Funn av mikroplast i denne marken fra havets bunn bekymrer

Ny rapport viser mikroplast både i havbunn og i levende organismer i havbunnen. Ifølge forskerne er det for tidlig å si om dette kan være farlig også for mennesker.

Børstemark

Det ble funnet mikroplast i bunnlevende organismer som børstemark.

Foto: Jakob Cyvin / NGI

Det er funnet mikroplast i flere prøver fra havbunnen i Nordsjøen og Barentshavet og i børstemark, som lever der.

Det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet.

Prosjektrådgiver Heidi Knutsen i NGI (Norges Geotekniske Institutt) bekymrer seg aller mest over funnene i børstemarken.

– Marken går lenger opp i systemet og er viktig for næringskjeden. Det kan derfor tas opp av fisken, men risikoen forbundet med dette er forløpig ukjent. Vi har ikke tilstrekkelig grunnlag for å si om dette kan være farlig for oss, sier hun.

Det er første gang i dette området at man har tatt så systematiske prøver fra samme stasjoner langs norskekysten, forteller Knutsen.

Aner ikke hva det er

– Men vi vet ikke om plasten som fisken kan få i seg eventuelt går i fileten eller magesekken, men kan uansett ha betydning for dyr, og dette er noe man bør bry seg om, sier Knutsen.

Østerrikske forskere fant i fjor for første gang mikroplast i mennesker.

– Forskningen er fortsatt i en tidlig fase når det gjelder spørsmålet om hvor farlig inntak av mikroplast er for menneskehelsen, sier Mihaela Ersvik, senioringeniør i Miljødirektoratet.

Det er usikkert hvor plasten i prøvene kommer fra.

Det ble også funnet et høyt antall partikler som lignet plast, men som forskerne ikke aner hva er.

– Det er partikler som ikke lot seg identifisere som plast med den anvendte metoden, sier Ersvik.

Mikroplast

De mange ulike typene plast i prøvene fra havbunnen overrasket oss, sier Heidi Knutsen i NGI.

Foto: Jakob Cyvin / NGI

– Vil øke 64 prosent på ti år

Miljødirektoratet kartlegger kilder til mikroplast, og tok derfor petroleumsvirksomheten til havs ved nærmere øyesyn.

– Det er ingen forskjell på prøver nær plattformer og lenger borte. Det var også overraskende, sier Knutsen.

I havet er det estimert at kun et par prosent av plasten finnes på havoverflaten. Resten antas å ha sunket til bunns.

Sintef beregner i en rapport at mengdene mikroplast i havet vil øke med 64 prosent de neste ti årene hvis vi ikke nasjonale og internasjonale tiltak settes i gang.

– Hvor alvorlig er situasjonen med tanke på mikroplast i havet?

– Det er stor bekymring knyttet til mikroplast i havet på grunn av det store omfanget. Det er fortsatt stor usikkerhet om effektene av dette og behov for mer kunnskap, sier Ersvik.

Statfjord i Nordsjøen

Miljødirektoratet ville kartlegge mikroplast i havbunnen rundt olje- og gassvirksomheter i Nordsjøen og Barentshavet. På bildet ser vi olje- og gassfeltet Statfjord i Nordsjøen.

Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix