Hopp til innhold

Fredning gir dyrere forsikring

Dersom Henningsvær blir fredet, må innbyggerne belage seg på dyrere husforsikring.

Henningsvær

Folk i Henningsvær kan måtte betale mer til forsikringsselskapene dersom fiskeværet blir fredet.

Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Det vil ofte være mye dyrere å reprarere et hus som er fredet fordi det stilles spesielle krav til hvordan reparasjonene skal gjøres, sier informasjonssjef i Gjensidige, Christian Haraldsen.

Denne uka inviterte Riksantikvar Jørn Holme til folkemøte i Henningsvær. Han mener det gamle fiskeværet i Lofoten er så unikt at han vil frede hele stedet. Det kan bety at de omlag 450 innbyggerne må punge ut mer penger for å få forsikret husene sine.

– Et skrekkeksempel er Bryggen i Bergen der en skade som normalt ville kostet fem millioner, ble 30 millioner kroner dyrere, forteller Haraldsen. Årsaken var at reparasjonene måtte tilfredstille kravene som fredningen stilte.

Hvor mye dyrere husforsikringen for folk i Henningsvær kan bli, vil han ikke gå inn på, men at det kan være snakk om en markant økning, er han ikke i tvil om.

Les også: Forsikringsselskap fekk vite at huset var freda - då trekte dei pristilbodet

Skeptiske til fredning

Riksantikvar Jørn Holme fikk applaus på folkemøtet da han presenterte fredningsplanene for Henningsvær torsdag. Blant annet settes det av fire millioner kroner som huseiere kan søke på for å ruste opp bygninger. I tillegg skal stedet brannsikres for én million kroner.

Men ikke alle er overbevist om at fredning er vegen å gå. Ann Sissel Wiik var på folkemøtet.

Elin Håheim, Ann Sissel Wiik

Elin Håheim og Ann Sissel Wiik var på folkemøte i Henningsvær torsdag. De er ikke overbevist om at fredning av Henningsvær er bra.

Foto: Kari Skeie / nrk

– Jeg er redd for at det blir så mye freda at folk ikke får gjort noe med husene sine, sier hun.

At også forsikringen kan øke er hun heller ikke glad for.

– Det synes jeg ikke noe om. Forsikringen er dyr nok som den er i dag.

Ingen grunn til dyrere forsikringer

Ifølge nettsiden til Riksantikvaren er det ikke er noen grunn til at fredede hus skal ha dyrere forsikring.

Årsaken er at merkostnadene ved å reparere skader på fredede bygg, skal dekkes av kulturminneforvaltningen, som består av fylkeskommunen, Sametinget og Riksantikvaren.