Fortsatt personkontroll på grensa

Regjeringen viderefører personkontroll på indre grense for å begrense spredningen av covid-19. Personkontroll på indre grense har så langt medført en betydelig redusert trafikk over grensene, især mot Sverige. Onsdag opplyser regjeringen at de viderefører tiltaket.

Politiet stopper en bil som kommer fra Sverige på riksgrensen ved Storlien i Trøndelag.
Foto: Jøte Toftaker / NRK