Hopp til innhold

Frykter omstridt isbitprosjekt skal ødelegge friluftslivet ved nasjonalpark

Selskapet som henter ut luksus-isbiter fra den krympende isbreen Svartisen ser for seg 4320 helikopterturer årlig i perioden juli til oktober. Det liker lokalbefolkningen dårlig.

Selskapet som henter ut luksus-isbiter fra den krympende isbreen Svartisen ser for seg 4320 helikopterturer årlig i perioden juli til oktober. Det får lokalbefolkningen til å reagere.

Slik høres det ut når helikopteret frakter is fra Svartisen. FOTO: May-Lis Myrvang Strand.

– De har nettopp begynt prøveflyging som går over flere boliger, blant annet over huset der min mor bor. Det er en utmattende og øredøvende støy, innerst i en ellers fredelig og stille fjordarm, sier May-Lis Myrvang-Strand fra Meløy i Nordland.

Bakgrunnen er firmaet Svaice, som er i gang med et prosjekt der de skal hente ut isbiter fra Storglomvatnet ved Svartisen for å selge på et luksusmarked i utlandet.

Stedet hvor isen hentes ut befinner seg midt mellom Láhku og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, og et område som er mye brukt til blant annet jakt, fiske og friluftsliv.

I utgangspunktet er det et spennende og nyskapende prosjekt. Men kommunen kan ikke bare si vær så god. Dette bør konsekvensutredes med tanke på både støy, reindrift, helse og sikkerhet.

May-Lis Myrvang Strand

Frykter støyen vil ødelegge friluftslivet

Planene innbefatter et årlig uttak av 3600 kubikkmeter is i et syv kvadratkilometer stort område. Hvis alt går som Svaice ønsker kan selskapet i fremtiden fly 4320 helikopterturer hvert år i perioden mellom juli og 15. oktober.

Med planutvalgets velsignelse, medfører dette daglig helikopterflyging over eiendommene i Indre Holandsfjord i perioden, noe som har fått lokalbefolkningen til å reagere.

– Friluftslivet i området vil bli totalt forringet av både uttak av is på bretungene og helikopterflyging rett over hodene på turfolket, skriver en person i et leserinnlegg i Meløyavisa.

Gjør ny vurdering

Ordfører i Meløy, Per Swensen (H), har forståelse for bekymringene, og mener dette er momenter som det må tas hensyn til. Han henviser til planutvalget for ytterligere kommentarer.

Leder for planutvalget i Meløy Kommune, Kay Nymo (Frp)

Leder for planutvalget i Meløy kommune, Kay Nymo (Frp).

Foto: Meløy kommune

Lederen i utvalget, Kai Nymo (Frp), innrømmer at de nok ikke har vurdert disse tingene godt nok, men påpeker at de snart skal bli forelagt en støyundersøkelse som har blitt gjort denne måneden. Deretter vil kommunen gjøre en ny vurdering innen 1. desember.

– Nå har vi gitt tillatelse til midlertidig prøveuttak i august og september. Så har vi stilt krav om en reguleringsplan, i tillegg til denne støyundersøkelsen, med tanke på videre drift. Vi har også bedt Svaice om å se på alternative ruter for helikoptertransport.

– Har lokalbefolkningen fått sagt sin mening om saken?

– De kom nok litt sent inn i prosessen, medgir Nymo.

– Flyr i et begrenset område

Daglig leder i Svaice, gründer Geir L. Olsen, forteller at de ikke forventet at dette skulle bli en problemstilling.

– Det er lite bebyggelse der inne, og det er ikke snakk om mange fastboende. Dessuten flyr vi i et veldig begrenset område, sier Olsen, og legger til at turene består av fire minutter lange flyvninger med noen minutter stopp for lasting og losing.

Han forteller at de har fått SINTEF til å lage en støyrapport. Det er denne kommunen nå skal få oversendt.

– Det er ikke fritt for støy, men spørsmålet er om den er over grensa. Det mener jeg det ikke er, noe målingene til SINTEF bekrefter, sier Olsen, som håper å ha 60 mann i sving hvis alt går etter planen i tiden frem mot 2019.

May-Lis Myrvang-Strand mener at selv om er få, har de en rett til å bli tatt med i prosessen.

– Det er fem husstander, tre bedrifter og tre fritidsboliger i området. Jeg mener vi har rett til å bli hørt i demokratiske prosesser.

Hun sier også at de ikke har blitt kontaktet i forbindelse med SINTEF sin støyrapport.

isbit