Hopp til innhold

Ny studie slår fast: Golfstrømmen har blitt mye kraftigere

Golfstrømmen har gitt mer og varmere vann til de nordiske hav det siste århundre. – Det var overraskende å finne så klare resultater, sier forsker.

Svalbard

Svalbard har blitt mye varmere de siste 50 årene. At isen smelter, og at vannet er varmt, får mye av skylden for det.

Foto: Andreas Sandnes Olsen

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Lars Henrik Smedsrud er professor ved UiB og forsker ved Bjerknessenteret.

Sammen med en rekke andre forskere har han arbeidet med en ny studie som konkluderer med at golfstrømmen er blitt vesentlig mye sterkere.

Strømmen med vann har økt ganske jevnt, sier Smedsrud til NRK.

– Det betyr at Golfstrømmen inn i de nordiske hav har blitt sterkere.

Faktisk viser resultatene at varmetransporten har blitt omtrent 30 prosent sterkere. Altså går det mye mer og varmere vann nordover på kortere tid.

Dette kan blant annet være med på å forklare hvorfor oppvarmingen på Svalbard har gått svært raskt.

Mer og varmere vann

Smedsrud og de andre forskerne har arbeidet med studien over flere år.

De har blant annet sett på utviklingen i sammenheng med issmeltingen i Arktis, smelting av breer på Grønland og opptak av CO₂ fra atmosfæren.

Underveis fant de ut at det kommer mer og varmere vann nordover.

Vi forventet å se økt temperatur som følge av global oppvarming. Det er altså ikke overraskende at vannet som strømmer nordover er varmere, forklarer Smedsrud.

Lars Henrik Smedsrud

Lars Henrik Smedsrud og resten av forskerne som har sett på Golfstrømmen konkluderer med at den er blitt mye sterkere.

Foto: Universitetet i Bergen

– Men det er egentlig ingenting som skulle tilsi en økning i volumtransporten. Det er overraskende.

Økning i volumtransport betyr rett og slett at det er mer vann som transporteres via strømmen.

– Kan dere si noe om grunnen til at det kommer mer vann nordover?

– Det er to gode grunner til det svarer Smedsrud og forklarer:

  1. Sterkere vind presser mer vann nordover. Sørvest, som vi har mye av i Norge, gjør at mer vann blir dyttet mot kysten.
  2. Større tetthetsforskjell mellom vannmengdene. Mindre is gir mer avkjøling av vannet. Det betyr at det er større forskjell på vannet som kommer inn i nordområdene, og det som allerede er der. Det gjør at strømmen blir sterkere.

Samlet sett gir dette økt temperaturer i nord, og særlig lengst nord, som på Svalbard.

Isen på Svalbard viktig for temperaturen

Vinden har altså noe av skylden for at strømmene med vann nordover tar med seg mer vann. Om dette vedvarer i fremtiden er imidlertid usikkert.

– Ser vi enda lenger tilbake i tid, til 1850-tallet, blåste det like mye som i dag, forklarer Smedsrud.

Men at vannet er konstant varmere er det ingen tvil om. Global oppvarming garanterer for det.

Noen plasser kommer dette veldig tydelig frem, som på Svalbard.

– Oppvarmingen på Svalbard har vært mye sterkere enn på fastlandet i Norge. Det er et hotspot for oppvarmingen på jorda, sier klimatolog Inger Hanssen-Bauer og henviser til en rapport fra 2019.

Leder og meteorolog Inger Hanssen-Bauer ved Norsk Klimaservicesenter

Klimatolog Inger Hanssen-Bauer.

Foto: Kamilla Pedersen/MET

Hvert tiår siden 1970 har Svalbard blitt omtrent en grad varmere. Varmetransporten langs Norges kyst må ta mye av skylden for det.

– Varmetransporten som går opp til Svalbardtraktene gjør at isen forsvinner og det gjør at varmen kan gå opp i atmosfæren, sier Hanssen-Bauer.

Mindre is fører altså til at mer av varmen fra havet kommer opp i atmosfæren. Kombinert med at det kommer mer varmt vann blir utslagene ekstra store på Svalbard og andre steder som tradisjonelt har hatt mye is.

Smedsrud og de andre forskerne jobber videre med å svare på hvor mye av skylden eksempelvis Golfstrømmen må ta.

Svalbard

Svalbard har blitt en grad varmere hvert tiår siden 1970.

Foto: Andreas Sandnes Olsen

– Arktis varmes opp fortere enn resten av planeten. Er det fordi isen blir borte? Fordi det kommer mer varmt vann? Dette prøver vi å finne ut av, sier Smedsrud.

Usikker på hva fremtiden bringer

Mer varmt vann har altså blitt presset nordover av Golfstrømmen.

Men hva tror forskerne vil skje fremover?

Smedsrud forklarer at global oppvarming potensielt kan svekke den vertikale omveltningen i fremtiden.

Dette vil i så fall påvirke golfstrømsystemet. Men det er mye som tyder på at den horisontale delen av sirkulasjonen vil fortsette som før siden mye sjøis smelter og slipper mer varme fra havet opp til atmosfæren.

Kjøles ikke nok vann ned vil altså den vertikale omveltningen påvirkes i negativ retning. Samtidig vil den horisontale sirkulasjonen påvirkes av mer regn og smeltende breer.

Hvilken endring som vil være sterkest er ennå for tidlig å si.

Sjøisen isolerer det varme havet fra den kalde lufta om vinteren. Når det er mindre sjøis, blir det mye større varmeoverføring fra havet til lufta. Det innebærer at lufta blir varmere og vintrene mildere. Her er det en klar sammenheng med økningen av den varme innstrømmingen til Arktis, avslutter Smedsrud.