– Flere tusen arbeidsplasser kan forsvinne

Høye utbyggingskostnader og lav oljepris vil føre til færre investeringer i oljebransjen, tror analytiker.

Oseberg-plattformene

Både oljeselskaper og leverandørindustrien har allerede varslet reduksjoner i bemanninga. Dersom det blir 15 prosent reduksjon i investeringene neste år, vil flere tusen arbeidsplasser bli borte, mener oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Foto: SCANPIX / Reuters Creative

– Det ser ikke så lystig ut for 2015, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea.

Så lite lystig ser det ut, at Saltvedt tror flere tusen arbeidsplasser kan forsvinne i oljebransjen i Norge det neste året.

– Vi venter at oljeselskapene vil kutte i investeringene med 15 prosent, og det er en god del. Vi har hatt noen år med en kraftig vekst, og når det nå snur vil det føles som et stort stopp, sier hun.

– Hva er årsaken til kuttene?

Thina Saltvedt

– Det ser ikke så lystig ut for 2015, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

– Oljeselskapene må stramme inn kraftig fordi lønnsomheten har falt. Det skyldes første og fremst kommer det av kostnadene ved produksjonen av olje og gass har økt kraftig. I perioden med oppgang har oljeprisen økt kraftig og da har også kostnadene økt. Men når oljeprisen faller, kan ikke kostnadene fortsette å øke. Det er selskapene nødt til å ta konsekvensen av. En måte å få kontroll er å sette enkelte prosjekter på hold.

Og konsekvensen av det er tap av arbeidsplasser.

– Når oljeselskapene reduserer aktiviteten, vil det slå ut også i resten av kjeden. Da trenger man mindre seismikk, mindre leting og mindre støttefunksjoner. Etterspørselen etter folk som jobber i disse sektorene vil stoppe opp, sier Saltvedt.

– Leting er alfa og omega

Men selv med mørke skyer i horisonten er næringssjef Stig-Gøran Olsen i Alstahaug optimistisk når det gjelder oljeaktiviteten langs nordlandskysten.

– Det har vært betydelig aktivitet de senere årene. At vi nå får en liten dupp er ikke uventet, og alle ting tyder på vi har grunn til å være optimister i årene som kommer.

På nordlandskysten skal oljeselskapet Centrica starte leteboring i høst, og Statoil planlegger leting i to brønner over nyttår. Dessuten er Aasta Hansteen-feltet vedtatt utbygd, og kan være i produksjon om et par år.

Feltene knyttet til Norne-skipet og Skarv-skipet utenfor Nordland er i full produksjon, og på Snabb-feltet som skal knyttes til Skarv-skipet er det prøveproduksjon.

Men ny aktivitet er viktig for bransjen i Nordland, sier Stig-Gøran Olsen.

– Det er alfa og omega at det letes. Leting, leting og leting er det det handler om, sier han.

– Prøver å få kontroll

Men det er nettopp ny aktivitet som vil rammes, ifølge oljeanalytiker Thina Saltvedt.

Økte utbyggingskostnader og lavere oljepris må oljeselskapene ta hensyn til, sier hun.

– Nå prøver selskapene og få kontroll på dette. Og før selskapene før kontroll må de sette prosjekter på hold, ettersom inntjeningen ikke er god nok sånn som det ser ut nå.