Fortsatt uenige om veien videre for Olvard

Olvard har endelig fått flytte hjem fra sykehjemmet i Hattfjelldal, men fortsatt er foreldrene og kommunen uenige om veien videre for fireåringen.

Olvard sammen med foreldrene

– Vi opplever at dette er en kommune som slett ikke setter behovet til brukeren først, forteller mamma Eirill Ørjedal. Her sitter Olvard sammen med mamma og pappa Karl-Ove Bostad.

Foto: Anneli Strand / NRK

Den lille gutten ble født for tidlig og har alvorlig cerebral parese som gjør han sterkt pleietrengende. Tidligere måtte Olvard bo på sykehjem fordi kommunen ikke ville støtte hjelp hjemme.

Nå har Olvard endelig flyttet hjem og foreldrene ønsker å følge et behandlingsopplegg som går over hele døgnet.

Men Hattfjelldal kommune ønsker ikke å støtte denne treninga, de vil heller hjelpe Olvard i barnehagen.

Merker bedring av behandlingsopplegget

– Dette programmet er veldig riktig for han. Det har redusert hypersensitiviteten hans slik at han nå kan berøre ting som før ville ført til oppkast, forteller moren til Olvard, Eirill Ørjedal.

Hun legger til at Olvards allmenntilstand og styrke har forbedret seg etter at de selv startet med programmet.

Behandlingsopplegget kalles FHC-metoden fra Family Hope Center og innebærer kosthold, sansestimulering og ifølge foreldrene til Olvard ivaretar det også det spesialpedagogiske behovet hans.

– Her har han de aller beste mulighetene for å utvikle seg, sier Ørjedal.

Men selv om det er presisert fra Stortingets side at foreldres valg av behandlingsopplegg skal respekteres, vil ikke kommunen støtte foreldrenes ønske.

Olvard fra Hattfjelldal

Olvard ble født i 23. uke og veide 505 gram. Det har etterlatt gutten med blant annet svært alvorlig Cerebral parese, lungesykdom og pustevansker, hyppig oppkast, og ufrivillige bevegelser.

Foto: Anneli Strand / NRK

Vil heller satse på motorisk og sosial utvikling

– Når det gjelder spesial pedagogisk hjelp så har vi en prosedyre å forholde oss til, forteller helse- og oppvekstleder Lars Gunnar Marken i Hattfjelldal kommune.

Kommunen baserer sitt avslag på bakgrunn av en rapport som viser at det er lite motorisk utvikling å spore hos barn som har fulgt FCH-metoden. Marken har ikke mye å si om metoden.

– Jeg har ingen oppfatning av den, det har vi ikke sett noe nærmere på.

I barnehagen vil Olvards fokus ligge på den motoriske og sosiale utviklingen.

– Vi vil ta utgangspunkt i situasjonen og prøve å forbedre den på forskjellige punkter, for eksempel ved å fokusere på hva Olvard bør gjøre innenfor motorikk og kognisjon, hjelpemidler til hverdagen og det sosiale.

Gikk fra å være blind til seende

For noen som har fulgt FHC-metoden, virker Hattfjelldal kommunes argumentasjon merkelig. Heidi Aabrekk er mor til multihandikappede Simen på tretten år, og har hatt stor suksess med opplegget.

– Jeg er veldig forundret over at Hattfjelldal støtter seg på en rapport som både er ugyldig og som kun fokuserer på de motoriske resultatene.

Heidi Aarbrekk

Heidi Aabrekk har arbeidsgiveransvar for sin 13 år gamle sønn, og mener familien i Hattfjelldal bør komme raskt i gang med behandlingen.

FHC-metoden mangler forskning, men Aabrekk har vært med på den ene rapporten som er lagd innenfor denne behandlingsmetoden.

Sønnen gikk fra å være blind til å kunne se gjennom behandlingen.

– Det er for lite fokus på helhetlig behandling, stimulering av hjernen og viktigheten av å komme i gang tidlig. Hjerneforskningen i dag er tydelig på at jo tidligere, jo bedre.