Hopp til innhold

Hevder øya har flere arter enn Galápagos – kan bli sprengt bort

Feøya, like ved Fleinvær, kan bli sprengt bort til fordel for oppdrett. – Vil bli vanskelig å få tilbake dyrelivet, sier biolog Jan Erling Wasmuth.

Feøya

Biologer sammenligner denne øya med Galápagos. Her planlegges det oppdrettsanlegg.

Foto: Jan Erling Wasmuth

Området utenfor Bodø er svært lite berørt. NRK har omtalt hvordan fastboende i nærheten har reagert på planene fra 2017 om landbasert oppdrettsanlegg.

Å sprenge bort en holme for å bygge oppdrett viser seg å være noe flere stiller seg negative til.

Nå stiller også biologer spørsmål ved planene.

De mener det blir som å kvitte seg med Norges svar på Galápagos.

– Det er et veldig spesielt øyrike her ute. Da tenker jeg spesielt på dyrelivet som kun finnes på disse værene, sier biolog Jan Erling Wasmuth til NRK.

Sammen med kollega Hanna Bjørgaas tar de til ordet for at Norge er nødt til å verne bedre om kysten.

De vil ha stoppet planer som de på Feøya.

Stort artsmangfold

Bjørgaas ble engasjert i øyrike gjennom en miljøutredning i 2017. Siden da har hun vært flere ganger ute i havgapet for å studere.

Hun beskriver området som helt unikt.

– Det er et veldig kalkrikt område med kalkrik berggrunn. Det gir en spesiell og krevende flora. I tillegg har det vært beitet her i mange generasjoner – som gjør vegetasjon spesiell, forklarer hun.

Hun sier det er funnet rødlistede kransalger i nærheten av Feøya, men at det ikke er gjort gode nok undersøkelser overalt.

Hanna Bjørgås

Hanna Bjørgaas mener vi bør verne om området rundt Fleinvær.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

– Vi vet ikke hva som finnes på den øya som er planlagt sprengt bort. Det inngrepet som er planlagt er enormt. 150 ganger 120 meter – og det er ikke reverserbart.

– Vi vil aldri få det tilbake om vi først sprenger det bort.

Både Bjørgaas og Wasmuth trekker frem fuglelivet som viktig. Førstnevnte sier området i 2007 ble trukket frem som nasjonalt viktig for sjøfugl.

Wasmuth mener det er så bra fugle- og dyreliv at det kan sammenlignes med et langt mer kjent sted.

– Jeg vil gå så langt som å kalle dette for Norges svar på Galápagos. De øynene her ute har nok mye mer artsmangfold enn det Galapagos har.

Laksen er viktig

Kjell Lorentsen, som har drevet med oppdrett i Nordland i over 20 år, står bak planene om oppdrettsanlegg gjennom selskapet Gigante Havbruk.

Det er enda ikke avklart om det blir oppdrettsannlegg, men Lorentsen sier de gjør grundige vurderinger.

– Vi kommer til å ha en byggeperiode på to år, og det kommer sikkert til å påvirke dyrelivet. Vi gjør en kartlegging og sammenligner med plasser som har hatt lignende utbygginger.

– Der ser de at fuglelivet kommer tilbake når arbeidet er over.

Lorentsen sier også til NRK at deres utredning viser at det ikke er rødlistede arter på Feøya.

Tidligere har han også uttalt til NRK at han forstår bekymringer til folk rundt.

Kjell Lorentsen

Kjell Lorentsen forklarer planene ved Fleinvær.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Men jeg ber om at vi må ha en saklig diskusjon hvor vi utreder de bekymringene som er, sa han til NRK da fastboende reagerte.

Lorentsen dro også frem at slike prosjekter er viktig for arbeidslivet i Nord-Norge.

– Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi er avhengig av kysten. Det er mange kommuner langs Nordlandskysten. Hvis laksen forsvinner, er grunnlaget for de kommunene borte. Det er skremmende.

Må finnes andre alternativer

De to biologene er derimot ikke overbevist om at dyrelivet eventuelt vil returnere etter en bråkete periode.

– Et slikt inngripen vi påvirke sjøfuglene. Vi vet ikke hvor mye, men det vil ha en stor effekt. Om de kommer tilbake etterpå vet vi ikke, sier Bjørgaas og legger til:

Biologer

Hanna Bjørgaas og Jan Erling Wasmuth mener Feøya må skånes mot oppdrettsanlegg.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er ingen som har gjort en utredning av det, men har man sprengt bort en øy kommer den ikke tilbake.

– Hva med arbeidsplasser. Har du forståelse for at det er viktig?

– Ja, det skjønner jeg. Det er viktig med arbeidsplasser, men man kan vurdere å legge det på et mindre sårbart område, svarer Bjørgaas.

Wasmuth mener aktørene i oppdrettsnæringen bør ha nok tid og penger til å se seg rundt etter andre alternativer enn det han mener er viktige øyer for fremtiden.

– Oppdrettsnæringen har hatt stor suksess. Det må finnes andre alternativer.