Hopp til innhold

Gir 60 millioner mer til fylkeskommunene

Regjeringen setter av mer penger til fylkeskommunene som kommer dårligst ut neste år. Nå åpner fylkesrådet i Nordland for å opprettholde godstransporten med hurtigbåt langs kysten.

Enige - tross alt

Konfliktene har vært mange, men i natt ble stortingstoppene enige om et budsjett.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Etter tre uker med forhandlinger kunne regjeringen og støttepartiene Venstre og Krf i dag signere en budsjettavtale for neste år.

Budsjettet gir mer til politi, samferdsel og helse oppsummerte Høyre og Fremskrittspartiet. Regjeringen har også funnet litt penger til de fylkeskommunene som må spare inn mest penger neste år.

– Jeg var fornøyd med det forrige resultatet, og er fornøyd med helheten i dette budsjettet. Vi ruster Norge for fremtiden, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen fra Høyre i Nordland.

Les hele avtalen her.

Mer til kystfylkene

Mange har reagert kraftig på at fylkesrådet i Nordland har foreslått å legge ned to hurtigbåtruter fra nyttår, samt andre kutt i fergetilbudet og innenfor videregående skole.

Odd Henriksen på Elkem

Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H)

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Årsaken er mindre overføringer fra staten gjennom den nye fordelingsnøkkelen for fylkeskommunene gjør at fylkeskommunen mener de må spare inn 206 millioner.

Les også: – Jeg håper inderlig de tenker seg om flere ganger før de kutter

I tillegg er veksten i frie inntekter ventet å bli lavere i årene fremover. Til sammen utgjør dette reduserte inntekter på om lag 376 millioner kroner i perioden fram til 2019.

– Der kompenserer vi med 60 millioner kroner, ikke for Nordland alene, men for alle fylkeskommunene som får mindre, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen (H).

Kan redde godstransporten

Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen (H) er fornøyd med at regjeringen har lyttet til fylkeskommunene, og varsler endringer forslaget til fylkesbudsjettet.

– Det er veldig gledelig for Nordland fylkeskommune som blir hardest rammet i Norge. Vi vet ikke hvor mye vi får av de 60 millionene, men etter erfaring kan vi kanskje vente oss rundt 15 millioner kroner, sier hun.

– Hva innebærer det?

– Jeg vil gjøre oppmerksom på at det bare er et engangsbeløp for 2015. Men dette vil få en positiv innvirkning på vår satsing på samferdsel. Vi vil prioritere å opprettholde godstransporten på Nordlandsekspressen.

Hurtigbåt, ferge og Hurtigruta i Bodø havn

60 ferjer og hurtigbåter går på kontrakt med Nordland fylkeskommune langs kysten. Nå vil fylkesrådet kutte i utgiftene. Her passerer en hurtigbåt, ferge og hurtigruta hverandre i Bodø havn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Beholder spaserstokken

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å fjerne støtten til den kulturelle spaserstokken. Det blir det likevel ikke noe av.

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre er 30,8 millioner satt av til kulturtilbud for pleietrengende eldre gjennom ordningen som kalles Den kulturelle spaserstokken.

Regjeringen fikk kraftig kritikk fra flere brukerorganisasjoner samt en samlet opposisjon for kuttet som var inne i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.

Mer til avisene og økt NRK-lisens

Ifølge budsjettavtalen blir det ingen kutt i produksjonsstøtten til aviser. Samtidig vil regjeringen undersøke muligheten for å innføre nullmoms for alle medier.

Regjeringen foreslo en reduksjon i produksjonsstøtten til aviser på 50 millioner kroner, men dette er nå droppet.

Budsjettforhandlingene har også resultert i at NRK-lisensen økes med 25 kroner, i stedet for å fryses, slik det opprinnelig var forslått.

De samiske avisene får 4,1 millioner mer enn regjeringen foreslo og opprettholder samme nivå som årets tildelinger. Nynorsk Avissenter får tilskudd på 2,2 millioner.

Mindre utslipp og mer bistand

Venstre legger vekt på mindre CO2-utslipp, mens KrF trekker fram barnehager og bistand.

Spriket mellom regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden og samarbeidspartiene Venstre og KrF var umulig å dekke over da budsjettkameratene presenterte resultatet av tre ukers forhandlinger i Stortinget fredag.

De parlamentariske lederne Trond Helleland fra Høyre og Harald Tom Nesvik fra Frp og partilederne Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) la vekt på svært ulike deler av budsjettet under pressekonferansen i vandrehallen.

Nydalen

– Dette er et budsjett som ivaretar og forsterker viktige satsinger for alle fire partier, sa Helleland til NTB.

Deretter trakk han fram økt satsing på kunnskap, helsetjenestene, styrking av arbeidslinja, samferdsel, politi og beredskap.

Vi forsterker enigheten fra Nydalen, fortsatte han. Nesvik overtok med å understreke at alle partiene har fått satt sine fotavtrykk. Selv ville han legge vekt på mer synlig politi, mer til vei og jernbane, økt pasientbehandling- og "ikke minst får vi lavere bilavgifter".

Lavere utslipp

– Jeg er ganske stolt over å si at vi i dag har et flertall som kommer til å vedta et budsjett som blir det første der utslippene fra transportsektoren går ned. For første gang har vi klart å snu det, sa Venstre-leder Trine Skei Grande.

Da betyr ikke "noen øre" mindre i avgift på bensin og diesel noe til eller fra, utdypet Grande.

Hun sa at Venstre har fått til et grønt skatteskifte på 2,7 milliarder kroner. Det innebærer billigere hybridbiler og økt satsing på jernbane og kollektivtrafikk. Det er dette som er å styrke klimaforliket, oppsummerte hun.

KrF-leder Knut Arild Hareide sa at forhandlingene har gjort budsjettet mer sosialt, grønnere og mer familievennlig. Partiets vinnersaker i forhandlingene er flere lærere på de laveste trinnene, 400 millioner kroner mer til barnehagene og 1 prosent av statsbudsjettet til bistand.