutt, da kulturminister Trine Skei Grande tirsdag gikk ut i media og meldte at søknaden om tilsagn på 100 millioner var mangelfull og derfor ble avslått.

Grande uttalte at søknaden om pengestøtte ikke var godt nok utviklet og at finansieringsplanen var mangelfull. Blant annet manglet det en god plan for ringvirkninger og hvordan Bodø-miljøet skulle klare å skaffe 100 millioner kroner fra lokalt næringsliv.

– Har ikke sendt noen søknad

Da NRK tok kontakt med Bodø kommune, hadde de ikke hørt om avslaget og forsto ikke helt hva som hadde skjedd.

Etter å ha undersøkt saken nærmere, skjønte de enda mindre.

– Det er helt uforståelig at de kan dra en slik konklusjon uten å ha fått en søknad fra oss, sier ordfører Ida Pinnerød.

I avslagsbrevet brukes begrepet «underlagsmateriale», og ikke «søknad» som Grande bruker i intervjuet med NRK. Men Pinnerød kan heller ikke forstå hva slags underlagsmateriale det kan være.

– Det er ikke sendt noe annet underlagsmateriale enn det som ble sendt i vår, da vi var i en veldig tidlig fase.

Pinnerød sier hun ikke skjønner annet enn at det ikke er noe ønske fra departmentet om at Bodø skal bli kulturhovedstad.

– Da hadde det vært mer redelig å være ærlig på det, enn å finne masse unnskyldninger.

Ida Pinnerød

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, stiller seg helt uforstående til avslaget fra ministeren. – Det er helt uforståelig at de kan dra en slik konklusjon uten å ha fått en søknad fra oss.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Merkelig

Også fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, Aase Refsnes, er overrasket over statsrådens utspill.

– Først ble jeg forundret. Nå er jeg irritert. Vi hadde et hyggelig møte med ministeren før sommeren, der vi ble oppmuntret til å skrive en søknad. Den har det blitt jobbet med siden da og den er nå i en ferdigstillelsesfase. Den er ikke sendt.

– Hva kan det da være ministeren begrunner avslaget med?

– Det vet jeg virkelig ikke. Det må du spørre ministeren om. Det hele er veldig merkelig.

Også sentralt i Arbeiderpartiet, stilles det spørsmål ved prosessen. Kulturpolitisk talsperson, Anette Trettebergstuen, sier hun vil fremme spørsmål i stortinget om prosessen.

– Det er veldig spesielt at ministeren har funnet ut at Bodø ikke skal få søke, all den tid det ikke er sendt noen formell søknad. Dette virker underlig og uryddig.

– Bodø etterlyste avklaring, det har de fått

NRK har vært i kontakt med departementet for å få en oppklaring.

Minister Trine Skei Grande svarer på e-post at Bodø har etterlyst avklaringer fra staten.

– Det har de fått i dag. Med det grunnlaget vi hadde per nå var det ikke mulig å gå inn for at Stortinget skal bevilge penger til dette formålet. Om det kalles søknad eller underlagsmateriale er underordnet i den sammenhengen.

Det kan nå se mørkt ut for Bodøs håp om bli kulturhovedstad i 2024. Grande uttalte tidligere i dag at det kommer andre sjanser, men Trondheim har allerede siktet seg inn på å bli kulturhovedstad i 2030.

Bodø by

Bodø har i flere år jobbet for å kunne kalle seg Europeisk kulturhovedstad.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK