Hopp til innhold

Gjorde eldgammelt funn ved tilfeldighet i Lofoten – kan være fra vikingtiden

Arkeologene gjør flere funn enn før, takket være fly som skyter laser ned mot bakken. – Man skvetter til, sier arkeolog.

Gjorde arkeologisk funn i Lofoten

Funnet ble gjort ved Skullbrusjøen nord for Leknes på Vestvågøya.

Foto: © Kartverket/Riksantikvaren

Rundt ei mil i luftlinje fra vikingmuseet på Borg i Lofoten, har arkeologer gjort et spennende funn.

Tre langhus dukket nemlig opp ved et lite skogholt i Vestvågøy.

De stammer trolig fra eldre jernalder, forteller arkeolog Tor-Kristian Storvik.

– Dette med bakgrunn i at det er fra denne perioden vi finner flest slike. Men det kan også være yngre jernalder eller middelalder, sier Storvik til NRK.

Antakelig er det et gammelt gårdsanlegg som ble forlatt på et tidspunkt.

Gjør ikke slike funn ofte

Slike gårder ble grovt sett forlatt i to perioder: Eldre jernalder og rundt svartedauden.

– Langhusene er viktige elementer i gården, og hadde ofte en fjøs- og en boligdel. Det viktigste uthuset ville vært naustet.

– Det var mange gårder på Vestvågøy under vikingtiden. Men det er ikke gjort mange slike funn tidligere.

Dagens matrikkelsystem, det vil si registeret over fast eiendom i Norge, er faktisk grovt sett en videreføring av de gårdene som fantes så langt tilbake som jernalderen.

Det er ikke så lett å se, men her lå det hus for mange hundre år siden.

Det er ikke så lett å se, men her lå det hus for mange hundre år siden.

Foto: Nordland Fylkeskommune

Skyter laser

Helt nøyaktig hva de tre husene ved skogholtet i Vestvågøy ble brukt til, kan ikke arkeologene fastslå med sikkerhet.

Men trolig knyttet til gårdsdrift; fjøs, smie eller stabbur.

At de i det hele tatt ble funnet, kan man takket moderne teknologi for.

Storvik forteller om LIDAR-systemet. Det har blitt et effektivt «våpen» for arkeologene.

– Man skyter laser fra fly, ned på bakken. Det skytes i forskjellig tetthet, som regel to til fem punkt per kvadratmeter.

Spennende funn ved Borg

Her er LIDAR-bildet fra området.

Foto: © KARTVERKET/RIKSANTIKVAREN

– Så måler den rett og slett marginale høydeforskjeller i bakken. Du får en nøyaktig avlesning av topografien, forklarer arkeologen.

Etterpå gjør man en digital skyggelegging. Og da er det mye rart som dukker opp.

Stod frem på kartet

Akkurat dette funnet ble gjort i forbindelse med en hyttebyggingssak i nærheten.

I forbindelse med saksbehandling, blir det som regel gjort sjekk av området rundt.

– De står veldig frem på kartet. Du ser det jo ganske umiddelbart. Så skvetter man til. Vi fant også noen kokegroper. Det er veldig gøy!

– Blir det gjort utgraving?

– Nei, de ligger fint der de er. Nå er de merket i den nasjonale databasen over automatisk fredede kulturminner. Vi har også vært ute og kvalitetssikret funnet.

Gjør flere oppdagelser enn før

Det var også LIDAR som gjorde at man fant et ringformet tun i Bindal.

Et inntil da helt ukjent, eldgammelt tunanlegg, fra mellom 200 og 800 år etter Kristus:

I 2009 ble flere uoppdagede gravhauger funnet i området der Gokstadskipet i sin tid ble gravd fram.

At denne teknologien har betydd mye for arkeologene, er ikke Tor-Kristian Storvik i tvil om.

– Vi har gjort flere oppdagelser på LIDAR, de få årene vi har hatt dataene tilgjengelig. Vi finner gravhauger, kullgroper og naust her og der, bekrefter han.

Området er nå avmerket.

Området er nå avmerket i kulturminnedatabasen.

Foto: © KARTVERKET/RIKSANTIKVAREN